Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Statistika RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Juš Kocijan

Vseh ključnih besed je 140, ki se skupaj pojavijo 165 krat.
7 ključnih besed (5 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 32 krat (19.39 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
17x53.13%diplomske naloge
4x12.5%modeliranje
3x9.38%magistrske naloge
2x6.25%avtomatizacija, SCADA, krmilniki, računalniška simulacija
1xgorivne celice, pretvorniki, modeliranje dinamičnih sistemov, signali, onesnaževanje ozračja, vrednotenje, disertacije, umetne nevronske mreže, prostorska koncentracija, Lagrange-ev model, metoda rojenja, avtomatski regulacijski sistemi, kontaktni merilni instrumenti, Simulink, industrijske vode, poraba, negativna povratna zanka, pozitivna povratna zanka, sistemska dinamika, diagram vzročne zanke, Profibus, industrijska mreža, modelne naprave, elektronsko krmilje, antropocentričnost, načrtovanje regulacije, avtomatsko vodenje, analogne meritve, digitalne meritve, termografija, vzporedno načrtovanje, informacijski sistemi, proizvodnja, merilni sistemi, Scicos, matematično modeliranje, referenčni temperaturni profil, pretočne peči, podatkovne baze, energenti, posredni prihranki, neposredni prihranki, računalniško vodenje, inteligentna hiša, SCADA analiza, CNS sistem, avtomatska regulacija, metoda KOMPASS, valjarska linija, nadzorni sistemi, programska orodja, trdi sloji, tehnologija, konstrukcija, proizvodne linije, Scicos modul, Scilab, kontrola kvalitete, uporabniki, letalski promet, simulacija, programiranje, dinamični sistemi, nelinearno programiranje, optimizacija, večnivojske presoje procesa, statistični nadzor, spremljanje podatkov, montaža alternatorjev, proizvodna linija, NC program, gnezdenje, uporaba podatkov, zagotavljanje kakovosti, analiza merilnega sistema, MSA tipa 1, MSA tipa 3, korektivni ukrepi, ključni kazalniki uspešnosti, večnivojske presoje, analiza postopka presoj, tehnologija rezanja, laserski rezalnik, histereza, Python, Solidworks, točnost, AksIM-2, dajalnik zasuka, kodirnik, Metrology, calibration, measuring equipment., Računalniško numerično vodenim orodjem, measuring instruments, measurement uncertainty, adjustment, measurement errors, merilni sistem, stator, električni generatorji, turbine, obnovljivi viri energije, vetrne elektrarne, prometna križišča, enokoračna napoved, regresija, vetrni potencial, permanentno magnetni generatorji, dajalnik položaja, kriterijske funkcije, senzorji, zajemanje podatkov, avtomatski nadzor, piezometer, matematični modeli, ekonomska učinkovitost, delilni stroj., več-conska peč, kaljenje, programska oprema, strojna oprema, elektromotor, Sistem avtomatskega vodenja, jeklenica, zaprtozančno vodenje, delovna točka, energetska učinkovitost črpalke, centrifugalna črpalka, demonstracijski hidravlični sistem, dinamični sistem, metoda Monte Carlo, linearno programiranje