Repository of University of Nova Gorica

Statistics of RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Barbara Čenčur Curk

Together there are 63 keywords, that are appearing 91 times.
16 of them (25.4 % of all) appear more than once, together appearing 44 times (48.35 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
13x29.55%diplomske naloge
3x6.82%podzemne vode
2x4.55%vzorčenje, poplave, vodotoki, vodni viri, odlagališča, vrtine, uranin, magistrske naloge, nitrati, onesnaževanje voda, odlagališča odpadkov, pitna voda, javni vodovodi, onesnaževanje
1xVogršček, ravnanje z odpadki, kmetijstvo, sulfati, vodna bilanca, izcedne vode, kanalizacijsko omrežje, koncentracija, radioaktivni odpadki, aluvijalni vodonosniki, polnila, radionuklidi, karbonatne kamnine, načrtovanje rabe prostora, sanacijski ukrepi, kraške jame, mokrišča, temperatura zraka, zračni tlak, ogroženost, radon, terensko delo, disertacije, naravna kemijska ozadja, reka Vipava, onsnaževanje, samočistilna sposobnost, izotopska sestava, kemijska sestava, planinske postojanke, oskrba s pitno vodo, zajetja, Slovenija, lokalna zajetja, lokalni vodni viri, Gumbelova porazdelitev, poplavna ogroženost, vodovodni sistemi, ankete, zadrževalniki vode, Vipavska dolina, Pokljuka, lokalni vodovodni sistem, vodnjaki, lastna oskrba, vodna zajetja, toksičnost