Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Statistika RUNG
A+ | A- | SLO | ENG


Največkrat ogledana gradiva tedna (zadnjih 7 dni).

1.
Slovnična kategorija besedice 'ne'
Franc Marušič, 2006

Ključne besede: slovenščina, slovnica,
Objavljeno: 15.10.2013; Ogledov: 1764; Prenosov: 7
URL Polno besedilo
Ogledov v tednu: 94

2.
Teaching women writers with NEWW Virtual Research Environment
Katja Mihurko Poniž, Narvika Bovcon, Marie Nedregotten Sørbø, Viola Parente-Čapková, Amelia Sanz, Suzan Van Dijk, Aleš Vaupotič, 2018

Opis: The underrepresentation of women in cultural historiography has challenged a number of feminist responses in the form of supplementary female canons since the 1970s. The DARIAH Working Group Women Writers in History (https://www.dariah.eu/activities/working-groups/women-writers-in-history/) takes this task a step further, and investigates historical sources until 1930 to find out whether female authors were read in the past. The objective of the DARIAH Working Group WWIH is: to carry out research about female authorship in history, the international reception of women’s writing and the connections between women authors. Evidence of readership, translations and commentary is contained in the digital repository NEWW VRE (Virtual Research Environment) http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters, which serves as a collaborative research tool for the above mentioned working group.
Ključne besede: digital humanities, literary history, women writers
Objavljeno: 15.04.2019; Ogledov: 54; Prenosov: 1
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 54

3.
Raba pridevnikov pri najmlajših govorcih
Tina Dolenc, 2018

Opis: Predlagano je bilo, da je vrstni red pridevnikov posledica prirojene hierarhije slovničnih projekcij (Cinque 2014), ki gostijo različne pridevniške kategorije. Če teorija drži, usvajanje pridevnikov pri otrocih poteka v nasprotnem vrstnem redu hierarhiji, saj otrok stavčno zgradbo pridobiva od najnižje projekcije k najvišji (Radford 1996). Diplomska naloga predstavlja rezultate primerjave rabe pridevnikov kategorij velikost, barva in oblika v govoru staršev in otrok. Rezultati kažejo, da si v govoru otrok te kategorije sledijo v zaporedju, ki ga je predlagal Scott (2002).
Ključne besede: pridevnik, pridevniško zaporedje, hierarhija pridevnikov, otroški govor, usvajanje jezika
Objavljeno: 03.09.2018; Ogledov: 481; Prenosov: 52
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 52

4.
Esej na maturi 2019
Andrej Adam, Zoran Božič, Adrijana Špacapan, 0

Opis: Didaktična predstavitev romanov Francoski testament in Angel pozabe (tematski sklop za pisanje eseja iz slovenščine na splošni maturi 2019).
Ključne besede: didaktika, francoska književnost, Andrei Makine, roman, slovenska književnost, avstrijska književnost, Maja Haderlap, Zoran Božič, Adrijana Špacapan, druga svetovna vojna, prva svetovna vojna, nemška taborišča, ruski gulagi, partizanski odpor, posledice vojne, narodna manjšina, nacizem, stalinizem, diktatura, Pariz
Objavljeno: 04.06.2018; Ogledov: 1090; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 51

5.
Vpliv bivalnih navad na dinamiko radona v domovih
Monika Ferfolja, 2019

Opis: Radioaktiven žlahtni plin radon (222Rn) je eden izmed največjih onesnaževalcev zraka v zaprtih prostorih, saj lahko vsakodnevna izpostavljenost radonu vodi do nastanka pljučnega raka. Cilj magistrske naloge je bil ugotoviti, kako bivalne navade stanovalcev (predvsem prezračevanje) vplivajo na koncentracije aktivnosti radona v prostorih in na prejete efektivne doze. V mestu Idrija smo si izbrali dve hiši (H1 in H2), ki stojita v bližini Idrijske prelomnice, kjer smo primerjali dinamiko radona v povezavi z bivalnimi navadami. Najprej smo v obeh hišah izmerili trenutne koncentracije radona v več prostorih. Nato smo na osnovi trenutne koncentracije radona izbrali prostor z enako namembnostjo in čim bolj podobno koncentracijo radona za nadaljnje kontinuirne meritve. Izkazalo se je, da sta to spalnici obeh hiš, kjer so se trenutne koncentracije radona razlikovale le za 1 %. Kontinuirne meritve radona smo v obeh spalnicah izvedli v obdobju od 1.1. do 18.11.2018. Iz urnih koncentracij radona smo izračunali različna povprečja koncentracij: letno, dnevno, zimsko, spomladansko, poletno in jesensko, in jih uporabili za izračun efektivnih doz, ki jih prejmejo stanovalci v času spanja (8 od 24 ur za vse leto). Povprečne koncentracije radona samo poleti niso presegle mejne vrednosti 300 Bq m─3. Po pričakovanju so bile v obeh spalnicah koncentracije radona najvišje pozimi in najnižje poleti, spomladi in jeseni pa so bile precej podobne. Koncentracije so bile višje ponoči kot podnevi, v vseh letnih časih pa najvišje zjutraj, pred začetkom zračenja spalnic. V spalnici H1 je bila povprečna letna koncentracija radona 797754 Bq m─3, v spalnici H2 pa 854785 Bq m─3. Efektivne doze smo izračunali na osnovi koncentracije aktivnosti radona za (i) ves dan (0─24h) in (ii) samo nočni čas (22─6h). Povprečna letna celodnevna (0─24h) efektivna doza je bila v spalnici H1 8,83 mSv in v spalnici H2 9,52 mSv. Povprečna letna nočna (22─6h) efektivna doza pa je bila v spalnici H1 višja za faktor 1,03 in v spalnici H2 za faktor 1,07 od celodnevne. Efektivne doze so v obeh spalnicah močno povezane s prezračevanjem, saj se z večjo intenzivnostjo zračenja znižajo. Tako je efektivna doza na osnovi nočne koncentracije radona v spalnici H1 poleti za faktor 4,7 nižja od zimske, v spalnici H2 pa za faktor 5,1.
Ključne besede: Radon, kontinuirne meritve, bivalno okolje, prezračevanje, efektivna doza, tektonski prelom
Objavljeno: 15.04.2019; Ogledov: 48; Prenosov: 4
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 48

6.
Transmedia Adaptation
Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič, 2018

Opis: This essay is composed of two parts. The first chapter reflects on the genesis of film language, and in this context, considers the reception of Dickens’ works. Next the text turns to borderline cases of adaptation: genre/media hybrid, deep remixability, and allusion. The notions of genre and media are considered as only quantitatively different, not qualitatively, both instances of discourses and apparatuses considered by the theory of discourse (Bakhtin, Foucault etc.). The second part of the text presents an artistic inquiry—concepts and ideas used in production of artworks by the authors of this essay—that sheds light on the possible methods of studying adaptations. Two aspects are foregrounded: the ideas of the transformation of the source text into an archive of fragments that are subsequently put in new meaningful constellations, and the use of Shakespeare’s works in the role of a mediator in the understanding of the language of new media art.
Ključne besede: adaptation, intermedia, new media, post-media condition, deep remixability, artistic inquiry
Objavljeno: 15.04.2019; Ogledov: 42; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 42

7.
Multi-disciplinary approaches for designing new generation antibodies
Ario De Marco, 0

Ključne besede: NMR, Cross-linking, Nanobodies
Objavljeno: 17.04.2019; Ogledov: 40; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 40

8.
Artist Talk
Aleš Vaupotič, Maja Smrekar, Narvika Bovcon, Iztok Šušteršič, Tilen Žbona, 0

Opis: Okrogla miza o umetnosti v širšem družbenem kontekstu. Galerija Loža, Koper, 11. 4. 2019. Del cikla "SPEKULA - Na prelomu upodobitve/At the edge of the depiction", raziskovalno, kulturno-umetniških dogodkov, ki jih organizira Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem..
Ključne besede: novomedijska umetnost, umetnost in znanost, digitalna humanistika, angažirana umetnost
Objavljeno: 15.04.2019; Ogledov: 39; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 39

9.
Theory of Discourse and Semiotics
Aleš Vaupotič, 2019

Opis: The paper begins with an analysis of a news article reporting on scientific discovery. The scientific methods are considered from the point of view of Peircean semiotics and the structuralist semiology. The usefulness of the Peircean approach in literary scholarship is demonstrated in the case of the realist novel as it is construed by Hans Vilmar Geppert. By considering Geppert’s alignment of Bakhtin’s theory of the novel with Peirce’s sign-theory the similarities and differences between the discourse-theoretical (considering also Foucault’s work) and semiotic approaches is outlined. In the second part of the text two cases of artistic research are presented, the first one, the Friedhof Laguna project from 2003, being realised in the discourse-theoretical frameworks, and the second one, 3-D visualizations of the NEWW Women Writers database from 2017, being grounded in the Peircean semiotics.
Ključne besede: C. S. Peirce, semiotics, F. de Saussure, semiology, M. M. Bakhtin, theory of discourse, , H. V. Geppert, realist novel, scientific research, archive, artistic research, information visualization
Objavljeno: 12.04.2019; Ogledov: 63; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 37

10.