Repository of University of Nova Gorica

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bolonia study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Sledljivost materialov na montažni liniji
Erik Ferfolja, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V zadnjem času v poslovanju je vidno, da se papirnato poslovanje postopoma zamenjuje z elektronskim. To se predvsem opazi v poslovanju med podjetji in tudi pri sledljivosti materiala v izbranem podjetju. Sledljivost se dandanes pospešeno uveljavlja kot orodje za izboljšavo delovnih procesov, pomoč pri odpravljanju napak in dodatna ponudba kupcem. Zagotavljanje ustrezne sledljivost in označevanje sestavnih delov za nemoteno delovanje proizvodne linije, je zahtevno delo, s katero se soočajo vsa podjetja. Prihajajo vedno nove zahteve in pričakovanja odjemalcev oz. kupcev, ki silijo podjetje k stalnemu izboljševanju in investiranju v boljše, zmogljivejše in kakovostnejše proizvodne zmogljivosti. Vse to pa je dobro tudi za samo podjetje, saj tako postane še bolj konkurenčno in vitko. Namen diplomskega dela je predstaviti problem sledenja materiala na proizvodnji liniji v izbranem podjetju. Najprej sem opisal trenutno stanje sledljivosti materialov v izbranem podjetju, in sicer potek sledljivosti od dobave materiala pa vse do porabe v proizvodni liniji. Opisal sem sledljivost na proizvodni liniji in probleme, ki nastajajo med samim procesom. Ugotovil sem, da največ težav nastane pri prenosu materiala v skladišče oz. na mesto oskrbe pri potrjevanju materiala ter med samim procesom pri oskrbovanju linije z materialom. Ob ugotovitvah napak in problemov sem predstavil tudi rešitve, ki bi izboljšale oz. nadgradile samo sledljivost materiala in obenem zagotovile še boljše sledenje ter doslednost.
Found in: osebi
Keywords: sledljivost, označevanje, šarža, dobavitelj
Published: 26.09.2016; Views: 2388; Downloads: 201
.pdf Fulltext (3,15 MB)

2.
Opekarska terminologija v vasi Bilje
Lea Ferfolja, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja jezikovno analizo govora vasi Bilje in slovar opekarskega izrazja te vasi. Opekarstvo je bilo v spodnji Vipavski dolini skozi zgodovino ena glavnih gospodarskih panog, ki se je ohranila vse do devetdesetih let prejšnjega stoletja. V prvem delu diplomskega dela so najprej predstavljene zgodovinske in geografske značilnosti vasi Bilje, sledi opis razvoja opekarn in dela v opekarni. S pomočjo vprašalnice za Slovenski lingvistični atlas (SLA), objavljene v Vodniku po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA) Francke Benedik (1999) sem analizirala govor na vseh jezikovnih ravninah (glasoslovni, oblikoslovni, besedotvorni in skladenjski). Z metodo avdio snemanja vodenega govora sem posnela pogovor z dvema narečnima govorcema ter v nadaljevanju v fonetični transkripciji zapisala njun govor. Drugi del diplomskega dela je slovar opekarskega izrazja. Pripravljen je po vprašalnici, ki sem jo za opekarsko izrazje sestavila sama. Vprašalnica je diplomskemu delu dodana kot priloga. Pri izdelavi slovarskih gesel sem se zgledovala po načelih slovenskega narečnega slovaropisja oziroma metodologiji, ki jo je v svojem delu Shranli smo jih v bančah: slovenski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini = Contributo lessicale alla conoscenza dell'abbigliamento in Val Canale uporabila Karmen Kenda-Jež (2007).
Found in: osebi
Keywords: jezikoslovje, dialektologija, primorska narečna skupina, kraško narečje, Bilje, narečni slovar, opekarsko izrazje, opekarne
Published: 29.09.2016; Views: 2727; Downloads: 212
.pdf Fulltext (4,27 MB)

3.
Fizikalna, kemijska in biološka analiza reke Idrijce od izvira do izliva
Monika Ferfolja, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Reka Idrijca je zaradi 500-letnega rudarjenja, razvite industrije in bližine kmetijskih zemljišč potencialno zelo obremenjena reka. V diplomski nalogi smo se odločili analizirati fizikalne in kemijske parametre ter izvesti strupenostni test na bakterijah Vibrio fischeri, s katerimi smo ugotovili, na katerem delu od izvira do izliva je reka najbolj obremenjena ter poiskali vzroke za onesnaženje. Dobljene vrednosti smo primerjali z zakonsko predpisanimi mejnimi vrednostmi. Tako fizikalni, kot tudi kemijski parametri niso na nobenem merilnem mestu presegali zakonsko predpisanih mejnih vrednosti, kar nam pove, da reka Idrijca ni obremenjena reka. Enako velja za rezultate strupenostnega testa, ki so pokazali, da voda ni strupena za bakterije, saj se je njihova rast v večini vzorcev povečala. Najboljšo kakovost je reka Idrijca imela na prvem merilnem mestu (pri Lajštu), ki je najbližje izviru in kjer človek s svojimi aktivnostmi nima vpliva nanjo. Povišane koncentracije določenih parametrov pa smo dobili na četrtem merilnem mestu (po čistilni napravi Idrija).
Found in: osebi
Keywords: Reka Idrijca, onesnaženje rek, analiza reke, čistilna naprava, industrija
Published: 30.09.2016; Views: 2905; Downloads: 198
.pdf Fulltext (2,74 MB)

4.
Vpliv bivalnih navad na dinamiko radona v domovih
Monika Ferfolja, 2019, master's thesis

Abstract: Radioaktiven žlahtni plin radon (222Rn) je eden izmed največjih onesnaževalcev zraka v zaprtih prostorih, saj lahko vsakodnevna izpostavljenost radonu vodi do nastanka pljučnega raka. Cilj magistrske naloge je bil ugotoviti, kako bivalne navade stanovalcev (predvsem prezračevanje) vplivajo na koncentracije aktivnosti radona v prostorih in na prejete efektivne doze. V mestu Idrija smo si izbrali dve hiši (H1 in H2), ki stojita v bližini Idrijske prelomnice, kjer smo primerjali dinamiko radona v povezavi z bivalnimi navadami. Najprej smo v obeh hišah izmerili trenutne koncentracije radona v več prostorih. Nato smo na osnovi trenutne koncentracije radona izbrali prostor z enako namembnostjo in čim bolj podobno koncentracijo radona za nadaljnje kontinuirne meritve. Izkazalo se je, da sta to spalnici obeh hiš, kjer so se trenutne koncentracije radona razlikovale le za 1 %. Kontinuirne meritve radona smo v obeh spalnicah izvedli v obdobju od 1.1. do 18.11.2018. Iz urnih koncentracij radona smo izračunali različna povprečja koncentracij: letno, dnevno, zimsko, spomladansko, poletno in jesensko, in jih uporabili za izračun efektivnih doz, ki jih prejmejo stanovalci v času spanja (8 od 24 ur za vse leto). Povprečne koncentracije radona samo poleti niso presegle mejne vrednosti 300 Bq m─3. Po pričakovanju so bile v obeh spalnicah koncentracije radona najvišje pozimi in najnižje poleti, spomladi in jeseni pa so bile precej podobne. Koncentracije so bile višje ponoči kot podnevi, v vseh letnih časih pa najvišje zjutraj, pred začetkom zračenja spalnic. V spalnici H1 je bila povprečna letna koncentracija radona 797754 Bq m─3, v spalnici H2 pa 854785 Bq m─3. Efektivne doze smo izračunali na osnovi koncentracije aktivnosti radona za (i) ves dan (0─24h) in (ii) samo nočni čas (22─6h). Povprečna letna celodnevna (0─24h) efektivna doza je bila v spalnici H1 8,83 mSv in v spalnici H2 9,52 mSv. Povprečna letna nočna (22─6h) efektivna doza pa je bila v spalnici H1 višja za faktor 1,03 in v spalnici H2 za faktor 1,07 od celodnevne. Efektivne doze so v obeh spalnicah močno povezane s prezračevanjem, saj se z večjo intenzivnostjo zračenja znižajo. Tako je efektivna doza na osnovi nočne koncentracije radona v spalnici H1 poleti za faktor 4,7 nižja od zimske, v spalnici H2 pa za faktor 5,1.
Found in: osebi
Keywords: Radon, kontinuirne meritve, bivalno okolje, prezračevanje, efektivna doza, tektonski prelom
Published: 15.04.2019; Views: 1571; Downloads: 85
.pdf Fulltext (3,52 MB)

5.
6.
Crystal habit modification of Cu(II) isonicotinate-N-oxide complexes using gel phase crystallisation
Jonathan Steed, Žygimantas Drabavičius, Katja Ferfolja, Dipankar Ghosh, Krishna Kumar Damodaran, 20, original scientific article

Abstract: We report the crystallisation of three forms of copper(II) isonicotinate-N-oxide complex and their phase interconversion via solvent-mediated crystal to crystal transformation. The different forms of copper complex have been isolated and characterised by single crystal X-ray diffraction. Gel phase crystallisation performed in hydrogels, low molecular weight gels and gels of tailored gelator showed crystal habit modification. Crystallisation in aqueous ethanol resulted in concomitant formation of blue (form-I) and green (form-II/IV) crystals while use of low molecular weight gel results in selective crystallization of the blue form-I under identical conditions. Comparison of gel phase and the solution state crystallisation in various solvent compositions reveals that the blue form-I is the thermodynamically stable form under ambient conditions.
Found in: osebi
Keywords: copper(II) complex, gel phase crystallisation, crystal habit modification, isonicotinate-N-oxide, X-ray diffraction
Published: 08.11.2018; Views: 980; Downloads: 0
.pdf Fulltext (968,24 KB)

7.
8.
9.
Interfacial reaction, morphology and growth mode of metals on topological insulator surfaces
Sandra Gardonio, Mattia Fanetti, Katja Ferfolja, Matjaž Valant, 2019, published scientific conference contribution abstract

Found in: osebi
Keywords: topological insulators, surfaces, metals
Published: 19.12.2019; Views: 816; Downloads: 0
.pdf Fulltext (18,68 MB)

10.
Au and Ag on the Bi2Se3(0001) Surface: Experimental Electronic and Physical Properties
SANDRA GARDONIO, Mattia Fanetti, Katja Ferfolja, Matjaž Valant, published scientific conference contribution abstract

Abstract: Binary bismuth chalcogenides, Bi2Se3 and Bi2Te3, have been extensively studied as reference topological insulators (TIs). These materials are bulk insulators with topological surface states (TSS) crossing the Fermi level. In contrast to conventional surface states of metals, the TSS are extremely robust against local modifications at the surface, such as adsorbed adatoms, localized defects or changes in the surface termination. This aspect makes the TIs attractive for applications in spintronics, plasmonics, quantum computing and catalysis. A theoretical model of charge transport by the TI surface states predicts that the TSS survive, provided that bonding at the metal/TI interface is weak. Ab-initio calculations have been done to understand the electronic properties of Au, Ni, Pt, Pd and graphene layers in a contact with Bi2Se3. These calculations showed that for Au and graphene the spin-momentum locking of TSS is maintained at the interface. In another theoretical study, Ag and Au thin layers on Bi2Se3 have been predicted to show a large Rashba splitting and a high spin polarization of the Ag quantum wells, providing a great potential for development of the spintronic devices. Finally, the calculations have foreseen that the presence of the robust TSS affects the adsorption properties of metals (Au bi-layer and clusters of Au, Ag, Cu, Pt, and Pd) supported on TI, in some cases resulting in the enhancement of the catalytic processes. Despite the fundamental importance of the metal/TI interfaces and a number of theoretical studies predicting exotic interfacial phenomena, the experimental knowledge about the metals on the TI surfaces is surprisingly limited, especially concerning combined study of morphology, growth mode, electronic and chemical properties. In order to exploit the predicted physical properties of such systems, it is especially important to extend the study above the diluted coverage regime and to understand what is the growth morphology of the metal on the TI surface, to what extent the metal overlayer interacts with the TI substrate, how the TSS change with the presence of the metal overlayer and what is the reactivity of the system at the different stages of the overlayer growth. Within this frame, we present a comprehensive surface sensitive study, of Au and Ag on Bi2Se3 by means of ARPES, XPS, SEM, LEED and XRD. The obtained results allow us to discuss the relation between electronic and physical properties at two of the most important model metal/TI interfaces
Found in: osebi
Keywords: topological insulator, electronic properties, synchrotron radiation
Published: 27.06.2019; Views: 870; Downloads: 0
.pdf Fulltext (5,72 MB)

Search done in 0 sec.
Back to top