Repository of University of Nova Gorica

Show document
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Title:General framework for the conservation of historical rural landscape. Case study of Qadisha Valley in Lebanon.
Authors:ID Jokilehto, Jukka (Mentor) More about this mentor... New window
ID Zarif Keyrouz, Bachir (Author)
Files:.pdf Bachir_Zarif_Keyrouz.pdf (58,03 MB)
MD5: CCDC92C334A0CB7D50FC7443DECF9DFE
 
Language:English
Work type:Doctoral dissertation
Typology:2.08 - Doctoral Dissertation
Organization:FPŠ - Graduate School
Abstract:The international community has reacted to the challenges faced by historic cities and cultural landscapes. In 2011, UNESCO adopted the international recommendation on the Historic Urban Landscape in order to draw the attention of governments and local communities to the need to improve the management of historic urban areas. The aim of the present dissertation is to expand the UNESCO definition to Historic Rural Landscapes, and to explore how the proposed methodology could be applied to the management of rural areas. The dissertation takes the Qadisha Valley in Lebanon as an example, where some elements have already been recognised for their outstanding universal value. It is considered however that these historic-cultural elements are part of the larger context of the Qadisha Valley, which has its specificity and its qualities that merit being recognised. It is also considered that the management of the elements already recognised by UNESCO can only be successfully safeguarded if the management is understood in the context of the entire valley. Consequently, the thesis is articulated taking into account the following parameters: 1. UNESCO has already set the restoration plan to solve the problems of Qadisha Valley. Based on this plan, the question can be raised whether or not the rural planning in Qadisha is well managed at the present? 2. In case Qadisha Zone is not well conserved, what improvements could be brought about and implemented in order to safeguard the cultural heritage and historical rural landscape, and what should be the guiding policies of restoration? 3. Once a restoration plan is implemented in Qadisha Zone, what management plan should be brought up and implemented to safeguard its cultural heritage and historical rural landscape? 4. How can conservation of cultural heritage in Qadisha Zone be done culturally and in a socially acceptable way? 5. What sectors of the nation are to be involved in the Management plan? How can the MP preserve and restore Qadisha Zone? The aim of the dissertation has been to examine the possibilities of involvement of the local community and relevant authorities in a more structured management of their properties within the context of the entire valley and its exceptional historic and landscape qualities. It is hoped that the study can generate more interest in the management of the rural context within the increasingly globalising society, and draw attention to the qualities of historic rural landscapes as the setting for an improved quality of life.
Keywords:Historic Rural Landscape, Qadisha World Heritage, Heritage Community, Sustainable Tourism, Strategic Urban Management, Outstanding Universal Values & Conservation Process.
Place of publishing:Nova Gorica
Year of publishing:2016
PID:20.500.12556/RUNG-2598 New window
COBISS.SI-ID:4526331 New window
NUK URN:URN:SI:UNG:REP:KGQR6S5H
Publication date in RUNG:07.10.2016
Views:5520
Downloads:127
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:Bookmark and Share

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:Slovenian
Title:Splošni okvir za konservatorstvo podeželske zgodovinske krajine. Študijski primer doline Quadisha v Libanonu.
Abstract:Mednarodna skupnost se je odzvala na izzive s katerimi se soočajo zgodovinska mesta in kulturne krajine. Leta 2011 je UNESCO sprejel mednarodno priporočilo o Zgodovinski urbani krajini, tako imenovano Historic Urban Landscape recommendation, zato da bi se pritegnila pozornost vlad in lokalnih skupnosti o potrebi po izboljšanju upravljanja zgodovinskih urbanih območjih. Cilj tega dela je razširitev opredelitev UNESCO-ve definicije na področje zgodovinskih podeželjskih krajin in raziskati potencialno uporabo predlagane metodologije v upravljanju podeželskih območij. Študijski primer disertacije je dolina Qadishe v Libanonu, kjer že obstajajo elementi z priznano izjemno univerzalno vrednost (Outstanding Universal Value-OUV). Vendar pa velja, da so ti zgodovinski in kulturni elementi del širšega konteksta doline Qadisha, ki ima svoje posebnosti in lastnosti, ki prav tako ustrezajo kriterijem za priznanje OUV. Prav tako velja, da je upravljanje že priznanih UNESCO območij uspešno v varovanju le, če se ga razume v kontekstu celotne doline. Posledično disertacija upošteva naslednje parametre: 1. UNESCO je že določil načrt obnove za reševanje problemov v dolini Qadisha. Na podlagi tega načrta, se lahko postavlja vprašanje trenutne uspešnosti podeželjskega planiranja v dolini Qadisha? 2. V primeru da območje Qadishe ni dobro ohranjeno, kakšne izboljšave bi bilo možno izvesti, zato da se zagotovi varsto kulturne dediščine in zgodovinske podeželske krajine ter kakšne bi morale biti vodilne politike obnove? 3. Po obnovi območja, kako naj se načrt upravljanja izvede tako, da bo zagotovljena zaščita kulturne dediščine in zgodovinske podeželske krajine? 4. Kako naj se izvede konservatorstvo kulturne dediščine na območju Qadishe tako, da bo kulturno in družbeno sprejemljivo? 5. Kateri sektorji družbe naj se vključijo v načrt upravljanja? Kako lahko načrt upravljanja ohrani in obnovi območje Qadishe? Cilj disertacije je bil preučuvanje možnosti vključevanja lokalne skupnosti in ustreznih organov v bolj strukturirano vodenje dobrin v kontekstu doline kot celote in njenih izjemnih zgodovinskih in krajinskih značilnostih in vrednot. Upati je, da bo študija ustvarila več zanimanja v upravljanju podeželskega konteksta v vedno bolj.
Keywords:Zgodovinska podeželjska krajina, Svetovna dediščina Quadishe, Dediščinska skupnost, Trajnostni turizem, Strateško urbano upravljanje, Izjemna univerzalna vrednost in konservatorski proces.


Back