Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Statistika RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Oseba: Anton Brancelj

Doktorska dela (9)

 1. Maja Opalički Slabe: Regional biodiversity and seasonal dynamics of the bacterial communities in karstic springs of Slovenia
 2. Barbara Debeljak: STRUCTURE AND FUNCTIONING OF THE HYPORHEIC ZONES IN THE GRAVEL-BEDS OF FIVE RIVERS IN RELATION TO CATCHMENT LAND USE
 3. Martina Jaklič: Ecological niche relations of indigenous and invasive crayfish (Astacoidea) in Slovenia
 4. Nataša Mori: The impact of gravel extraction on hyporheic ecology: a case study of the Bača river (W Slovenia)
 5. Allen Wei Liu: Epikarst control of the discharge, water quality and biodiversity in the Velika Pasica cave (Central Slovenia)
 6. Franja Pajk: Estimation of thermal sensitivity of different species within the genus Daphnia
 7. Tadej Mezek: Lipids in freshwater ecosystems
 8. Simon Lukančič: Effects of allochthonous substances on two freshwater invertebrates
 9. Uroš Žibrat: Development of a new biotic index based on hyporheic fauna for water quality determination in lotic ecosystems

Magistrska dela (1)

 1. Martina Oder: Sources of coliform bacteria in Lake Bohinjsko Jezero

Diplomska dela (5)

 1. Vanja Kristančič: VPLIV KOPALCEV NA BENTOŠKE NEVRETENČARJE V OBALNEM PASU BOHINJSKEGA JEZERA
 2. Tina Hrovat: Razširjenost in velikost populacije nove invazivne vrste v Blejskem jezeru: školjka trikotničarka (Dreissena polymorpha (Pallas, 1771))
 3. Barbara Mežnaršič: Karakterizacija zaledja kraških izvirov na območju Krima s pomočjo drifta
 4. Maja Opalički: Podzemna vodna favna kot indikator hidrogeoloških lastnosti kraškega vodonosnika
 5. Manca Magjar: Prehrana rib v Bohinjskem jezeru in uporabnost rezultatov za ribogojstvo

Druga dela (2)

 1. Nataša Cvetković, Milica Čvorović, Kaja Karner, Klemen Levičnik, Manuel Persoglia, Nika Simčič, Aleksandar Terzić: THE ASSESSMENT OF THE VIPAVA RIVER IN THE PERIOD 2018/2019 WITH THE COMPARISON OF THE PERIOD 2009–2011
 2. Mariya Perepelytsya, Ӧzkan Karaçam, Merisa Kapić, Nika Feigina, Barbara Šavli, Matjaž Reya, Matej Pogorelc, Klemen Cotič: THE INCIDENCE OF NEW ECOSYSTEMS (EE – EMERGING ECOSYSTEMS) IN THE KARST BIOSPHERE RESERVE