Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Statistika RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Franc Marušič

Vseh ključnih besed je 51, ki se skupaj pojavijo 63 krat.
10 ključnih besed (19.61 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 22 krat (34.92 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x13.64%diplomske naloge, usvajanje jezika
2x9.09%magistrske naloge, slovenščina, skladnja, slovnično število, naslonke, srbščina, otroški govor, pridevniki
1xosebni zaimki, navezovanje, rekonstrukcija, oziralni stavki, narečna skladnja, k-premik, naslonsko podvajanje, osebnozaimkovne naslonke, psiholingvistika, vezniki, predlogi, lahki samostalniki, samostalniška zveza, namenski stavek, nedoločnik, razvojna psihologija, pojem števila, predšolski otroci, vrtojbenščina, vezniška zveza, pridevniško zaporedje, hierarhija pridevnikov, lažni prijatelji, samostalniki, pridevnik, barva, koncepti, velikost, oblika, stavčno ujemanje, koordinacija, veznik, vezniško podvajanje, univerzalna hierarhija funkcijskih projekcij, podredni stavki, sprejemljivostne sodbe, tvorbeni eksperiment, priredje, slovnične oznake, dvojina, hipoteza o členjeni levi periferiji