Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Navodila za vključitev na spletno stran
A+ | A- | SLO | ENG

Znotraj značke <head> vključite naslednji vrstici:

<script type="text/javascript" src="http://openscience.si/jan/scripts/osebe.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://openscience.si/jan/content/osebe.min.css">

Obe datoteki (js, css) lahko prenesete in poljubno spreminjate, pri čemer ju ne pozabite vključiti v vaš spletni strežnik.

Nekje znotraj značke <body> vključite naslednji element HTML:

<div id="Div0"></div>

Znotraj tega elementa se bodo prikazale e-publikacije osebe Luka Dekleva Vrednost atributa id je lahko poljubna (glej spodaj).

Takoj za elementom <div> dodajte naslednji element HTML:

<script type="text/javascript">
   boolPrevedi = true; // za angleško verzijo
   prikaziOsebe('conorid=23113315', 'Div0'); // za podrobno razlago parametrov glej spodaj
</script>

Spremenljivko boolPrevedi nastavite vrednost true samo, kadar želite prikazati angleško verzijo avtorjev. Privzeto je vrednost nastavljena na false (slovenska verzija).

1. argument: niz znakov, kjer vpišete kateri avtor se naj prikaže, npr:
    'arrsid=06823' ali 'conorid=23113315', kjer arrsid predstavlja raziskovalno številko raziskovalca in conorid predstavlja CONOR oz. COBISS številko avtorja.

2. argument: niz znakov, kjer vpišete v katerem elementu <div> se naj prikaže avtor. Določi se id tega elementa, ki je v našem primeru 'Div0'.

Naslednji primer prikazuje celoten dokument HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Osebe primer</title>
        <script type="text/javascript" src="http://openscience.si/jan/scripts/osebe.min.js"></script>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://openscience.si/jan/content/osebe.min.css" >
    </head>
    <body>
        <div id="Div0"></div>
        <script type="text/javascript">
            boolPrevedi=false;
            prikaziOsebe('conorid=23113315', 'Div0');
        </script>
    </body>
</html>

Rezultat pa zgleda takole: