Repository of University of Nova Gorica

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bolonia study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 11
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Slovar govora vasi Velike Žablje
Irena Jejčič, 2010, undergraduate thesis

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...diplomske naloge, slovenska narečja, dialektologija, notranjsko narečje, narečni slovarji, Velike Žablje, ...
Keywords: diplomske naloge, slovenska narečja, dialektologija, notranjsko narečje, narečni slovarji, Velike Žablje
Published: 15.10.2013; Views: 5916; Downloads: 451
URL Fulltext (0,00 KB)
This document has many files! More...

2.
Zemljepisna in hišna imena v vasi Lipa na Krasu in njeni okolici
Nina Rogelja, 2011, undergraduate thesis

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...diplomske naloge, slovenščina, slovenska dialektologija, narečja, primorska narečna skupina, kraško narečje, ...
Keywords: diplomske naloge, slovenščina, slovenska dialektologija, narečja, primorska narečna skupina, kraško narečje
Published: 15.10.2013; Views: 4848; Downloads: 431
URL Fulltext (0,00 KB)
This document has many files! More...

3.
Slovar oblačilnega izrazja vasi Breg pri Golem Brdu
Sara Adamlje, 2011, undergraduate thesis

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...diplomske naloge, dialektologija, primorska narečna skupina, narečja, slovarji, oblačilno izrazje,...
Keywords: diplomske naloge, dialektologija, primorska narečna skupina, narečja, slovarji, oblačilno izrazje
Published: 15.10.2013; Views: 5152; Downloads: 356
URL Fulltext (0,00 KB)
This document has many files! More...

4.
Vinogradniška in vinarska terminologija vasi Lokavec
Tadeja Curk Kompara, 2013, undergraduate thesis

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...diplomske naloge, jezikoslovje, dialektologija, primorska narečna skupina, notranjsko narečje, lokavški govor,...
Keywords: diplomske naloge, jezikoslovje, dialektologija, primorska narečna skupina, notranjsko narečje, lokavški govor, vinarsko izrazje
Published: 19.02.2015; Views: 5032; Downloads: 482
.pdf Fulltext (4,12 MB)
This document has many files! More...

5.
Slovar oblačilnega izrazja aleksandrink iz Prvačine
Lucija Sulič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sta predstavljena jezikoslovni opis govora vasi Prvačina in oblačilna narečna terminologija aleksandrink. Prvačina je namreč vas v Vipavski dolini, od koder je potekalo množično izseljevanje žensk v Egipt. V narečnem govoru se je zanje uveljavil termin lešandrinke ali šandrinke, kar je poimenovanje za ženske, ki so se v 19. stoletju z Goriškega selile in zaposlovale večinoma v Aleksandriji in Kairu. V vasi se govori kraško narečje, ki spada v primorsko narečno skupino, diahrono pa govor izhaja iz severozahodne slovenske osnove. V prvem delu diplomskega dela sta najprej na kratko predstavljena vas Prvačina in pojav aleksandrinstva. Nadalje sledi fonološka in morfološka analiza govora vasi, ki je bila opravljena po vprašanjih v Vodniku po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA) Francke Benedik, in sicer posebej glede na Gramatična vprašanja (XVI. poglavje). Temu sledi transkripcija spontanega govora štirih informatork. Osrednji del diplomskega dela predstavlja narečni terminološki slovar oblačilnega izrazja aleksandrink, ki obsega 288 gesel. Besedišče je bilo pridobljeno s pomočjo usmerjenega intervjuja z domačinkami. Slovar je sestavljen po načelih slovenskega narečnega slovaropisja oz. metodologije, ki je predstavljena v delu dr. Karmen Kenda-Jež Shranili smo jih v bančah.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...jezikoslovje, dialektologija, primorska narečna skupina, kraško narečje, govor Prvačine,...
Keywords: jezikoslovje, dialektologija, primorska narečna skupina, kraško narečje, govor Prvačine, narečni slovar, oblačilna terminologija, aleksandrinke
Published: 06.10.2015; Views: 5647; Downloads: 386
.pdf Fulltext (3,75 MB)

6.
Podobe življenja v frazemih govora Planine
Elena Kobal, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo prinaša jezikovno analizo govora vasi Planina ter narečni frazeološki slovarček. Govor spada v primorsko narečno skupino, in sicer v notranjsko narečje. V diplomskem delu sem govor analizirala na vseh jezikovnih ravninah; na glasoslovni, oblikoslovni, besedotvorni ter skladenjski. S pomočjo dialektološke metode avdio snemanja spontanega in vodenega pogovora z domačini sem opravila jezikovno analizo govora ter sestavila abecedno urejen narečni frazeološki slovarček. Slovarček obsega 164 geselskih člankov, od tega je 62 frazemov, ki jih v Slovarju slovenskih frazemov ni zapisanih. Glede sestave geselskih člankov sem se zgledovala po delu Janeza Kebra Slovar slovenskih frazemov, po delu Karin Marc Bratina Jezikovna podoba slovenske Istre ter po delu Karmen Kenda Jež Shranili smo jih v bančah. Za zbiranje narečnega frazeološkega gradiva sem pripravila sezname glede na posamezna pomenska polja, ki so mi bili v pomoč pri delu na terenu. Na podlagi njihove semantične analize sem frazeme razporedila v štiri pojmovna polja: materialno, socialno, duhovno in lokalnospecifično kulturo v frazeologiji planinskega govora.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...jezikoslovje, dialektologija, primorska narečna skupina, notranjsko narečje, govor vasi...
Keywords: jezikoslovje, dialektologija, primorska narečna skupina, notranjsko narečje, govor vasi Planina, frazeološki narečni slovarček, Planina, pojmovno polje, materialna kultura, socialna kultura, duhovna kultura, lokalno specifična kultura
Published: 29.09.2016; Views: 4914; Downloads: 321
.pdf Fulltext (1,46 MB)

7.
Opekarska terminologija v vasi Bilje
Lea Ferfolja, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja jezikovno analizo govora vasi Bilje in slovar opekarskega izrazja te vasi. Opekarstvo je bilo v spodnji Vipavski dolini skozi zgodovino ena glavnih gospodarskih panog, ki se je ohranila vse do devetdesetih let prejšnjega stoletja. V prvem delu diplomskega dela so najprej predstavljene zgodovinske in geografske značilnosti vasi Bilje, sledi opis razvoja opekarn in dela v opekarni. S pomočjo vprašalnice za Slovenski lingvistični atlas (SLA), objavljene v Vodniku po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA) Francke Benedik (1999) sem analizirala govor na vseh jezikovnih ravninah (glasoslovni, oblikoslovni, besedotvorni in skladenjski). Z metodo avdio snemanja vodenega govora sem posnela pogovor z dvema narečnima govorcema ter v nadaljevanju v fonetični transkripciji zapisala njun govor. Drugi del diplomskega dela je slovar opekarskega izrazja. Pripravljen je po vprašalnici, ki sem jo za opekarsko izrazje sestavila sama. Vprašalnica je diplomskemu delu dodana kot priloga. Pri izdelavi slovarskih gesel sem se zgledovala po načelih slovenskega narečnega slovaropisja oziroma metodologiji, ki jo je v svojem delu Shranli smo jih v bančah: slovenski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini = Contributo lessicale alla conoscenza dell'abbigliamento in Val Canale uporabila Karmen Kenda-Jež (2007).
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...jezikoslovje, dialektologija, primorska narečna skupina, kraško narečje, Bilje, narečni...
Keywords: jezikoslovje, dialektologija, primorska narečna skupina, kraško narečje, Bilje, narečni slovar, opekarsko izrazje, opekarne
Published: 29.09.2016; Views: 4602; Downloads: 291
.pdf Fulltext (4,27 MB)

8.
Zbornik prispevkov s simpozija 2017
2018, proceedings of peer-reviewed scientific conference contributions (domestic conferences)

Abstract: V zborniku Škrabčevi dnevi 10 je zbranih štirinajst prispevkov s simpozija 2017. Objavljeni prispevki so bili strokovno pregledani, recenzirali so jih strokovnjaki z vseh tematskih področij zbornika. Vsebinsko segajo v dialektologijo, nevrolingvistiko, sinhrono jezikoslovje - glasoslovje, oblikoslovje, leksikografijo in normativistiko, zgodovinsko jezikoslovje, problematiko furlanskega kulturnega delovanja in skladnjo znakovnega jezika.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... dialektologija, nevrolingvistika, glasoslovje, oblikoslovje, leksikografija, normativistika...
Keywords: dialektologija, nevrolingvistika, glasoslovje, oblikoslovje, leksikografija, normativistika
Published: 15.01.2019; Views: 2695; Downloads: 236
This document has many files! More...

9.
Zbornik prispevkov s simpozija 2013
2015, proceedings of peer-reviewed scientific conference contributions (domestic conferences)

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...slavistika, slovenščina, zgodovina jezika, primerjalno jezikoslovje, slovenska dialektologija, leksikografija, kulturološke študije, stilistika, zborniki...
Keywords: slavistika, slovenščina, zgodovina jezika, primerjalno jezikoslovje, slovenska dialektologija, leksikografija, kulturološke študije, stilistika, zborniki
Published: 15.01.2019; Views: 2601; Downloads: 205
URL Fulltext (0,00 KB)
This document has many files! More...

10.
Botanična terminologija v govoru vasi Šempas
Tanja Maučec, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi predstavljam botanično terminologijo, ki je v rabi v vasi Šempas. Vas leži v spodnji Vipavski dolini, njen govor pa spada v kraško narečje primorske narečne skupine. V prvem delu naloge je kratka geografska in zgodovinska predstavitev vasi z ljudskoetimološkimi razlagami ter etimološko razlago izvora naselbinskega lastnega imena Šempas. Sledi analiza govora, in sicer njegov fonološki opis ter opis njegovih osnovnih oblikoslovnih značilnosti. Temu je dodan fonetični zapis govora informatorja. Osrednji del naloge predstavlja po abecednem redu razvrščen slovar botaničnega izrazja. Slovar, ki vsebuje izbrane lekseme s področja botanike, pri čemer sem se osredotočila predvsem na pomensko polje vrt, obsega 118 gesel. Besedišče sem zbrala v pogovoru z informatorjem, s pomočjo lastnega opazovanja ter z Vprašalnico za zbiranje narečnega gradiva: Vprašalnica za sadovnjak, vrt, polje (1994) Francke Benedik.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...jezikoslovje, dialektologija, primorska narečna skupina, kraško narečje, govor vasi...
Keywords: jezikoslovje, dialektologija, primorska narečna skupina, kraško narečje, govor vasi Šempas, slovar, botanična terminologija
Published: 11.08.2020; Views: 2475; Downloads: 80
.pdf Fulltext (1,59 MB)

Search done in 0 sec.
Back to top