Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Statistika RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Stane Granda

Vseh ključnih besed je 58, ki se skupaj pojavijo 60 krat.
2 ključnih besed (3.45 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 4 krat (6.67 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x50%diplomske naloge, vinogradništvo
1xIndividualna kmečka posest, Črni Vrh nad Idrijo, franciscejski kataster, pašnik, Tuma, 19. stoletje, de Baguer, Panovec., Trnovski gozd, kolonat, zadružništvo, Fojana, travnik, Prekmurje, kolektivne kmečke posesti, disertacije, pašniki, travniki, Drežnica, Vrsno, cerkvena zgodovina, spomeniki, 17. in 18. stoletje, izkoriščanje gozda, župnije, zgodovinske prelomnice, kulturna podoba, njiva., zgodovina gozdarstva, vinska trta, Vipavska dolina, zgodovinski razvoj, Goriška brda, Dobrovo, letalstvo, nogomet, športna društva, telesnokulturna društva, telovadba, kolesarstvo, planinstvo, Kolonat, Silverio de Baguer, depopulacija, deagrarizacija, agrarno gospodarstvo, občina Tolmin, Goriška, Dolenja Trebuša, kvaliteta., meje, 20. stoletje, Jugoslavija, kvantiteta, Ščurek, gozdno gospodarstvo