Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Statistika RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Oseba: Matjaž Valant

Doktorska dela (6)

 1. Tina Mavrič: Synthesis and characterization of metal/semiconductor nanocomposites for photocatalysis
 2. Metka Benčina: Bi2O3-BASED PYROCHLORE NANOSTRUCTURES AND THEIR CRYSTALLOGRAPHIC, OPTOELECTRONIC AND PHOTOCATALYTIC PROPERTIES
 3. Danijel Stojković: Novel applications of oxygenic photosynthetic organisms
 4. I. Mikulska: Structural and magnetic properties of Fe-doped BaTiO [sub] 3 ceramics
 5. Mirela Dragomir: Synthesis and electronic properties of compounds from a Bi [sub] 2O [sub] 3-Nd [sub] 2O [sub]3-VO [sub] x system
 6. Chandramanthy Surendran Praveen: Ab-initio calculations on the modulation of electronic band gap of photocatalytic semiconductors

Magistrska dela (5)

 1. Mojca Vrčon Mihelj: Optoelektronske in fotokatalitske lastnosti z vanadijem dopiranega Fe2TeO6
 2. uroš Luin: Ocena uporabnosti elektrokemijskih potencialov v čistilnih napravah za aplikacijo v sodobne tehnologije
 3. Dean Cotič: Analiza energetskih izkoristkov tehnologij za pridobivanje in pretvorbo vodika
 4. Karem Saâd: Assessing the level of ozone pollution in urban and sub-urban Tunis areas
 5. Leila Gharbi: Level air pollution assessment in urban and sub-urban Tunis areas

Diplomska dela (3)

 1. Klemen Cotič: Prihodnji scenariji rabe tal na celotnem območju Parka Škocjanske jame z uporabo prostorskega modela DynaCLUE
 2. Nejc Cigoj: Kristalografske in elektronske lastnosti sestav iz področja med LiZnVO [sub] 4 in Zn [sub] 2 SiO [sub] 4
 3. Katja Mokotar: Anionska izmenjava na oksidnih katalizatorjih pod pogoji solvotermalne sinteze

Druga dela (37)

 1. Matjaž Valant, Mattia Fanetti, Sandra Gardonio, Katja Ferfolja: A cryogenic solid-state reaction at the interface between Ti and the Bi2Se3 topological insulator
 2. Sabina Zelinšček, Matjaž Valant, Maja Terčon, Nivec Štefančič, Tea Stibilj Nemec, Marina Artico, Iztok Arčon, Blaž Belec: Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
 3. Matjaž Valant: SYNTHESIS OF STABLE CANNABIDIOL (CBD) NANOPARTICLES IN SUSPENSION
 4. Matjaž Valant: Izum brez pompoznih besed
 5. Matjaž Valant: Chemistry of topological insulator interfaces with metal electrodes
 6. Matjaž Valant: Large-Scale Self-Assembly in Weakly-Flocculated Suspensions
 7. Matjaž Valant, Mattia Fanetti: Study of silica-based intrinsically emitting nanoparticles produced by an excimer laser
 8. Iztok Arčon, Blaž Belec, Marina Artico, Tea Stibilj Nemec, Nivec Štefančič, Maja Terčon, Matjaž Valant, Sabina Zelinšček: Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti : poročilo za študijsko leto 2017/2018 : Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju.
 9. Matjaž Valant, Mojca Vrčon: Large positive and negative magnetodielectric coupling in Fe half-doped LaMnO3
 10. Sabina Zelinšček, Matjaž Valant, Maja Terčon, Nives Štefančič, Tea Stibilj Nemec, Vanja Lesica Baša, Renata Kop, Marina Artico, Iztok Arčon, Blaž Belec: Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
 11. Matjaž Valant: Optimisation of SrBi2(Nb,Ta)2O9 Aurivillius phase for lead-free electrocaloric cooling
 12. Matjaž Valant, Sandra Gardonio, Mattia Fanetti: Ageing effects on electrical resistivity of Nb-doped TiO2 thin films deposited at a high rate by reactive DC magnetron sputtering
 13. Matjaž Valant: Postopek za shranjevanje električne energije v trdni snovi
 14. Matjaž Valant, Metka Benčina: Visible-light photoactivity of Bi-pyrochlore
 15. Matjaž Valant, Mattia Fanetti: Efficient room temperature hydrogen sensor based on UV-activated ZnO nano-network
 16. Matjaž Valant: Bi2Ti2O7-based pyrochlore nanoparticles and their superior photocatalytic activity under visible light
 17. Matjaž Valant: BiVO3: A Bi-based material with promising uv-visible light absorption properties
 18. Matjaž Valant, Mattia Fanetti: Efficient hydrogen sensor based on Ni-doped ZnO nanostructures byRF sputtering
 19. Artem V. Badasyan, Boštjan Mavrič, Matjaž Valant: FROM SPINODAL DECOMPOSITION AND MOLECULAR DISPERSION OF POLYSILANES TO SUPER-HARD NANOCOATING
 20. Matjaž Valant, Benčina Metka: Influence of Fe-Content on Visible Light Photoactivity of Bi-Pyrochlores
 21. Matjaž Valant: Oxide Crystal Structure with Square-Pyramidally Coordinated Vanadium for Integrated Electronics Manufactured at Ultralow Processing Temperatures
 22. Matjaž Valant, Luigi Giacomazzi: Correlations between Structural and Optical Properties of Peroxy Bridges from First Principles
 23. Matjaž Valant: Nanostructured Bi2O3@TiO2 photocatalyst for enhanced hydrogen production
 24. Jinta Mathews, Saim Emin, Egon Pavlica, Matjaž Valant, Gvido Bratina: Interface-controlled growth of organic semiconductors on graphene
 25. Matjaž Valant, Gregor Mali, Artem V. Badasyan, Andraž Mavrič: Growth mechanism and structure of electrochemically synthesized dendritic polymethylsilane molecules
 26. Matjaž Valant: Alternative Cooling Technologies: State-Of-The Art in Electrocaloric Material Research
 27. Matjaž Valant: Design of a highly photocatalytically active ZnO/CuWO4 nanocomposite
 28. Tina Mavrič, Matjaž Valant, Saim Emin: Photoelectrochemical water splitting with porous alpa-Fe2O3 thin films prepared from Fe/Fe-oxide nanoparticles
 29. Matjaž Valant: Fully Transparent Nanocomposite Coating with an Amorphous Alumina Matrix and Exceptional Wear and Scratch Resistance
 30. Matjaž Valant, Mattia Fanetti, uroš Luin: Role of spinodal-like wrinkling as a prenucleation process in crystallization of sol-gel derived thin films
 31. Mikroskopi
 32. Predstavljamo Center za mikroskopijo in spektroskopijo UNG
 33. I. Mikulska, Iztok Arčon, Matjaž Valant: Effect of doping concentration on the ferromagnetic properties of Fe-doped BaTiO[sub]3
 34. Metka Benčina, Matjaž Valant, Michael W. Pitcher: Synthesis and characterization of novel nanostructured pyrochlores from Bi [sub] 2 O [sub] 3 - Fe [sub] 2 O [sub] 3 - Nb [sub] 2 O [sub] 5 and Bi [sub] 2 O [sub] 3 - Fe [sub] 2 O [sub] 3 - Te O [sub] 3
 35. Tina Mavrič, Saim Emin, Chandramanthy Surendran Praveen, Matjaž Valant, Wenqin Peng: Synthesis of Ag/ZnO composite photocatalyst via hydrothermal route
 36. Matjaž Valant, Saim Emin: Nanostructured ZnO-based systems for solar energy harvesting
 37. Anna-Karin Axelsson, Frederic Aguesse, Neil McN. Alford, Matjaž Valant: Role of interfaces in nanostructured CoFe [sub] 2 O [sub] 4 films