Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Statistika RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Oseba: Gregor Torkar
Vključi e-publikacije na svojo spletno stran!

Diplomska dela (11)

 1. Katarina Lazar: Razširjenost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst bregov Vrtojbice in Korna
 2. Barbara Rozman: Analiza vidnih sprememb kulturne krajine na bohinjskih planinah s pomočjo fotografij
 3. Tine Kralj: Vrstna pestrost dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) na območju ekološke kmetije v Zasavju
 4. Tina Čujec: Stališča rejcev drobnice do volka (Canis lupus Linnaeus, 1758)
 5. Kim Ferjančič: Močvirska sklednica (Emys orbicularis (Linnaeus, 1785)) v Krajinskem parku Sečoveljske soline
 6. Ana Pajntar: Prehrana kormorana (Phalacrocorax carbo) v Posočju
 7. Anja Krošelj: Problematika ločevanja odpadkov iz gospodinjstev v občini Šempeter-Vrtojba
 8. Maša Šprajcar: Upravljanje s skupnimi zemljišči in lastnino z vidika trajnosti
 9. Željka Hauzler: Zavest o pomenu ohranjanja Natura 2000 območij v Krajinskem parku Ljubljansko barje
 10. Maja Leskovec: Ohranjanje metuljev (Lepidoptera) v kulturni krajini Vipavske doline
 11. Maja Cerar: Sistem za vrednotenje ekoloških in ekonomskih vplivov invazivnih rastlinskih vrst v Sloveniji

Druga dela (4)

 1. Barbara Zimmermann, Tomas Willebrand, Gregor Torkar: Qualitative interviews in human dimensions studies about nature conservation
 2. Barbara Zimmermann, Tomas Willebrand, Gregor Torkar: An education model for future managers to improve sustainable conservation efforts
 3. Gregor Torkar: How to set a good example to pupils?
 4. Gregor Torkar, Petra Mohar, Tatjana Gregorc, Igor Nekrep, Marjana Hönigsfeld Adamič: The conservation knowledge and attitudes of teenagers in Slovenia toward the Eurasian Otter