Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Statistika RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Dorota Korte

Vseh ključnih besed je 49, ki se skupaj pojavijo 52 krat.
3 ključnih besed (6.12 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 6 krat (11.54 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x33.33%spektrofotometrija, koloidno srebro, TLS
1xSEM, aglomerati, inventarizacija podzemeljskih organizmov, Kočevsko, absorbanca, bakterije, UV-Vis-spektrofotometrija, voda iz oblakov, Fe(II), Fe(III), jame, kras, anticorrosive layers, porosity, polysaccharide aerogels, multilayered structures, iron species, diffusive gradients in thin films, onesnaženost, kraške vode., optothermal beam deflection spectrometry, thermal lens spectrometry, TLM, antibiotiki, spektrometrija s toplotnimi lečami (TLS), Acetilholinesteraza, butirilholinesteraza, FIA-TLS, pretočna injekcijska analiza (FIA), železove zvrsti, lactic acid bacteria, biogenic amines, thin layer chromatography, dissertations, aktivnost AChE encima, inhibicija BChE encima, imunska precipitacija., pyranoanthocyanins, non-Saccharomyces yeasts, Saccharomyces yeasts, UV-VIS spektrofotometrija, spektroskopija s toplotnimi lečami, acetilholinesteraza, krvni serum, nevrodegenerativne bolezni, thermal-lens spectrometry