Repository of University of Nova Gorica

Show document
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Title:Building the shared dimension of the rural landscape: tools, principles and methods : An integrated approach to conservation and management of the rural landscape in Venice and its Lagoon
Authors:ID Gianighian, Giorgio (Mentor) More about this mentor... New window
ID Dobričič, Saša (Mentor) More about this mentor... New window
ID Groli, Caterina (Author)
Files:.pdf RAZ_Groli_Caterina_i2016.pdf (21,33 MB)
MD5: 7C2A018784E381AECEFA6441EC41C7FA
 
Language:English
Work type:Doctoral dissertation
Typology:2.08 - Doctoral Dissertation
Organization:FPŠ - Graduate School
Abstract:This research investigates the rural landscape of the lagoon of Venice and its surrounding territory focusing on the forms of exploitation of its natural resources, the transformations that occurred throughout the course of history and the consequent formation of its primary economical sector. New economic sectors, new agricultural policies and other spatial and sectorial drivers transformed the primary sector itself which changed and adapted its productive schemes to the main economic patterns, heavily affecting the former rural asset of the landscape of the lagoon by changing its demographic, economic activities and land use practices. The study carries out a systematic and detailed analysis of all economic, cultural and social features that have interacted and impacted this specific landscape, relying mainly on the comparison of historical and current land-use maps through three different historical spans: 1823-1840 (pre-industrialization phase), 1933-1966 (industrializing process, considered as a determining factor of the transformation of this landscape) and 2013 (present post-industrialized condition). The maps, combined with relative data, are compared with the aid of the Geographical Information System (GIS) computer software. As a result, a set of new maps has been obtained, which point out the historical landscape permanencies, defined through in situ surveys on the territory. A multitude of other archival documents from direct and indirect sources have been examined in order to build up a sound and detailed socio-economic context and the overall historical background. Resources, goods and services provided by the rural landscape and its development are an important part of regional and EU policy instruments and also an essential factor of identity and growth for local communities. The consumption of resources, their availability and maintenance over time and accessibility through property regulations are all factors that shape the common and public dimension of the rural landscape, which represents another study challenge of this work. This study proposes the establishment of the rural park of the lagoon of Venice, through the implementation of the multi-functional role of agriculture, for the fulfilment of two fundamental conditions of the peri-urban rurality: the need of safeguarding the landscape and its significance, by preserving the authenticity and integrity of the rural characters and the dynamism of the primary sector, which is strictly related to the survival of the rural landscape.
Keywords:Rural landscape of the lagoon of Venice, UNESCO Management Plan 2012–2018, European Landscape Convention, Common Agricultural Policy (CAP), Italian Constitution, Cultural Heritage and Landscape Code, authenticity and integrity of the rural heritage, intangible heritage, landscape evaluation, land-use cartography, Geographical Information System (GIS), fish-farming, multifunctional agriculture, new rural community, common pool resources, public goods, club goods, property rights, rural park
Place of publishing:Nova Gorica
Year of publishing:2016
PID:20.500.12556/RUNG-2617 New window
COBISS.SI-ID:4513531 New window
NUK URN:URN:SI:UNG:REP:QBPWQU9V
Publication date in RUNG:04.10.2016
Views:5222
Downloads:211
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:Bookmark and Share


Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:Slovenian
Title:Grajenje skupne dimenzije podeželske krajine: orodja, načela in metode. : Celostni pristop k ohranjanju in upravljanju podeželske krajine v Benetkah in njeni laguni
Abstract:Delo raziskuje podeželsko krajino beneške lagune in njene okolice s povdarkom na oblikah izkoriščanja naravnih virov in transformacijah, ki so nastale skozi zgodovino ter posledično vplivale na nastanek primarnega gospodarskega sektorja. Novi gospodarski sektorji in kmetijske politike ter druge prostorske in sektorske gonilne sile so preoblikovale tudi sam primarni sektor, ki se je spremenil in prilagodil svojo proizvodnjo novim gospodarskim vzorcem, kar je močno vplivalo na podeželjsko krajino lagune in povzročilo spremembo njene demografske značilnost, ekonomske dejavnosti in prakse uporabe zemljišč. Študija izvaja sistematično in podrobno analizo vseh gospodarskih, kulturnih in družbenih značilnosti, ki so v interakciji vplivali na specifiko pokrajine in temelji na primerjavi zgodovinske in sodobne kartografije uporabe zemljišč zkozi tri različna zgodovinska razpona: 1823-1840 (pre -industrijska faza), 1933-1966 (proces industrializacije, ki se šteje kot odločilni dejavnik preoblikovanja pokrajine) in 2013 (trenutno post-industrijsko stanje). Kartografija in ustrezni podatki so bili analizirani s pomočjo geografskega informacijskega sistema (GIS). Rezultat tega je bila pridobitev novega sklopa kartografij s povdarkom na stalnih oblikah zgodovinskih krajinskih enot, katere so bile nato definirane skozi terenske raziskave na samem območju. Množica drugih arhivskih dokumentov iz neposrednih in posrednih virov, so bili analizirani, zato da se je oblikoval soliden in podroben socialno-ekonomski kontekst in splošno zgodovinsko ozadje. Viri, dobrine in storitve, ki jih zagotavlja podeželska krajina in njen razvoj, so pomemben del regionalnih in evropskih instrumentov politike ter bistven dejavnik identitete in rasti za lokalne skupnosti. Poraba virov, njihova razpoložljivosti in vzdrževanje skozi čas ter dostopnost, katero omogočajo lastninske uredbe, so vsi dejavniki, ki oblikujejo skupno in javno dimenzijo podeželjske krajin, ki predstavlja še en študijski izziv tega dela. Ta študija predlaga ustanovitev podeželjskega parka beneške lagune, z izvajanjem večnamenskega kmetijstva, ki bi tako zadoščal dvem temeljnim pogojem obmestne ruralnosti: potrebo po ohranjanju krajine in njenega pomena, z ohranjanjem autentičnosti in integritete podeželskega značaja in zagotavljanje dinamike primarnega sektorja, ki je tesno povezano s preživetjem podeželske krajine.
Keywords:podeželska krajina beneške lagune, UNESCO načrt upravljanje 2012-2018, Evropska konvencija o krajini, skupne kmetijske politike (CAP), italijanska ustava, italijanski codice kulturne dediščine in krajine, avtentičnost in integriteta dediščine podeželja, nematerialno dediščina, vrednotenje krajine, kartografija uporabe zemljišče, geografski informacijski sistem (GIS), gojenje rib, večnamensko kmetijstvo, nova podeželska skupnost, skupni viri, javne dobrine, klubske dobrine, lastninske pravice, podeželjski park


Back