Repository of University of Nova Gorica

Statistics of RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

Person: Katja Mihurko Poniž

PhD theses (1)

 1. Tanja Badalič: Reception of European women writers in Slovenian multicultural territory of the 19th century until the end of the first World War

MSc theses (6)

 1. Vanesa Vodovnik: Analiza in didaktizacija izbranih besedil mladinske književnosti z literarnimi liki čarovnic in mačk oziroma mačkov
 2. Tjaša Bajc: Osebni glas v literarnih besedilih in pismih Zofke Kveder
 3. Jasmina Spahalić: Lik umetnice - migrantke v romanih Brine Svit, Cvetke Bevc in Marjete Novak Kajzer
 4. Špela Debenak: Motiv tujca v slovenski dramatiki absurda
 5. Laura Brataševec: Reprezentacije materinstva v izbranih delih slovenske dramatike po letu 1975
 6. Megi Rožič: Reprezentacije ženskosti v prozi Draga Jančarja

Bsc theses (23)

 1. Klavdija Stres: ZAČETKI GLEDALIŠKE UMETNOSTI NA CELJSKEM
 2. Vesna Bajc: LJUBEZENSKO-EROTIČNA ROMANA ELZE BUDAU
 3. Urša Pogačar: Lik intelektualke v slovenski književnosti do druge svetovne vojne
 4. Neža Šuligoj: OSEBNOST CIRILA KOSMAČA V NJEGOVIH LITERARNIH DELIH, LITERARNOZGODOVINSKIH PREGLEDIH, ŠTUDIJAH IN SPOMINIH
 5. Maja Orel: Dokumentarnost v avtorski poetiki Nede Rusjan Bric
 6. Manca Koren: Histerija v diskurzu na Slovenskem do 1. svetovne vojne
 7. Saša Buti: Slovenska meščanka v zgodovinski resničnosti in literarni fikciji romanov Obraz v zrcalu, April, Severni sij in To noč sem jo videl
 8. Marjetka Sosič Klun: Literarna zapuščina Dore Gruden
 9. Tina Rutar: Lik matere v avtobiografskih romanih Hiša večera, Saga o kovčku in Malahorna
 10. Nadina Kotorić: Ženski liki v berilu Babica, ti loviš!
 11. Beti Bučinel: Podoba umetnika in njegovo doživljanje sveta in ljudi v delih Danila Lokarja
 12. Franc Vaupotič: Futurizem in Delakova Arlecchinata
 13. Mojca Ličen: Pesniški opus Makse Samsa
 14. Megi Rožič: Tematizacija političnega nasilja in represije v delih slovenskih literarnih ustvarjalk
 15. Marinka Velikonja: Podobe prostora v Kosmačevih tolminskih novelah
 16. Jana Žorž: Imagološke prvine v Levstikovem romanu Za svobodo in ljubezen
 17. Valentina Velikonja: Podoba odraščajoče deklice v kratki pripovedni prozi Narteja Velikonje in v slovenski književnosti do druge svetovne vojne
 18. Božica Špolad Žuber: Podobe meščanskega zakona v treh slovenskih romanih
 19. Petra Kavčič: Praga v literarni perspektivi Zofke Kveder
 20. Ivana Leban: Eros pri Kocbeku
 21. Polona Hadalin Baša: Tolminsko v kratki pripovedni prozi Ivana Preglja in Iva Šorlija
 22. Violeta Gashi: Med središčem in obrobjem
 23. Tanja Bratina: Upodobitev ženskosti v kratki pripovedni prozi Anne Praček Krasna

Other documents (10)

 1. Katja Mihurko Poniž: Transnational Connections and literary history
 2. Katja Mihurko Poniž: Samotna pot Rose Bernd in njenih sopotnikov
 3. Aleš Vaupotič, Katja Mihurko Poniž: Vloga za pridobitev soglasja k študijskemu programu druge stopnje Digitalna humanistika Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici: (akreditacija študijskega programa).
 4. Zoran Božič, Katja Mihurko Poniž, Igor Grdina: Ana Karenina in njen čas
 5. Katja Mihurko Poniž: Nadzorovanje in kaznovanje v nekaterih besedilih z lepovidskim motivom
 6. Pavlina Pajk in žensko avtorstvo v 19. stoletju
 7. O ženski literarni ustvarjalnosti
 8. Katja Mihurko Poniž: Missbrauchte Frauen(figuren)?
 9. Katja Mihurko Poniž: Mesto kot literarni lik v treh sodobnih slovenskih romanih
 10. Katja Mihurko Poniž: Trivialno in/ali sentimentalno?