Repository of University of Nova Gorica

Statistics of RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Gvido Bratina

Together there are 33 keywords, that are appearing 41 times.
6 of them (18.18 % of all) appear more than once, together appearing 14 times (34.15 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
3x21.43%organski polprevodniki, disertacije
2x14.29%grafen, tanke plasti, mikroskop na atomsko silo, mikroskopija na atomsko silo
1xnukleacija, pentacen, diplomske naloge, epitaksija z molekularnimi curki, morfologija polimerne plasti, življenjska doba, magistrske naloge, organske svetleče diode, naparevanje, polimerni tanki sloji, stopničaste površine, organske sončne celice, grafenski nanotrakovi, reduciran grafenov oksid, transport naboja, funkcija spektralne gostote moči., avtokorelacijska funkcija, rotacijsko nanašanje, Gwyddion, čas preleta, organski tranzistor, perileni, politiofeni, zmesi, dopiranje, adsorbati, PDIF-CN2