Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Statistika RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Oseba: Stane Granda
Vključi e-publikacije na svojo spletno stran!

Doktorska dela (1)

  1. Klaudija Sedar: Kulturna podoba JV Prekmurja v 17. in 18. stoletju

Diplomska dela (8)

  1. Kris Jogan: Vloga športa pri goriških Slovencih in sosednjih Furlanih v funkciji narodnega osveščanja na prehodu iz 19. v 20. stoletje
  2. Marijana Živković: Zgodovina vinogradništva na Vipavskem
  3. Kris Stergulc: MED KVANTITETO IN KVALITETO
  4. Tjaša Lipušček: Deagrarizacija Dolenje Trebuše v 19. in 20. stoletju
  5. Jani Rijavec: ZGODOVINA GOZDARSTVA IN Z GOZDARSTVOM POVEZANIH PANOG V DEŽELI GORIŠKI OD 16. STOLETJA DALJE
  6. Matej Debenjak: Poljedelsko društvo kolonov in malih posestnikov v Fojani
  7. Katarina Rudolf: Podoba moje vasi - agrarne razmere na Črnovrškem v 19. stoletju
  8. Jure Gregorčič: Kolektivna kmečka posest na Goriškem s posebnim ozirom na Vrsno in Drežnico