Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Navodila za vključitev na spletno stran
A+ | A- | SLO | ENG

Tukaj so navodila za vključitev izpisa e-publikacij avtorja v poljubno spletno stran. Izpis je možen le, če poznamo ARRS-ID avtorja (šifra raziskovalca) ali CONOR-ID avtorja iz COBISS-a.

Znotraj značke <head> vključite naslednji vrstici:

<script type="text/javascript" src="http://openscience.si/jan/scripts/osebe.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://openscience.si/jan/content/osebe.min.css">

Po želji lahko obe datoteki (JS, CSS) prenesete in poljubno spreminjate, a ju morate nato prenesti na vaš strežnik in ustrezno popraviti naslove datotek v zgoraj navedenih vrsticah.

Nekje znotraj značke <body> vključite naslednji element HTML:

<div id="Div0"></div>

Znotraj tega elementa se bodo prikazale e-publikacije osebe Stefan Heun. Vrednost atributa id je lahko poljubna (glej spodaj).

Takoj za elementom <div> dodajte naslednji element HTML:

<script type="text/javascript">
   boolPrevedi = true; // za angleško verzijo
   prikaziOsebe('conorid=170891619', 'Div0'); // razlaga parametrov je spodaj
</script>

Spremenljivki boolPrevedi nastavite vrednost true, če želite prikazati angleško verzijo avtorjev. Privzeto je vrednost nastavljena na false, kar izpiše slovensko verzijo avtorjev. Sledi klic funkcije prikaziOsebe, ki ima dva parametra:

  1. niz znakov z navedbo avtorja, ki se naj prikaže. Na voljo sta dve možnosti navedbe avtorja:
    • 'arrsid=06823', kjer navedemo ARRS-ID avtorja (šifra raziskovalca) ali
    • 'conorid=170891619', kjer navedemo CONOR-ID avtorja iz COBISS-a;
  2. niz znakov, ki predstavlja id elementa <div>, kjer se naj izpišejo podatki avtorja. V našem primeru ima id vrednost 'Div0'.

Naslednji primer prikazuje celoten dokument HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Osebe primer</title>
        <script type="text/javascript" src="http://openscience.si/jan/scripts/osebe.min.js"></script>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://openscience.si/jan/content/osebe.min.css" >
    </head>
    <body>
        <div id="Div0"></div>
        <script type="text/javascript">
            boolPrevedi=false;
            prikaziOsebe('conorid=170891619', 'Div0');
        </script>
    </body>
</html>

Rezultat zgleda takole: