Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Statistika RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Tomica Dumančić

Vseh ključnih besed je 121, ki se skupaj pojavijo 209 krat.
20 ključnih besed (16.53 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 108 krat (51.67 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
38x35.19%diplomske naloge
11x10.19%motivacija
9x8.33%organizacijska klima
6x5.56%zaposleni, komunikacija
5x4.63%zadovoljstvo zaposlenih, organizacijska kultura
4x3.7%vodenje
2x1.85%osebnost, absentizem, delovno okolje, vzroki, organizacije, zadovoljstvo na delovnem mestu, izboljšave, konflikti, zadovoljstvo, timsko delo, dimenzije, inovacije
1xodsotnost z dela, poslovni portali znanja, mentorji, e-učenje, značilnosti, merjenje, menjava zaposlitve, SWOT, nevladne organizacije, Goriška statistična regija, Slovenska vojska, demotivacija, usposabljanje, upravne enote, finančna analiza, zadržanost od dela, organizacija, orodja komuniciranja, interno komuniciranje, kadri, ločevanje, tržna analiza, terminski plan, AC motor, projekt, javni zavodi, interna stopnja donosnosti, motiv, ustvarjalno mišljenje, podjetja, reševanje problemov, sodelvanje, ustvarjalnost, komunikacije, nagrajevanje, zbiranje, izobraževanje, gospodinjstva, odpadki, asinhrono učenje, Branik, inovativna dejavnost, standardi, Glasbena šola Nova Gorica, hierarhija potreb, motiviranje, vodstvo, sinhrono učenje, komunalni odpadki, varnost in zdravje na delovnem mestu, varstvo pred požarom, d. d., Mahle Letrika, odnosi med zaposlenimi, promocija zdravja, stres na delovnem mestu, fluktuacija, delovno mesto, teorije organizacijske klime, motiviranost zaposlenih, psihosocialna tveganja, vodnje, interna komunikacija, analize, vprašalniki, reševanje, konflikt, odnosi, ustanovitev podjetja, ekonomska kriza, zadovoljstvo strank, merjenje klime, Organizacijska klima, človeški viri, stres, invalidska podjetja, poklici, ravnanje z odpadki, metode selekcije kadra, kadrovanje, zaposlovanje, ločevanje odpadkov, recikliranje, sistem stalnih izboljšav, organizacija iger, prilagojena športna dejavnost, Specialna olimpijada, deficitarni kadri, deficitarni poklici, odbojka, nadrejeni, športno moštvo, trener, letni pogovori, vodje, predlogi, natakar, kuhar, gostinska dejavnost, kompetence, razvoj