Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Statistika RUNG
A+ | A- | SLO | ENG


Največkrat ogledana gradiva tedna (zadnjih 7 dni).

1.
Vpliv menjave hladilnega medija na učinkovitost hladilnih sistemov
Patrik Tribušon, 2017

Ključne besede: hladilni sistem, hladilni medij, Freon
Objavljeno: 26.04.2017; Ogledov: 598; Prenosov: 12
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 264

2.
3.
Study of heliospheric effects on galactic cosmic ray fluxes near Earth using low energy modes of the Pierre Auger Observatory
Ahmed Saleh, 2016

Opis: Surface detector array (SD) of the Pierre Auger Observatory has the capability to observe variations in the flux of low energy secondary cosmic ray particles. Flux rates of low energy particles can be obtained either from particle count rates (scaler mode) or from charge distribution of the pulses (histogram mode), detected by individual water Cherenkov detectors (WCD). In scaler mode, SD is sensitive to particles that deposit energy between ∼15 MeV and ∼100 MeV in a WCD, while in histogram mode the deposited energy range can be extended up to ∼1 GeV. These two low energy detection modes are excellent tools for monitoring modulations of the galactic cosmic ray flux, related to solar activity, such as Forbush decreases (with typical duration of several hours to weeks) and Solar cycle (with a duration of several years), as they provide fluxes of cosmic rays with different energies at the same detector. In this contribution we present an analysis of the effects of space weather and space climate on low energy mode data collected by the Pierre Auger Observatory in the period between 2006 and 2013. In particular, we focus on the long term trend of the cosmic ray flux. In addition to the standard corrections for atmospheric effects such as pressure, the analysis takes into account also the corrections for the long term evolution of the response of the surface detectors. Results show good correlation of the corrected low energy mode Auger data with neutron flux measurements by the global neutron monitoring network (NMDB).
Ključne besede: Pierre Auger Observatory, Auger low-energy modes, Solar modulation
Objavljeno: 13.06.2017; Ogledov: 195; Prenosov: 1
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 79

4.
Pobuda za izgradnjo tretjega pasu na avtocestnem odseku Ljubljana - Razdrto
Zoran Božič, 0

Opis: Pobuda za šestpasovno avtocesto na prometno zelo obremenjenem odseku Ljubljana - Razdrto, ki zaradi naraščajočega tovrnega prometa postaja ozko grlo na relaciji Barcelona - Kijev.
Ključne besede: avtocestni križ, avtocesta, Slovenija, šestpasovnica, Ljubljana - Razdrto, tovorni promet
Objavljeno: 19.06.2017; Ogledov: 85; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 77

5.
Vpliv karbonske maceracije na vsebnost fenolov in aromatične značilnost vina Merlot
Iris Lisjak, 2017

Opis: Kakovost vina je prvi vrsti odvisna od lastnosti uporabljenega grozdja, njegova kakovost in stil pa sta močno odvisna tudi od vinarjevih odločitev glede uporabljenih vinifikacijskih postopkov. Zahteve vinskega trga spodbujajo k izboljšanju klasičnih kot tudi k uvajanju alternativnih vinarskih strategij. V sklopu diplomskega dela smo preučevali vpliv postopka karbonske maceracije v predelavi grozdja sorte 'Merlot' na vsebnosti prostih aromatičnih spojin, skupnih antocianov ter skupnih polifenolov v vinih in sicer v primerjavi s kontrolnim, klasičnim postopkom pridelave mladega rdečega vina. Kemijske analize vzorcev smo opravili spektrofotometrično ter s pomočjo naprednih analitskih pristopov metabolnega profiliranja in tehnike GC-MS-MS. Preučili smo tudi senzorične lastnosti eksperimentalnih vin. Rezultati enoletnega poskusa so pokazali, da lahko s karbonsko maceracijo v vinu Merlot povečamo vsebnost skupnih prostih aromatičnih kislin, estrov in norizoprenoida damascenona. Nasprotno smo več aromatičnih alkoholov določili v kontrolnih vinih. Uporaba karbonske maceracije je povzročila slabši izplen skupnih antocianov, ne pa tudi skupnih polifenolov. Senzorične analize barve so potrdile več češnjevo rdečih odtenkov pri vinih, pridelanih s karbonsko maceracijo ter več vijoličnih in rubinastih pri kontrolnih vinih. Karbonska maceracija je povzročila boljšo intenzivnost ter kakovost vonja, vendar slabšo trajnost in intenzivnost okusa vina. Degustatorji so pri vinih, pridelanih s karbonsko maceracijo, zaznali več svežega sadja in mehkega rdečega sadja v vonju ter več svežine in nekoliko boljšo harmoničnost v okusu. Kontrolna vina so imela močnejše zaznave gozdnih sadežev v vonju, v okusu pa več grenkobe in astringence, a so degustatorjem delovala polnejše.
Ključne besede: 'Merlot' (Vitis vinifera L.), tehnologije pridelave rdečega vina, karbonska maceracija, proste aromatične spojine, polifenoli, antociani, senzorika vina
Objavljeno: 19.06.2017; Ogledov: 84; Prenosov: 1
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 77

6.
Zagotavljanje kakovosti vhodnih materialov v podjetju
Blaž Vončina, 2017

Opis: V današnjem času je na trgu veliko podjetij, ki razvijajo, proizvajajo ter tržijo različne blagovne skupine izdelkov. Namen diplomskega dela je seznaniti se z metodami ter orodji zagotavljanja kakovosti vhodnih materialov v avtomobilski industriji. V podjetju se srečujejo s težavami zaradi izvajanja vhodne kontrole v manjši meri na izdelkih določenih blagovnih skupin vhodnih materialov, ki povzročajo največ reklamacij. V prvem delu diplomskega dela so teoretično predstavljeni pomen ter standardi kakovosti. V nadaljevanju pa metode zagotavljanja kakovosti ter orodja, ki omogočajo zagotavljanje kakovosti vhodnega materiala. Z analizo reklamacij smo ugotovili najbolj kritične blagovne skupine materialov ter vzroke za nastanka le-teh reklamacij na podlagi zavrnjenih kosov, števila dobav in pregledov ter reklamacij v obdobju dveh let poslovanja. Do ugotovitev smo prišli s pomočjo orodij sistemskega inženiringa kot so kontrolni list, Pareto diagram, histogram, 8D poročilo, diagram poteka in metoda FMEA. Analizirali smo štiri blagovne skupine, kjer je prihajalo do največjega števila reklamacij. Delež pregledov v vhodni kontroli je bil pri teh zelo nizek, kar pomeni, da bi bilo potrebno v prihodnje povečati odstotek pregledov ter se usmeriti na reševanje vzrokov reklamacij. S pomočjo diagrama poteka smo prikazali proces povečanega nadzora nad izvajanjem 8D poročil v vhodni kontroli pri reševanju reklamacij ter izboljšanje procesa presoje kakovosti vhodnega materiala. S pomočjo FMEA metode smo ugotovili, da je tveganje preveliko, če ne odkrivamo napak vhodnih materialov. Vhodna kontrola se lahko usmeri le na najbolj kritične blagovne skupine vhodnega materiala od dobaviteljev, ki povzročajo največ reklamacij.
Ključne besede: vhodna kontrola, vhodni materiali, reklamacije, standard kakovosti, metode zagotavljanja kakovosti, orodja zagotavljanja kakovosti, vzroki reklamacij
Objavljeno: 19.06.2017; Ogledov: 83; Prenosov: 2
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 76

7.
8.
9.
Ureditev logistike v podjetju Intra lighting
Lili Kovačič, 2017

Opis: Cilj podjetja je čim bolje in čim hitreje zadovoljiti želje kupcev ter pri tem ustvarjati kar največji dobiček. Pomembno je, da se pri vsakem procesu v sistemu, ne le v proizvodnji temveč tudi na drugih področjih, skuša delati z najmanjšimi stroški in z največjo učinkovitostjo ter to nenehno vzdrževati, kar pomeni, da je treba ves čas stanje opazovati in ga po potrebi spreminjati oziroma optimizirati. To je bilo v zadnjem času zanemarjeno in prav zato je namen diplomske naloge preučiti sedanje stanje oskrbovanja proizvodnje z materiali in urediti logistiko v podjetju tako, da bo oskrbovalna veriga čim bolj optimizirana. Za optimizacijo smo izbrali enega najpomembnejših sestavnih delov svetilke. Oskrbovalna veriga teh je dokaj kompleksna in naš cilj je, z ureditvijo logistike, zmanjšati stroške ter pridobiti čas. Predstavljena bo celotna oskrbovalna veriga izbranih polizdelkov, od kooperanta do proizvodnje ter na koncu podane štiri možne rešitve za izboljšanje obstoječega stanja. S predlaganimi rešitvami bo zmanjšan proizvodni čas, stroški kooperacije bodo manjši ter komunikacija s kooperantom poenostavljena. Namesto oddajanja del v kooperacijo bo predstavljena tudi možnost uvedbe lastnega izvajanja.
Ključne besede: oskrbovalna veriga, vitka logistika, pull sistem, naročniška proizvodnja
Objavljeno: 19.06.2017; Ogledov: 78; Prenosov: 3
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 68

10.
Čuvari (Keepers)
Peter Purg, 2017

Opis: The pavement reconstructions in the Belgrade University of the Arts area at Kosančičev venac had been going on for months, and heaps of cobblestone. Sand just kept being moved from one side of the rubble-filled street to the other. Suddenly one afternoon, on the 30th of March 2017, a little bed of dry (stonewall) plants appeared on the top of the biggest sand heap. They remained there for a whole month, somebody must have been caring for them... Soon after they suddenly disappeared, another big bright flower took their place immediately -- but on the very same day (April 28th), that flower disappeared, too. The documentary photos were taken (in the order of gallery appearance) every couple of days throughout April 2017 -- special thanks to (photo by) Rastko Čirić and Danica Bojić
Ključne besede: analog, belgrade, Beograd, drywall, installation, intervention, plants, site-specific
Objavljeno: 13.06.2017; Ogledov: 185; Prenosov: 0
.docx Polno besedilo
Ogledov v tednu: 67