Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Statistika RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Anton Brancelj

Vseh ključnih besed je 106, ki se skupaj pojavijo 116 krat.
7 ključnih besed (6.6 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 17 krat (14.66 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x23.53%disertacije
3x17.65%diplomske naloge
2x11.76%bentoški nevretenčarji, lipidi, podzemne vode, Bohinjsko jezero, izviri
1xkvaliteta vode, onesnaževanje voda, razmnoževanje, rast, kakovost vode, viri onesnaževanja, fekalne odpadne vode, biomarkerji, sladkovodni ekosistemi, magistrske naloge, visokogorska jezera, hrana, presnova, kvaliteta voda, hiporeik, ceponožni raki, vzorčenje, biodiverziteta, biotska pestrost, temperaturna občutljivost, zooplankton, stoječe vode, strojno učenje, maščobne kisline, oligotrofno jezero, Nematoda, Harpacticoida, sediments, electron transport system, ETS activity, Chironomidae, gravel extraction, meritve, pesticidi, onesnaževanje vode, environmental impact assessment, fine sediment, POM, ribištvo, navadni ostriž, klen, jezerska zlatovščica, hyporheic invertebrate, Soča river, particulate organic matter, benthic organisms, hyporheic biota, Bača river, kraški vodonosnik, podzemna vodna favna, vpliv kopalcev., potočni raki, karst springs, Kopalno območje Fužinski zaliv, bacterial community structure (BCS), jelševec, koščak, rdečeškarjevec, trnavec, signali rak, koščenec, human impact, Black pine, ecosystem functioning, hyporheic zone, electron transport system activity (ETSA), total cell counts (TCC), land use, biofilm characteristics, new habitat, afforestation, Karst, invertebrates, sezonska dinamika, termalna toleranca, topljenje snega, vadozni tok, analiza recesije, dežne padavine, prenikla voda, invazivne vrste, namembnost zemljišča, onesnaževanje, Copepoda, stigobionti, reka Vipava, epikras, hidrologija, Školjka trikotničarka, potencialna invazivnost, realizirana niša, temeljna ekološka niša, Blejsko jezero, tujerodna vrsta, ekologija, starost osebkov, velikost populacije, vpliv na okolje, terminal restriction fragment length polymorphism (T-RFLP)