Repository of University of Nova Gorica

Statistics of RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Katja Mihurko Poniž

Together there are 175 keywords, that are appearing 206 times.
14 of them (8 % of all) appear more than once, together appearing 45 times (21.84 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
13x28.89%diplomske naloge
4x8.89%slovenska književnost
3x6.67%Zofka Kveder, poezija, kratka pripovedna proza, gledališče
2x4.44%literarne študije, izseljenstvo, feminizem, 20. stoletje, magistrske naloge, stereotipi, prešuštvo, erotična proza
1xseksizem, stereotip, spolni stereotip, podobe spolnih vlog., študije, literarni vplivi, literarno prevajanje, prevodi v slovenščino, 19.st., evropska književnost, slovenska dramatika, slovanska mitologija, reprezentacije materinstva, Babica, Rudi Šeligo, Peter Božič, Matjaž Zupančič, Posebne nežnosti, Dominik Smole, Jože Javoršek, ljubosumje., drama absurda, motiv tujca, Marjeta Novak Kajzer, Moreno, lik umetnice, migrantka, feministične študije., slovenska periodika, Cvetka Bevc, Ina, Smrt slovenske primadone, Brina Svit, Soba Gospe Bernarde, ti loviš!, ekspresionizem, bibliografija, nacionalsocializem, fašizem, analiza pesmi, Tolmin, Praga, mesto v literaturi, literarni prostor, nacizem, represija, primerjalna književnost, tradicionalna književnost, moderna književnost, podobe, imagologija, nasilje, pisateljice, literarna dela, simbolika, podobe prostora, Rusija, Gorica, ljubezenski romani, avantgarda, futurizem, knjižnični katalogi, odnos do umetnosti, motiv umetnika, meščanski romani, slovenski romani, odnosi med spoloma, eros, podoba ženske, literarni kritiki, reprezentacije ženskosti, zakon, odraščanje, deklice, nemška periodika, obdobje med obema vojnama, slovenski pisatelji, Lea Fatur, Marica Nadlišek Bartol, Marija Kmet, slovenske pisateljice, pripovedni postopki, pisma, prvoosebna pripovedovalka, naratologija, Marijana Kokalj Željeznova, Milena Mohorič, ženska družbena vloga, enakopravnost, Ciril Kosmač, pisatelj, intelektualka, Ivan Mrak, Silva Tdina, Stanko Majcen, France Bevk, osebni glas, ženski roman, mačke, mladinska literatura, spolni stereotipi, čarovniški stereotipi, čarovnice, analiza, amaterstvo, polprofesionalizem, profesionalizem., didaktizacija, osnovna šola, Diagram neke ljubezni, Strah pred letenjem, Erica Jong, Ljubezen v f-molu, trivialna književnost, Elza Budau, ljubezenski roman, erotični roman, avtobiografija, osebnost, domovina, iskanje poti, Rdeče kamelije, izpoved, erotika, hrepenenje, Dora Gruden, proza, ljubezen, Kras, avtobiografski roman, Nada Gaborovič, Meščanska ženska, Celje, meščanski zakon, Nedeljka Pirjevec, Mira Mihelič, lik matere, družina, spomini, Fabiani – Umetnost bivanja., Nora Gregor – Skiti kontinent spomina, Josip Vošnjak, Fran Govekar, Janko Kersnik, Vladimir Levstik, histerija na Slovenskem, Sigmund Freud, literarna zgodovina., histerija, Jean-Marie Charcot, Pavlina Pajk, Adolf Robida, Trieste - Alessandria EMBARKED, Eda - Zgodba bratov Rusjan, Kdor sam do večera potuje skoz svet, SNG Nova Gorica, drama, Neda Rusjan Bric, dokumentarno gledališče, dokumentarna fikcija, ljubimec