Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Statistika RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Valentina Turk

Vseh ključnih besed je 64, ki se skupaj pojavijo 72 krat.
4 ključnih besed (6.25 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 12 krat (16.67 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x41.67%diplomske naloge
3x25%morje
2x16.67%bakterijska združba, meduze
1xindikatorski mikroorganizmi, elementarna sestava, efluenti, Jadransko morje, odpadne vode, proteini, disertacije, 16S rRNA klonske knjižnice, DGGE, makroagregati, množično pojavljanje, Tržaški zaliv, morski ekosistem, fekalne bakterije, redox potencial, feopigmenti, mikrofitobentos, akvakultura, kultura, mikrobiologija, klorofil, Piranski zaliv, onesnaevanje, onesnaževalci, obalne vode, marikulture, onesnaževanje, ribogojnice, sezonska dinamika, morske bakterije, Seasonal dynamics, Sewage, Concentration, Coastal environment, Onesnaženje morja, Gulf of Trieste, Monolithic columns, RT-qPCR, Rotavirus, Enteric viruses, Norovirus, Feacal coliforms, qPCR, Feacal contamination, toksičnost, mikrobiologija morja, imidakloprid, onesnaževanje morja, tiametoksam, rast bakterij, Concentration of viruses, strupenost pesticidov, sinergistični učinki, biotesti, balastne vode, prednostna lista nevarnih kemikalij, metode membranske filtracije, fekalni koliformi, mešanice onesnažil, bakterijske združbe