Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Statistika RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Oseba: Božidar Šarler
Vključi e-publikacije na svojo spletno stran!

Doktorska dela (13)

 1. Tadej Dobravec: Numerical modelling of dendritic solidification based on phase field formulation and adaptive meshless solution procedure
 2. Vanja Hatić: Modelling of Macrosegregation of a Low-Frequency Electromagnetic Direct Chill Casting by a Meshless Method
 3. NAZIA TALAT: CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT OF MESHLESS METHODS FOR FREE AND MOVING BOUNDARY PROBLEMS
 4. Boštjan Mavrič: Meshless modeling of thermo-mechanics of low-frequency electromagnetic direct chill casting
 5. Umut Hanoglu: Simulation of hot shape rolling of steel by a meshless method
 6. Katarina Mramor: Modelling of continuous casting of steel under the influence of electromagnetic field with meshless method
 7. qingguo liu: Non-singular method of fundamental solutions for problems in micromechanics
 8. Robert Vertnik: Heat and fluid flow simulation of the continuous casting of steel by a meshless method
 9. Igor Kovačević: Modelling of solid-solid phase transformations in aluminium alloys
 10. Miha Založnik: Modeling of macrosegregation in direct chill casting
 11. Agnieszka Zuzanna Lorbiecka: Modelling of microstructure formation in metals by a novel point automata method
 12. Gregor Kosec: Local meshless method for multi-phase termo-fluid problems
 13. Janez Perko: Modelling of transport phenomena by the diffuse approximate method

Magistrska dela (2)

 1. Robert Vertnik: Local collocation method for phase-change problems
 2. Štefan Trčko: Use of artificial neutral networks in through process modeling of aluminium foils

Diplomska dela (18)

 1. Erika Žvab: Analiza sprememb pri upravljanju z odpadki po vpeljavi standarda ISO 14001 v gradbenem podjetju
 2. Erik Žnideršič: Tehnična, ekološka in ekonomska analiza različic načrtovane hidroelektrarne Učja
 3. Vanja Širok: Prenova klasične enostanovanjske hiše v energetsko varčno hišo
 4. Maja Petrevčič: Prikaz rezultatov numeričnih simulacij s programskim paketom za vizualizacijo podatkov GiD
 5. Peter Meklav: Prenova kotlovnice v podjetju Gostol TST
 6. Tomaž Maver: Prenova ogrevanja prostorov v podjetju Salonit Anhovo
 7. Aleš Valentinčič: Analiza investicije v zdravstvu
 8. Tarik Žigon: Uvajanje inovativne tehnologije svetil s svetlečimi diodami
 9. Egon Batistič: Analiza snovnih lastnosti dveh vzmetnih jekel
 10. Boštjan Mljač: Analiza rabe in oskrbe z energijo v občini Miren-Kostanjevica
 11. Peter Levpušček: Izbira primerne vetrne turbine za razmere na Kanalskem Vrhu
 12. Marko Paškulin: Vpliv sestave aluminijevih zlitin 5754, 5083 in 6082 na njihovo ceno in mehanske lastnosti
 13. Bojan Volk: Prenova sistema stisnjenega zraka v industriji apna
 14. Gregor Semič: Zasnova nove družine tehničnih svetil od ideje do proizvodnje
 15. Barbara Bajt: Analiza geosonde za izkoriščanje geotermalne energije v stanovanjskem objektu
 16. Nenad Antić: Energetski pregled restavracije
 17. Dominik Rijavec: Primerjalna analiza projekta poslovnih prostorov s stališča varčne rabe energije
 18. Johannes Vuga Gregorič: Raziskava implementacije ogljikovih nanocevk v materiale plovila Lexmar 6 SC

Druga dela (32)

 1. Rizwan Zahoor: Simulation Of Gas Focused Liquid Jets
 2. Božidar Šarler, Rizwan Zahoor, Saša Bajt: Influence of Gas Dynamic Virtual Nozzle Geometry on Micro-Jet Characteristics
 3. qingguo liu, Božidar Šarler: A non-singular method of fundamental solutions for two-dimensional steady-state isotropic thermoelasticity problems
 4. wen shiting, Božidar Šarler, li ming: Method of Regularized Sources for Stokes Flow Problems with Improved Calculation of Velocity Derivatives at the Boundary
 5. wen shiting, Božidar Šarler, li ming: Method of Regularized Sources for Stokes Flow Problems with Improved Calculation of Velocity Derivatives at the Boundary
 6. Boštjan Mavrič, Grega Belšak, Marjan Maček, N. Talat, Rizwan Zahoor, Božidar Šarler: INNOVATIVE METHODS FOR IMAGING WITH THE USE OF X-RAY FREE ELECTRON LASER (XFEL) AND SYNCHROTRON SOURCES
 7. Božidar Šarler, Agnieszka Zuzanna Lorbiecka: Simulation of dendritic growth in multicomponent aluminium alloys by Point Automata method
 8. Božidar Šarler, Robert Vertnik: A numerical benchmark test for continuous casting of steel - II
 9. Robert Vertnik, Božidar Šarler, Nejc Košnik: Simulation of low frequency electromagnetic DC casting
 10. Božidar Šarler, Robert Vertnik, Katarina Mramor: Simulation of laminar backward facing step flow under magnetic field with explicit local radial basis function collocation method
 11. Božidar Šarler: Mesh reduction methods for industrial applications
 12. Božidar Šarler, Robert Vertnik, Katarina Mramor: A meshless model of electromagnetic braking for the continuous casting of steel
 13. Božidar Šarler, Miha Kovačič: Soft annealing productivity optimization
 14. Miha Založnik, Božidar Šarler, Dominique Gobin: Simulation of macrosegregation in the DC casting of binary aluminum alloys
 15. Janez Perko, Robert Vertnik, Božidar Šarler: Solution of temperature field in DC Cast aluminium alloy billet by the diffuse approximate method
 16. Darrell Pepper, Božidar Šarler: Application of meshless methods for thermal analysis
 17. Miha Kovačič, Božidar Šarler: Genetic programming and soft-annealing productivity
 18. Umut Hanoglu, Božidar Šarler, Siraj-ul- Islam: Numerical solution of hot shape rolling of steel
 19. Miha Kovačič, Božidar Šarler: Batch-filling scheduling and particle swarms
 20. Božidar Šarler, Eva Sincich: Non-singular method of fundamental solutions for biomedical stokes flow problems
 21. Božidar Šarler, qingguo liu: Non-singular method of fundamental solutions for the deformation of two-dimensional elastic bodies in contact
 22. Božidar Šarler: Sodelovanje doktorskih študentov na industrijskih projektih
 23. Igor Grešovnik, Tadej Kodelja, Robert Vertnik, Božidar Šarler: A software framework for optimization of process parameters in material production
 24. Tomasz Michalek, Tomasz A. Kowalewski, Božidar Šarler: Natural convection for anomalous density variation of water : numerical benchmark
 25. Božidar Šarler: A modified method of fundamental solutions for potential flow problems
 26. Umut Hanoglu, Božidar Šarler: Local radial basis function collocation method for solving thermo-mechanics of hot shape rolling of steel
 27. Agnieszka Zuzanna Lorbiecka, Božidar Šarler: Solution of dendritic growth in a binary alloy by a novel point automata method
 28. Gregor Kosec, Božidar Šarler: Numerical solution of natural convection problems by a meshless method
 29. Tomasz Michalek, Tomasz A. Kowalewski, Božidar Šarler: Natural convection for anomalous density variation of water : numerical benchmark
 30. Božidar Šarler: Meshfree explicit local radial basis function collocation method for microscopic and macroscopic phase change simulations
 31. Božidar Šarler: Razvoj novih materialov za avtomobilsko industrijo na podlagi numeričnega modeliranja
 32. Božidar Šarler, Gregor Kosec, Robert Vertnik: A meshless solution of binary alloy solidification