Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Statistika RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Oseba: Gregor Drago Zupančič

Doktorska dela (1)

 1. Leon Kaluža: Hydrolysis of secondary sludge from industrial wastewater treatment plant of board production

Magistrska dela (1)

 1. Miha Skočir: POVEČANJE BIORAZGRADLJIVOSTI MULJA IZ PROIZVODNJE RECIKLIRANEGA PAPIRJA S POMOČJO UTEKOČINJANJA BIOMASE

Diplomska dela (11)

 1. Špela Hudobivnik: Mineralizacija odvečnega blata iz čistilnih naprav za komunalne odpadne vode s pomočjo ozonacije
 2. Tamara Oražem: Uporaba UASB reaktorja za anaerobno obdelavo in proizvodnjo bioplina iz papirniške odpadne vode
 3. Tine Roj: Razvoj spektrofotometrične metode za določanje kemijske potrebe po kisiku (KPK) za vzorce z visoko vsebnostjo trdnih delcev
 4. Urban Ajdnik: Uporaba koncentrata reverzne osmoze v pivovarniški industriji
 5. Ana Rakić: Uporaba pivovarniške kvasine kot energetskega substrata v UASB reaktorju
 6. Lilijana Piščanec: Določanje bioplinskega potenciala odpadkov usnjarske industrije
 7. Mateja Založnik: Anaerobna presnova pivovarniške kvasine v anaerobnem sekvenčnem šaržnem reaktorju (ASBR)
 8. Marko Koroša: Hidroliza odvečnega aktivnega blata biološke čistilne naprave s ciljem povečanja biorazgradljivosti za uporabo v UASB reaktorju
 9. Ivana Likar: Izraba deponijskega plina v centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica
 10. Mišela Brečko: Vpliv inhibicije slanosti na termofilni anaerobni proces proizvodnje bioplina
 11. Nina Kobal: Analiza učinkovitosti ravnanja z odpadki iz zdravstvene dejavnosti v UKC Ljubljana

Druga dela (5)

 1. Gregor Drago Zupančič, Milenko Roš, Nina Novak, Aljaž Klasinc, Mojca Poberžnik: Izvajanje preskusov čiščenja odpadne vode Mlekarne Celeia v pilotni napravi SBR
 2. Gregor Drago Zupančič, Špela Hudobivnik, Matej Čehovin, Mario Panjicko: Razvoj tehnologije ozonacije blata iz komunalne čistilne naprave v sekvenčnem šaržnem reaktorju
 3. Marina Tišma, Mirela Planinc, Ana Bucić Kojić, Mario Panjičko, Gregor Drago Zupančič, Bruno Zelić: Corn silage fungal-based solid-state pretreatment for enhanced biogas production in anaerobic co-digestion with cow manure
 4. Gregor Drago Zupančič, Leon Kaluža: Postopek za predelavo papirniškega blata v bioplin in surovino za karton
 5. Matej Oset, Miran Klemečič, Romana Marinšek Logar, Milenko Roš, Gregor Drago Zupančič: Biogaserzeugung aus Brauereihefe in einem EGSB-Reaktor