Repository of University of Nova Gorica

Statistics of RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Danila Zuljan Kumar

Together there are 45 keywords, that are appearing 76 times.
9 of them (20 % of all) appear more than once, together appearing 40 times (52.63 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
8x20%primorska narečna skupina
7x17.5%dialektologija
6x15%diplomske naloge
5x12.5%jezikoslovje, kraško narečje
3x7.5%notranjsko narečje
2x5%narečja, narečni slovar, slovenščina
1xitalijanska kultura, etnična zavest, furlanski jezik, furlanska kultura, vinarsko izrazje, etnična identiteta, furlanska identiteta, osnovna šola, slovenska narečja, narečni slovarji, Velike Žablje, slovenska dialektologija, oblačilno izrazje, razsvetljenstvo, lokavški govor, slovarji, učni jezik, govor Prvačine, Bilje, opekarsko izrazje, opekarne, dornberški govor, seminarske naloge, govor vasi Šempas, slovar, botanična terminologija, govor vasi Planina, frazeološki narečni slovarček, duhovna kultura, lokalno specifična kultura, oblačilna terminologija, socialna kultura, materialna kultura, Planina, pojmovno polje, aleksandrinke