Repository of University of Nova Gorica

Statistics of RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

Person: Barbara Čenčur Curk
Vključi e-publikacije na svojo spletno stran!

PhD theses (1)

 1. Kim Mezga: Natural hydrochemical background and dynamics of groundwater in Slovenia

MSc theses (2)

 1. Mojca Zega: Physical and chemical status and toxicity of water at the upper basin of reservoir Vogršček and its tributaries and the role of natural wetlands at reservoir inflows
 2. Polona Lesjak: The threat to local water resources for drinking water in the Municipality of Ljubljana

Bsc theses (13)

 1. Tamara Dobravec: Oskrba s pitno vodo v Zgornji Bohinjski dolini in na planinskih postojankah, ki jih naselja obsegajo
 2. Kristina Obu: Spreminjanje koncentracije radona v turistični kraški jami v odvisnosti od zunanje temperature in tlaka
 3. Erik Kumperščak: Primerjava vplivov odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na podzemno vodo glede na izbiro materiala polnila z uporabo numeričnega modela
 4. Rok Vidic: Vpliv odlagališča nenevarnih odpadkov Ajdovščina na vode
 5. Mojca Žigon: Poplavna ogroženost poseljenega območja ob reki Vipavi
 6. Tina Vidmar: Ocena kakovosti vodotoka Vipava
 7. Nika Tomažič: Ugotavljanje vpliva gnojenja z mineralnim gnojilom na kakovost vode v nezasičeni coni kraškega vodonosnika Trnovske planote
 8. Tanja Prebil: Poplavna ogroženost na urbanem območju slovenskega dela porečja Korna
 9. Simona Tušar: Ovrednotenje spiranja hranil v porečju Belega potoka
 10. Elizabeta Mavrič: Oskrba s pitno vodo na hribovitem območju na Pokljuki
 11. Petra Čujec: Vpliv odlagališča odpadkov Volče na podzemno vodo
 12. Maja Benedičič: Oskrba s pitno vodo na izbranem hribovitem območju v Škofjeloškem hribovju
 13. David Jerebica: Vpliv odlagališča komunalnih odpadkov Dragonja na podzemno vodo

Other documents (2)

 1. Gotrawama
 2. Romina Žabar, Tanja Prebil, Marta Petrič, Barbara Čenčur Curk, Asta Gregorič, Matteo Bisaglia: Smernice za zaščito vodonosnikov