Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Statistika RUNG
A+ | A- | SLO | ENG


Največkrat ogledana gradiva tedna (zadnjih 7 dni).

1.
Vrednotenje in izbira tehnoloških rešitev za proizvodnjo statorjev
Primož Pahor, 2016

Opis: Magistrska naloga obravnava vrednotenje in izbiro tehnoloških rešitev za izdelavo statorjev elektromotorja. Izbrano podjetje, s katerim smo sodelovali pri izdelavi magistrske naloge, se vse pogosteje sooča z izbiro tehnoloških rešitev za izdelavo elektromotorjev in njihovih podsestavov. Zato smo se odločili za snovanje odločitvenega modela, ki bo omogočal hitro in enostavno vrednotenje tehnoloških rešitev za izdelavo statorjev. V magistrski nalogi smo predstavili razvoj in delovanje odločitvenih modelov po kombinirani odločitveni metodi utežene vsote in odločitvenih dreves ter odločitveni metodi DEX. V nadaljavanju smo analizirali alternative, odločitvene modele in rezultate primerjali in ugotavljali njihovo skladnost. Odločitveni modeli po obeh metodah pomagajo ovrednotiti najboljšo tehnološko rešitev na nivoju dobavitelja tehnološke rešitve za izdelavo statorjev. V modelu, izdelanem po kombinirani metodi utežene vsote in odločitvenih dreves, smo upoštevali tudi verjetnost pojavitve napovedanih proizvodnih količin, s čimer smo poskusili izbiro še dodatno izboljšati in čim bolj zmanjšati odločitveno tveganje. Zaradi kompleksnosti odločitvenega problema smo odločanje pri obeh odločitvenih modelih razdelili na dve stopnji in tako dosegli boljšo strukturiranost in preglednost odločitvenega postopka. Iz obeh odločitvenih modelov smo dobili enako razvrstitev izbranih alternativ in tako ugotovili, da sta modela primerljiva. Najbolje ovrednoteni dobavitelj strojne opreme je z Japonske in se tudi v realnosti izkazuje kot najboljši izmed treh ponudnikov strojne opreme za izdelavo statorjev elektromotorjev. Iz tega lahko sklepamo, da sta odločitvena modela pravilna in primerna za realizacijo v praksi.
Ključne besede: elektromotor, stator, tehnologija proizvodnje, odločitveni model, vrednotenje, odločitvena metoda DEX, odločitvena metoda utežene vsote, metoda odločitvenih dreves
Objavljeno: 24.11.2016; Ogledov: 2544; Prenosov: 169
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 325

2.
Prednosti dela na daljavo in odnos delovne sile prihodnosti do takšne oblike dela
Jan Sterle, 2019

Opis: Sledeče diplomsko delo nosi naslov Prednosti dela na daljavo in odnos delovne sile prihodnosti do takšne oblike dela. Sestavljeno je iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo opredelili prožno delo,in delo na daljavo, opisali oblike dela na daljavo ter opisali, komponente, ki so pri takšni obliki del pomembne. Nadalje smo opisali prednosti in slabosti dela na daljavo tako iz vidika zaposlenih kot tudi delodajalcev, prav tako smo našteli, katera tehnična oprema, je potrebna za opravljanje dela na daljavo in katere so najpogostejše težave z vidika tehnologije. Predstavili smo pozitivne in negativne učinke določenih vidikov dela na daljavo, izpostavili smo fizično prisotnost, nadzor nad delavci in socialni vidik takega dela. Opisali smo, kako uravnovešati delo in zasebno življenje ter kakšno je delo na daljavo danes. V empiričnem delu smo opisali raziskavo, ki smo jo izvedli med delavci podjetja Advancing Trade, v katerem smo želeli ugotoviti, kakšno je njihovo stališče do dela na daljavo.
Ključne besede: delo na daljavo, delo od doma, tehnična oprema, zaposleni, delodajalci
Objavljeno: 13.03.2020; Ogledov: 117; Prenosov: 8
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 48

3.
Anaerobic Co-Digestion of Ligno-Cellulosic degradation products - Wood Resin Residue from Tannin Production
Gregor Draago Zupančič, Mario Panjicko, Domagoj Eršek, Goran Lukić, Žiga Velišček, Martin Gojun, 2018

Opis: Tannin is a very versatile industrial material used for many applications. During tannin production, a residue is produced, which consists of 10 – 15 % sodium acetate solution with up to 10 % water-soluble wood resins by mass. Since it contains a high portion of acetate, it can be useful for anaerobic digestion to produce biomethane, whereas wood resins may exhibit inhibitory effects. In order to test the biodegradability of wood resin residue, several batch tests were performed with two approaches. In the first approach, co-digestion with corn-silage and animal waste was performed utilizing suspended biomass inoculum. In the second approach, co-digestion with pulp and paper wastewater was performed utilizing granular biomass inoculum. In the first approach, the results showed partial inhibition of degradation using mixtures of 25.6 % and total inhibition using 100.0 % of wood resin. Maximum biodegradability achieved was 83.4 %. In the second approach, the results showed partial inhibition of degradation using mixtures of 1.7 and 3.3 % of wood resin. Maximum biodegradability achieved was 64.3 %. Because the second approach enabled us to process larger quantities of wood resin (larger COD load), a pilot experiment of anaerobic co-digestion with pulp and paper wastewater was performed, utilising similar conditions to the considered full-scale treatment. The results showed COD degradation between 70.1 and 81.7 % and a potential increase in total produced biomethane of 36 – 39 %, with no significant adverse effects. Wood resin residue yielded 45 – 50 m3 of biomethane per tonne, which exhibits a good potential for biomethane production. If used for biomethane production in pulp and paper wastewater treatment, the valorisation value of the wood resin residue is between 54,500 € and 94,000 €, which makes the presented treatment also an economically viable option.
Ključne besede: Anaerobic digestion, biomethane production, wood resin residue
Objavljeno: 11.03.2020; Ogledov: 139; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 47

4.
Kružna ekonomija u prehrambenoj industriji i industriji pića, visokovrijedni proizvodi te energetsko i materijalno iskorištavanje otpada i nusproizvoda
Gregor Drago Zupančič, Mario Panjicko, Anamarija Havliček, Goran Lukić, 2019

Opis: Prehrambena industrija i industrija pića su s godišnjim prihodima od 1190 milijardi € među najvažnijim granama gospodarstva u EU, koje također proizvode i značajne količine nusproizvoda i otpada. Posljednjih godina, kroz uvođenje strategija kružne ekonomije, posebna pažnja posvećuje se iskorištavanju otpadnih tokova iz kojih je moguća proizvodnja visokovrijednih proizvoda. U ovom radu prikazani su primjeri iz proizvodnje hrane i pića, u kojima je iz nusproizvoda moguće proizvoditi aktivne spojeve kao npr. Resveratrol koji ima antikancerogeni učinak, različite polu proizvode kao što su fenolni spojevi, dodaci u prehrani i sl. U radu je posebna pažnja posvećena pivarskoj industriji gdje se iz nusproizvoda (pivske komine) proizvode prehrambeni proteini te i mljekarskoj industriji gdje se iz sirutke proizvode mliječne kulture, vitamini, laktoza, laktat i proteini (npr. aktoferini, laktoperoksidaze, imunoglobulini). U smislu strategije kružne ekonomije, ostatci nakon dobivanja novih proizvoda, koji više ne sadrže vrijedne tvari, moraju se zbrinuti na odgovarajući način. Najpovoljnija i najčešće upotrebljena tehnologija zbrinjavanja je anaerobna digestija. Anaerobnom digestijom moguće je otpadne tokove zbrinuti na način da se količine otpada smanje i do 90% te da se proizvedeni bioplin upotrijebi kao obnovljiv izvor energije u samom proizvodnom procesu. Time je moguće ostvariti smanjuje emisija ugljičnog dioksida do 50%.
Ključne besede: cirkularna ekonomija, nusproizvodi, otpad, prehrambena industrija, visokovrijedni proizvodi
Objavljeno: 11.03.2020; Ogledov: 124; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 46

5.
6.
Kolektivna histerija
Zoran Božič, 2020

Opis: Odziv na uvodnik Sobotne priloge Dela z dne 22. februarja 2020.
Ključne besede: demokracija, volitve, volilni sistemi, politične stranke, SDS, sorazmerni volilni sistem, enokrožni večinski sistem, dvokrožni večinski sistem, negativna kadrovska selekcija, Slovenija, kriza vladanja
Objavljeno: 09.03.2020; Ogledov: 122; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 37

7.
Size before shape, shape before color
Petra Mišmaš, 0

Opis: The talk builds on an old observation that the order of attributive adjectives is universal (see for example Hetzron 1978, Sproat and Shih 1991, etc.). This also holds for adjectives for size, shape and color which seem to universally come in the order size > shape > color. One account of such adjective ordering restrictions was offered by the cartographic approach to syntax, see for example Cinque & Rizzi (2008) for an overview of the cartographic program. The core idea of this approach is that phrases consist from lexical heads which are dominated by hierarchies of functional projections. Crucially, the order of functional projections in the hierarchies is argued to be universal. This also holds for the noun phrase in which functional projections host, among other material, adjectives (Cinque 1994, Scott 2002). This means that the order of adjectives is universal because adjectives are hosted by functional projections which appear in a universal hierarchy. Based on this, the focus of the talk will be on the adjectives for size, shape and color as these adjectives will be used to investigate the possibility of a cognitive basis of the universal hierarchy of functional projections. Following Cinque & Rizzi (2008) and Ramchand & Svenonius (2014), general cognition will be considered as a possible source of the universal hierarchy of functional projections. Specifically, I will report on a series of experiments which are a result of joint work with Rok Žaucer and Franc Lanko Marušič and are a part of an ongoing project Probing the cognitive basis of the cartographic hierarchy of functional projections in the noun phrase (J6-7282) financed by the Slovenian Research Agency and conducted at the University of Nova Gorica. These experiments were conducted to test the hypothesis that if the universal hierarchy is dictated by general-cognition restrictions, then the order of projections hosting adjectives should be reflected in various non-linguistic cognitive processes. In the talk, I will report on the results of these experiments as well as ongoing research.
Ključne besede: adjectives, cartography, functional hierarchy, cognition
Objavljeno: 24.04.2019; Ogledov: 636; Prenosov: 0
.docx Polno besedilo
Ogledov v tednu: 36

8.
Projekt predelave stroja za poliranje obročnih ključev
Jožef Petelinek, 2020

Opis: V magistrskem delu je opisana izvedba projekta predelave stroja za poliranje obročnih ključev. V prvem delu je opisano stanje stroja pred predelavo, razlogi za predelavo ter priprava zagonskega elaborata projekta predelave. V drugem delu je opisana izvedba projekta predelave. Ta zajema izdelavno nove električne vezalne sheme, izdelavo programa za krmilnik in operacijski panel, vezavo nove krmilne omare in vgradnjo teh komponent v omenjeni stroj. V zadnjem delu magistrskega dela je predstavljen postopek izdelave tehnične dokumentacije, potrebne za ponovni zagon stroja.
Ključne besede: avtomatizacija, stroj za poliranje, programabilni logični krmilnik, projektno vodenje, tehnična dokumentacija
Objavljeno: 13.03.2020; Ogledov: 97; Prenosov: 3
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 36

9.
Sistem avtomatskega vodenja delilnega stroja za pekarsko industrijo
Denis Petrov, 2020

Opis: V diplomski nalogi so prikazani opisi sistema avtomatskega vodenja delilnega stroja, strukture sistema vodenja, strojnega dela računalniške opreme in programskega dela računalniške opreme ter preizkus delilnega stroja, kjer je opisan postopek preizkušanja stroja. Delilni stroj je avtomatski delilnik testa in je del linije za obdelavo testa. Njegov namen je, da velike količine testa zreže na majhne kose. Stroj ima več načinov delovanja oziroma deljenja kosov testa. Razlika med načini delovanja je vsota število kosov, ki padejo istočasno na notranji transporter, kar določa naročnik stroja oziroma projekta. Namen diplomskega dela je predstaviti sistem vodenja delilnega stroja, opisati pretvarjanje in nadgradnjo obstoječe programske kode ter pretvorbo vmesnika človek – stroj za delilni stroj, narejen v razvojnem okolju podjetja Omron, v izvedbo razvojnega okolja podjetja Siemens. V diplomskem delu so opisi celotnega sistema vodenja delilnega stroja ter pretvorbe in nadgradnje programske opreme. Opravljen je tudi preizkus delovanja avtomatsko vodenega delilnega stroja. Delilni stroj, ki je bil izdelan po zahtevah stranke, je bil uspešno preizkušen in predan stranki.
Ključne besede: Sistem avtomatskega vodenja, strojna oprema, programska oprema, delilni stroj.
Objavljeno: 26.02.2020; Ogledov: 74; Prenosov: 6
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 34

10.
The role of working memory in children’s ability for prosodic discrimination
Arthur Stepanov, Karmen Brina Kodrič, Penka Stateva, 2020

Opis: Previous research established that young children are sensitive to prosodic cues discriminating between syntactic structures of otherwise similarly sounding sentences in a language unknown to them. In this study, we explore the role of working memory that children might deploy for the purpose of the sentence-level prosodic discrimination. Nine-year old Slovenian monolingual and bilingual children (N = 70) were tested on a same-different prosodic discrimination task in a language unknown to them (French) and on the working memory measures in the form of forward and backward digit span and non-word repetition tasks. The results suggest that both the storage and processing components of the working memory are involved in the prosodic discrimination task.
Ključne besede: multilingualism, working memory, phonology
Objavljeno: 10.03.2020; Ogledov: 116; Prenosov: 3
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 33