Repository of University of Nova Gorica

Statistics of RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Gregor Drago Zupančič

Together there are 56 keywords, that are appearing 74 times.
5 of them (8.93 % of all) appear more than once, together appearing 23 times (31.08 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
10x43.48%diplomske naloge
5x21.74%bioplin
4x17.39%anaerobna razgradnja
2x8.7%UASB reaktor, komunalni odpadki
1xodpadna embalaža, zdravstvo, analiza učinkovitosti, ravnanje z odpadki, ekstrakcija KPK, bioplinski potencial, hidroliza blata, odpadno blato, inhibicija slanosti, koncentracija soli, pivovarniška kvasina, odlagališčni plin, odlagališče, soproizvodnja, metan, metanski potencial, usnjarski odpadki, anaerobna predelava odpadkov, kvasine, anaerobna obdelava, CIP, ASBR reaktor, pridobivanje, pivovarne, obnovljivi viri energije, koncentrat, odvečno blato, Čiščenje odpadne vode, ozon, ozonacija, mineralizacija blata, vinil krotonat., utekočinjanje papirniškega mulja, biorazgradljivost, energetska bilanca, GC-MS, toluen, hidrolizirano aerobno blato, papirniške odpadne vode, disertacije, termično-alkalna hidroliza, reverzna osmoza, Biometanski potencial, obarjanje, odpadno aktivno blato, anaerobna obdelava blata, proizvodnja bioplina, KPK, spektrofotometrija, titracija, pivovarstvo