Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Statistika RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Božidar Šarler

Vseh ključnih besed je 183, ki se skupaj pojavijo 238 krat.
26 ključnih besed (14.21 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 81 krat (34.03 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
18x22.22%diplomske naloge
5x6.17%disertacije
4x4.94%brezmrežne metode, ogrevanje, aluminijeve zlitine
3x3.7%jeklo, ekonomska analiza, strjevanje, meshless methods
2x2.47%jetting, flow focusing, večfizikalni problemi, magistrske naloge, prototipi, izolacija, obnovljivi viri energije, tehnična razsvetljava, industrijsko oblikovanje, electromagnetic stirring, dripping, computational fluid dynamics, kontinuirano ulivanje, multikvadriki, radialne bazne funkcije, kolokacija, aluminium alloys
1xproizvodni prostor, raba energije, oskrba z energijo, varčna raba energije, ravnanje z odpadki, lokalni energetski koncepti, transport v poroznem mediju, energetska izkaznica, investicijski načrt, čakalne dobe, radioaktivni odpadki, zdravljenje raka, lesna biomasa, obsevalne naprave, brezmrežna metoda, gostinstvo, algoritmi, rast zrn, dendritska rast, numerična simulacija, računalniške mreže, računalniški program GiD, vizualizacija podatkov, predhodno procesiranje, rekristalizacija, metode, nizkotemperaturni kotli, energetski pregledi, optimizacija prostih parametrov, simulacije, lokalna kolokacijska metoda, tok kapljevin, transport gibalne tekočine, taljenje, analiza naložbe, difuzijska aproksimacijska metoda, tehnološki postopki, numerični modeli, svetila, aluminijasti profil, livarstvo, proizvodni program, LED svetila, tehnološki nivo, serijski proizvod, plastični končniki, poslovni prostori, geotermalna energija, vrtina, toplotna črpalka, geosonda, prihranek, centralno ogrevanje, talno ogrevanje, goriva, lastnosti, železo, ogljikove nanocevke, r-prilagodljivost, vijačni kompresorji, model faznega polja, fizikalni modeli, toplogredni plini, trdno-trdno fazne spremembe, homogenizacija, stisnjen zrak, električna energija, pol-kontinuirano ulivanje, tehnologija, numerično modeliranje, fazni prehodi, ekološka analiza, kamnolomi, vodna energija, hidroelektrarne, toplotna izolacija, hitrost vetra, jet thickness, jet length, finite volume method, volume of fluid method, spurting, compressible multiphase flows, micro-jet, convective instability, absolute instability, thermomechanics, viscoplasticity, shape parameter, kontinuirano ulivanje jekla, laminarni tok, radial basis functions, local collocation method, direct-chill casting, hot tearing, porosity, gas dynamic virtual nozzle, Microfluidics, macrosegregation, diffuse-approximate method, multiphysics model, direct chill casting, low-frequency electromagnetic casting, phase field method, RBF-FD, adaptive solution procedure, solidification, Two-phase flow, Rayleigh-Taylor instability, Boussinesq approximation, variable density and viscosity, diffuse approximate meshless method, axisymmetric problems, free and moving boundaries, phasefield formulation, 2D problems, turbulentni tok, naravna konvekcija, umetne nevronske mreže, nevroni, energija vetra, procesna pot, zlitine, energetska prenova, stanovanjske hiše, aluminijska folija, vetrne turbine, dendritic solidification, fizikalne lastnosti, navtika, izdelava plovil, borzna cena, sekundarni aluminij, smeri vetra, meritve, primarni aluminij, gradbeni odpadki, gradbena podjetja, verifikacija, simulacija, kontinuirno vlivanje jekla, metoda delnih korakov, eksplicitna časovna shema, prisilna konvekcija, magnetno polje, sklopljeni sistemi, mikromehanika, mikrostruktura, robni pogoji obremenitve, nesingularna metoda fundamentalnih rešitev, standard ISO 14001, robni pogoji premika, metoda fundamentalnih rešitev, izotropna elastičnost, anizotropna elastičnost, ravninski deformacijski problemi, nanomateriali