Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Statistika RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Tanja Badalič: Reception of European women writers in Slovenian multicultural territory of the 19th century until the end of the first World War

Magistrska dela (8)

 1. Megi Rožič: Reprezentacije ženskosti v prozi Draga Jančarja
 2. Laura Brataševec: Reprezentacije materinstva v izbranih delih slovenske dramatike po letu 1975
 3. Špela Debenak: Motiv tujca v slovenski dramatiki absurda
 4. Jasmina Spahalić: Lik umetnice - migrantke v romanih Brine Svit, Cvetke Bevc in Marjete Novak Kajzer
 5. Tjaša Bajc: Osebni glas v literarnih besedilih in pismih Zofke Kveder
 6. Vanesa Vodovnik: Analiza in didaktizacija izbranih besedil mladinske književnosti z literarnimi liki čarovnic in mačk oziroma mačkov
 7. Polona Hadalin Baša: Literarne ustvarjalke v slovenskih osnovnošolskih berilih
 8. Lara Vončina: Digitalizacija in analiza pisem Vide Jeraj in Ljudmile Poljanec

Diplomska dela (23)

 1. Tanja Bratina: Upodobitev ženskosti v kratki pripovedni prozi Anne Praček Krasna
 2. Violeta Gashi: Med središčem in obrobjem
 3. Polona Hadalin Baša: Tolminsko v kratki pripovedni prozi Ivana Preglja in Iva Šorlija
 4. Ivana Leban: Eros pri Kocbeku
 5. Petra Kavčič: Praga v literarni perspektivi Zofke Kveder
 6. Valentina Velikonja: Podoba odraščajoče deklice v kratki pripovedni prozi Narteja Velikonje in v slovenski književnosti do druge svetovne vojne
 7. Božica Špolad Žuber: Podobe meščanskega zakona v treh slovenskih romanih
 8. Jana Žorž: Imagološke prvine v Levstikovem romanu Za svobodo in ljubezen
 9. Marinka Velikonja: Podobe prostora v Kosmačevih tolminskih novelah
 10. Megi Rožič: Tematizacija političnega nasilja in represije v delih slovenskih literarnih ustvarjalk
 11. Mojca Ličen: Pesniški opus Makse Samsa
 12. Franc Vaupotič: Futurizem in Delakova Arlecchinata
 13. Beti Bučinel: Podoba umetnika in njegovo doživljanje sveta in ljudi v delih Danila Lokarja
 14. Nadina Kotorić: Ženski liki v berilu Babica, ti loviš!
 15. Saša Buti: Slovenska meščanka v zgodovinski resničnosti in literarni fikciji romanov Obraz v zrcalu, April, Severni sij in To noč sem jo videl
 16. Tina Rutar: Lik matere v avtobiografskih romanih Hiša večera, Saga o kovčku in Malahorna
 17. Marjetka Sosič Klun: Literarna zapuščina Dore Gruden
 18. Maja Orel: Dokumentarnost v avtorski poetiki Nede Rusjan Bric
 19. Manca Koren: Histerija v diskurzu na Slovenskem do 1. svetovne vojne
 20. Neža Šuligoj: OSEBNOST CIRILA KOSMAČA V NJEGOVIH LITERARNIH DELIH, LITERARNOZGODOVINSKIH PREGLEDIH, ŠTUDIJAH IN SPOMINIH
 21. Urša Pogačar: Lik intelektualke v slovenski književnosti do druge svetovne vojne
 22. Vesna Bajc: LJUBEZENSKO-EROTIČNA ROMANA ELZE BUDAU
 23. Klavdija Stres: ZAČETKI GLEDALIŠKE UMETNOSTI NA CELJSKEM

Druga dela (15)

 1. Katja Mihurko Poniž: Trivialno in/ali sentimentalno?
 2. Katja Mihurko Poniž: Mesto kot literarni lik v treh sodobnih slovenskih romanih
 3. Katja Mihurko Poniž: Missbrauchte Frauen(figuren)?
 4. O ženski literarni ustvarjalnosti
 5. Pavlina Pajk in žensko avtorstvo v 19. stoletju
 6. Katja Mihurko Poniž: Nadzorovanje in kaznovanje v nekaterih besedilih z lepovidskim motivom
 7. Igor Grdina, Katja Mihurko Poniž, Zoran Božič: Ana Karenina in njen čas
 8. Katja Mihurko Poniž, Aleš Vaupotič: Vloga za pridobitev soglasja k študijskemu programu druge stopnje Digitalna humanistika Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici: (akreditacija študijskega programa).
 9. Katja Mihurko Poniž: Samotna pot Rose Bernd in njenih sopotnikov
 10. Katja Mihurko Poniž: Transnational Connections and literary history
 11. Katja Mihurko Poniž, Aneta Ivanovska, Maksim Gojković: Pisma/Letters
 12. Katja Mihurko Poniž: Od lastnega glasu do lastne sobe
 13. Katja Mihurko Poniž: Žensko vprašanje
 14. Katja Mihurko Poniž: Stifling Intimacies: Middle-Class Marriage in the Short Stories of Four Central European Women Writers at the Turn of the Twentieth Century
 15. Katja Mihurko Poniž: Stifling Intimacies: Middle-Class Marriage in the Short Stories of Four Central European Women Writers at the Turn of the Twentieth Century