Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Statistika RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Oseba: Franc Marušič

Doktorska dela (1)

 1. Franc Marušič: On non-simultaneous phases

Magistrska dela (4)

 1. Tina Šuligoj: Slovnična kategorija števila pri stavčnem ujemanju: dvojina v koordinaciji
 2. Vesna Plesničar: Primeri skladenjskega podvajanja veznikov okoli podrednih stavkov v slovenščini
 3. Kristina Ivšić: The structure of Serbian nominal phrase
 4. Sara Krošelj: Naslonsko podvajanje v vrtojbenščini

Diplomska dela (6)

 1. Barbara Batagelj: Vrstni red usvajanja konceptov pri predšolskih otrocih
 2. Tina Dolenc: Raba pridevnikov pri najmlajših govorcih
 3. Kaja Sever: Samostalniški lažni prijatelji v jezikovnem paru slovenščine in srbščine
 4. Tina Šuligoj: Skladenjska zgradba oziralnih stavkov v slovenščini
 5. Tina Razboršek: Vpliv slovničnega števila na usvajanje pojma števila pri predšolskih otrocih
 6. Petra Mišmaš: Konstrukcija za + nedoločnik

Druga dela (116)

 1. Škrabčevi dnevi 11. Zbornik prispevkov s simpozija 2019
 2. Advances in formal Slavic linguistics 2017
 3. Rok Žaucer, Franc Marušič: On the nature of prenumeral adjectives
 4. Franc Marušič, Jana Willer Gold: Foreword
 5. Franc Marušič, Tina Šuligoj: When linearity prevails over hierarchy in syntax
 6. Franc Marušič, Rok Žaucer: The Modal Cycle vs. Negation in Slovenian
 7. Formal Studies in Slovenian Syntax
 8. Franc Marušič, Rok Žaucer, Vesna Plesničar, Tina Razboršek, Jessica Sullivan, David Barner: Does Grammatical Structure Accelerate Number Word Learning? Evidence from Learners of Dual and Non-Dual Dialects of Slovenian
 9. Franc Marušič, Boban Arsenijević, Jana Willer Gold: Experimenting on Conjunct Agreement under Left Branch Extraction in South Slavic
 10. David Barner, Rok Žaucer, Jessica Sullivan, Tina Razboršek, Vesna Plesničar, Katie Wagner, Franc Marušič: Beyond Knower Levels: Early partial knowledge of number words
 11. Franc Marušič, Rok Žaucer: Primerjava ureditev opisnega in predpisovalnega slovaropisja po Evropi
 12. Franc Marušič, Rok Žaucer: O domnevni potrebi po večanju univerz in velikosti kot kazalniku kvalitete
 13. Franc Marušič, Rok Žaucer, Alhanouf Almoammer, Jessica Sullivan, Chris Donlan, Timothy O'Donnell, David Barner: Grammatical morphology as a source of early number word meanings
 14. Elbasana Gaši, Amanda Saksida, Franc Marušič: Kako pod črto navesti pripombo
 15. Špela Šušanj, Ana Vodopivec, Franc Marušič, Rok Žaucer: Raba glagolov 'komunicirati' in 'kontaktirati'
 16. Franc Marušič: Presledek pri treh pikah in odstotnem znaku
 17. Franc Marušič: Ali so prebivalci Izole Izolani ali Izolčani?
 18. Franc Marušič, Rok Žaucer: 'Kurent' ali 'korant'
 19. Franc Marušič: Glagolsko ujemanje ob vezniku 'oziroma'
 20. Franc Marušič: Živost avtomobilskih imen
 21. Franc Marušič: Uporaba moške in ženske oblike znotraj istega stavka
 22. Sara Krošelj, Amanda Saksida, Franc Marušič: Zapis ruskih priimkov na -ski
 23. Franc Marušič, Rok Žaucer: Etimološki izvor besede in priimka Praznik
 24. Franc Marušič, Rok Žaucer: Veda o korenu besed
 25. Franc Marušič: Ali obstajajo lepše besede za 'povesti' in 'sprovajati'
 26. Franc Marušič: Tehniški pravopis
 27. Franc Marušič: Kako okrajšati naziv 'komunalni inženir'
 28. Rok Žaucer, Franc Marušič: Velika začetnica in naštevanje
 29. Franc Marušič: 'Frezanje' ali 'rezkanje'
 30. Franc Marušič: O pravilnosti in prislovu 'nazaj'
 31. Franc Marušič: Predpona e- in velika začetnica
 32. Franc Marušič: Kako se sklanja beseda 'skripta'
 33. Franc Marušič: Kako bi prevedli CT image ---
 34. Franc Marušič, Rok Žaucer: Kako se pišejo tri pike pri naštevanju
 35. Rok Žaucer, Franc Marušič: Jezikovno svetovanje, praksa in ideali
 36. Franc Marušič: Kje se govori "prava" štajerščina?
 37. Franc Marušič: Ali je lahko nekdo v poziciji
 38. Franc Marušič, Rok Žaucer: Aerodrom Ljubljana ali Letališče Ljubljana
 39. Franc Marušič, Rok Žaucer: Kakovostna in vrstna raba pridevnika 'pravljični'
 40. Franc Marušič: Še o ujemanju sestavljenega osebka
 41. Marina Koglot, Rok Žaucer, Franc Marušič: Kako pisati odstotne deleže
 42. Franc Marušič, Rok Žaucer: Ali se % piše s presledkom ali brez?
 43. Barbara Benčina, Ivana Vekjet Frančeškin, Franc Marušič: Vejica med pridevniki
 44. Sara Bajc, Karmen Brus, Franc Marušič, Rok Žaucer: Kako sklanjati 'Sudoku'
 45. Franc Marušič: Pisanje števk in enot za njimi
 46. Franc Marušič: Ali je v redu pisati 'vredu'
 47. Franc Marušič, Rok Žaucer: 'Zamrznjeno meso' ali 'zmrznjeno meso'
 48. Franc Marušič, Rok Žaucer: Kako sloveniti 'mailing list'
 49. Franc Marušič: firefox ali Firefox?
 50. Franc Marušič: Vpisati v ali k predšolski glasbeni vzgoji
 51. Franc Marušič: Pridevniško ujemanje s sestavljeno samostalniško zvezo
 52. Rok Žaucer, Franc Marušič: Novi/ nova Seat Altea
 53. Franc Marušič, Rok Žaucer: Nekaj misli o jeziku slovenističnih objav
 54. Ivana Leban, Franc Marušič, Amanda Saksida: Kako se sklanja priimek 'Mate'
 55. Franc Marušič: Določna oblika pridevnika
 56. Franc Marušič: Kako pisati nazive ob imenih?
 57. Franc Marušič: Rodilnik zanikanja, prislovi in dober časopis
 58. Franc Marušič, Rok Žaucer: Ali je pravilno reči 'rabim imeti'
 59. Franc Marušič: Institut, stadion, start, institucija
 60. Franc Marušič: O ujemanju sestavljenega osebka
 61. Franc Marušič: Kako se piše 'žid'
 62. Franc Marušič: Podatek/podatka ni na voljo
 63. Franc Marušič: Nemanualni poklici
 64. Franc Marušič: Financiranje in trajnostni razvoj
 65. Franc Marušič, Rok Žaucer: Smatrati ali meniti?
 66. Franc Marušič, Rok Žaucer: Kako uporabljati besedico 'ad'
 67. Franc Marušič: Kako naglasiti samostalnik 'stvar' v dvojini
 68. Franc Marušič: Najpogostejše besede v slovenščini
 69. Franc Marušič: Beseda 'Modrostnice'
 70. Franc Marušič, Amanda Saksida: Ali je bolje 'shengenski' ali 'šengenski'
 71. Mateja Žnidarčič, Franc Marušič, Amanda Saksida: Sklanjanje imen 'Luka' in 'Krško'
 72. Franc Marušič, Rok Žaucer: Kako se izgovori ime 'Rebeka'
 73. Franc Marušič, Rok Žaucer: O določnem ta v pogovorni slovenščini (z navezavo na določno obliko pridevnika)
 74. Franc Marušič: Replika na odgovor o Ptujskih toplicah
 75. Marina Koglot, Franc Marušič, Amanda Saksida: O ženskih oblikah priimkov, recimo dr. Majdičeva
 76. Franc Marušič: Velika začetnica pri naštevanju
 77. Franc Marušič: Rabe predlogov s/z v vezniških zvezah
 78. Rok Žaucer, Franc Marušič: O dvodelnih avtomobilskih imenih
 79. Franc Marušič, Rok Žaucer: Kako sklanjati ime Ivan Glojek
 80. Franc Marušič: Kvaliteta 'e'-ja v rodilniku besede 'rep'
 81. Franc Marušič, Rok Žaucer: Kako je z zlogotvornostjo soglasnikov
 82. Franc Marušič: SEedemnajst ali sedemnAjst
 83. Franc Marušič, Rok Žaucer: The intensional FEEL-LIKE construction in Slovenian
 84. Franc Marušič: Kakšna je razlika med SSKJ in Slovenskim pravopisom
 85. Franc Marušič, Rok Žaucer: Betablokator/beta-blokator/beta blokator ali [beta]-blokator, oziroma kako je dobro pisati grške črke (z besedo ali z znakom)
 86. Franc Marušič: Sklanjanje imena 'Toše Proeski'
 87. Franc Marušič: Prevod parih telekominukacijskih terminov
 88. Franc Marušič, Rok Žaucer: Statistika za slovenski 'Scrabble'
 89. Franc Marušič, Rok Žaucer: Kako se sklanja 'dao'
 90. Franc Marušič, Rok Žaucer: 'Čarobna palčka' ali 'čarovna palčka'?
 91. Franc Marušič: O ujemanju sestavljenega osebka II
 92. Franc Marušič: Jezikovno načrtovanje, jezikovna politika, kodifikacija, korpus besedil, jezikovna zmožnost, diglosija in bilingvizem
 93. Franc Marušič: Kako pisati imena založb
 94. Franc Marušič: Ali sta 'kasneje' in 'osnovati' slovenski besedi?
 95. Franc Marušič, Rok Žaucer: Kaj je deležnik?
 96. Franc Marušič, Rok Žaucer: Ali je 'mnenjedajalec' pravilna beseda
 97. Franc Marušič: Kako sklanjati ime 'Drakula'
 98. Franc Marušič: Izvor besede Katanija
 99. Franc Marušič: 'Na Tajvan in Šri Lanko' ali 'v'
 100. Franc Marušič, Rok Žaucer: Kako se sklanja
 101. Franc Marušič, Rok Žaucer: V ali na Velikih Malencah
 102. Franc Marušič: Slovnična kategorija besedice 'ne'
 103. Amra Halilović, Franc Marušič, Amanda Saksida: Kako se sklanja priimek 'Planteu'
 104. Franc Marušič: Stopnjevanje prislovov
 105. Franc Marušič: Ali je tujke bolje sloveniti ali spreminjati
 106. Sara Adamlje, Irena Jejčič, Franc Marušič: Kako se sklanja beseda 'rja'
 107. Franc Marušič: Kako pišemo tuja zemljepisna imena
 108. Amra Halilović, Rok Žaucer, Franc Marušič: Kakšno začetnico naj ima BLUETOOTH
 109. Franc Marušič, Rok Žaucer: Velika začetnica pri imenih bolezni
 110. Franc Marušič: Kakšen je izvor besede 'nebodigatreba'/'nebodijihtreba'
 111. Franc Marušič: Slovenski prevod angleške besede 'slide'
 112. Urša Papler, Franc Marušič, Amanda Saksida: Kakšno začetnico imajo imena statističnih regij
 113. Elena Kobal, Amanda Saksida, Franc Marušič: Kaj so prekerni delavci
 114. Amanda Saksida, Franc Marušič: Je zveza 'temu ni tako' sploh "pravilna"
 115. Franc Marušič: Naravni vs. slovnični spol
 116. Franc Marušič: Prevod besede 'empowerment'