Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Statistika RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Barbara Čenčur Curk

Vseh ključnih besed je 63, ki se skupaj pojavijo 91 krat.
16 ključnih besed (25.4 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 44 krat (48.35 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
13x29.55%diplomske naloge
3x6.82%podzemne vode
2x4.55%vzorčenje, poplave, vodotoki, vodni viri, odlagališča, vrtine, uranin, magistrske naloge, nitrati, onesnaževanje voda, odlagališča odpadkov, pitna voda, javni vodovodi, onesnaževanje
1xVogršček, ravnanje z odpadki, kmetijstvo, sulfati, vodna bilanca, izcedne vode, kanalizacijsko omrežje, koncentracija, radioaktivni odpadki, aluvijalni vodonosniki, polnila, radionuklidi, karbonatne kamnine, načrtovanje rabe prostora, sanacijski ukrepi, kraške jame, mokrišča, temperatura zraka, zračni tlak, ogroženost, radon, terensko delo, disertacije, naravna kemijska ozadja, reka Vipava, onsnaževanje, samočistilna sposobnost, izotopska sestava, kemijska sestava, planinske postojanke, oskrba s pitno vodo, zajetja, Slovenija, lokalna zajetja, lokalni vodni viri, Gumbelova porazdelitev, poplavna ogroženost, vodovodni sistemi, ankete, zadrževalniki vode, Vipavska dolina, Pokljuka, lokalni vodovodni sistem, vodnjaki, lastna oskrba, vodna zajetja, toksičnost