Repository of University of Nova Gorica

Show document
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Title:THE AUTOBIOGRAPHICAL EXPERIENCE OF MIGRATION IN THE LITERARY WORKS OF WOMEN WRITERS OF THE SLOVENIAN LITERARY POLYSYSTEM
Authors:ID Univerza v Novi Gorici (Copyright holder)
ID Mihurko, Katja (Mentor) More about this mentor... New window
ID Rožič, Megi (Author)
Files:.pdf Megi_Rozic-diss29.9.2016_PDF-3.pdf (1,78 MB)
MD5: 6030BC9F5C5067CF6CF64D95B60C615A
 
Language:English
Work type:Doctoral dissertation
Typology:2.08 - Doctoral Dissertation
Organization:FPŠ - Graduate School
Abstract:People have travelled and migrated since the early periods of history and the phenomenon of migration, defined as “the movement of large numbers of people, birds or animals from one place to another” (Oxford Advanced Dictionary, 7th ed.) has a history of hundreds of years (Pourjafari, Vahidpour, 2014) and is by no means new. But the way of travelling, migrating and mobility in contemporary reality does have many specific aspects and recently it has been studied in new ways, with new concerns. The experience of migration in the contemporary world is a fundamental characteristic of human societies. “It is a system in which the circulation of people, sources and information follows multiple paths. The energy and barriers that alter the course or deflect the contemporary patterns of movement have both obvious and hidden features. While nothing is utterly random, the consequences of change are often far from predictable” (Papastergiadis, 2000: 1). This unpredictability and multidirectionality has led to changes in approaches to the study of migration in recent decades. In the last few decades the study of migration has increasingly been accompanied by a tendency to study it on the individual level − at the level of personal life stories (Milharčič Hladnik, 2007). These are also markedly expressed in the medium of literature. The present dissertation presents literary oeuvres of seven women writers, who thematise the autobiographical experience of migration, it offers an individually, woman-centred experience and view of migration. In selected oeuvres personal views are expressed on that experience, different strategies of coping with life in new realities and regarding relationships in these environments. The thematisation of the experience of migration in selected oeuvres is also connected with a problematisation of other concepts: the concepts of belonging, borders, nation-state, culture and language. It is also vitally connected with the personal identity construction of the lyrical subjects and literary characters and also because of the autobiographical character of selected literary works of the literary artists themselves. The experience of migration in selected literary works leads to unique identity formations, which in themselves combine elements of different cultural backgrounds and traditions. In their literary works these selected women writers also shape their relationship toward time and space dimensions, tradition and interpersonal relationships through the experience of migration. The experience of migration, the relocation of the subject and a change of the geographical area in selected oeuvres, does not only represent a change of the geographical position: it also allows a deviation from other rigid and seemingly fixed and unvarying patterns and virtual realities that accompany human life. Migration can also present an alienation effect from traditionalisms and determinants that define human lives. In the literary oeuvres of these selected women writers, migration is only in part tied to the traditional concepts related to migrants, with the loss of roots and rupture with the place of origin. In the selected literary oeuvres, migrants are rarely considered to be uprooted and unable to find their anchor or confidently start a new chapter in their lives in a new environment. Migration is mostly connected with the possibility of expanding the horizon of insights and perspectives of looking at life, with the acceptance of its complexities, ambiguities and incompleteness. Mostly, the experience of migration is seen as a new, creative option, which opens and examines the wide range of other issues and dilemmas. The condition of uprooted loss has traditionally negative connotations, but in the selected oeuvres vagueness and fluidity allow a real insight into the real, complex nature of life and human existence.
Keywords:The experience of migration, women writers, Maruša Krese, Ifigenija Zagoričnik Simonović, Brina Švigelj-Mérat − Brina Svit, Gabriela Babnik, Stanislava Chrobáková Repar, Erica Johnson Debeljak, Lidija Dimkovska, literary polysystem, nomadic entity, locational feminism, fluid identity, transnationalism, transculturalism
Place of publishing:Nova Gorica
Publisher:Samozaložba
Year of publishing:2016
Number of pages:218
PID:20.500.12556/RUNG-2638 New window
COBISS.SI-ID:4532987 New window
NUK URN:URN:SI:UNG:REP:TOF8RQJT
Publication date in RUNG:11.10.2016
Views:7249
Downloads:474
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:Bookmark and Share


Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:Slovenian
Title:Avtobiografska izkušnja migracije v delih literarnih ustvarjalk slovenskega literarnega polisistema
Abstract:Selitve in potovanja so zaznamovala življenja ljudi že v zgodnjih zgodovinskih obdobjih. Zgodovina in fenomen migracij, definiran kot: “gibanje večjega števila ljudi, ptic in živali iz enega prostora na drugi” (Oxford Advanced Dictionary, 7th ed.) ima tako več sto let trajajočo zgodovino (Pourjafari, Vahidpour, 2014). Načini potovanj, selitev in mobilnosti pa so se v sodobni stvarnosti spremenili in pridobili več specifičnih vidikov, kar je pripomoglo k spreminjanju pristopov pri preučevanju migracij. Izkušnja migracije je v sodobni stvarnosti osnovna lastnost družbenih skupnosti. “Predstavlja sistem, v katerem kroženje ljudi, virov in informacij sledi več različnim smerem. Energije in ovire, ki hkrati povzročajo in preprečujejo sodobne vzorce gibanja, imajo očitne in prekrite smeri ter lokacije. Medtem ko nič več ni naključno, so tudi posledice sprememb daleč od predvidljivih” (Papastergiadis, 2000: 1). Nepredvidljivost in večsmernost gibanja ljudi sta vplivala na spremembe v pristopih pri proučevanju migracij v zadnjih desetletjih. Proučevanje migracij je tako postalo povezano s težnjami po proučevanju na osebni ravni, na ravni osebnih življenjskih zgodb (Milharčič Hladnik, 2007). Te življenjske zgodbe se zrcalijo tudi v literarnih delih. Pričujoča doktorska disertacija predstavlja analizo literarnih opusov sedmih ustvarjalk, ki tematizirajo svojo avtobiografsko izkušnjo migracije. Analiza teh opusov ponuja individualne poglede na žensko izkušnjo migracije. V izbranih opusih ustvarjalk so izpostavljeni osebni pogledi na izkušnjo migracije, različne strategije soočenja z življenjem v novem okolju in z odnosi v tem okolju. Tematizacija izkušnje migracije je v izbranih literenih delih povezana tudi s pretresanjem drugih konceptov: konceptom pripadnosti, meja, nacionalnosti, kulture in jezika. Zelo vitalno je ta izkušnja povezana tudi z osebnostno izgradnjo lirskih subjektov, literarnih protagonistov in protagonistk, zaradi avtobiografskih navezav obravnavanih del pa tudi literarnih ustvarjalk samih. Izkušnja migracije vodi v izgradnjo edinstvenih identitetnih vzorcev posameznikov in posameznic, ki v sebi združujejo elemente različnih kulturnih ozadij in tradicij. Obravnavane avtorice v svojih literarnih delih preko izkušnje migracije pretresajo odnos do kategorij časa in prostora, tradicije in medosebnih odnosov. Selitev in sprememba geografskega prostora ne predstavljata zgolj spremembe geografske določenosti, omogočata tudi odmik od drugih na videz ustaljenih in nespremenljivih vzorcev ter navideznih danosti, ki spremljajo človeška življenja. Migracija tako lahko učinkuje tudi kot neke vrste potujitveni efekt v razmerju do tradicionalnih vzorcev, ki določajo naša življenja. V obravnavanih delih migracija le deloma ostaja vezana na tradicionalna pojmovanja: izgubo korenin in pretrganje z izvorom, migranti in migrantke kot akterji so le redko pojmovani kot izkoreninjeni in nezmožni, da ponovno najdejo svoje sidrišče in suvereno zaživijo v novem okolju. Migracija v izbranih delih literarnih ustvarjalk predstavlja predvsem možnost širjenja horizonta življenjskih spoznanj in perspektiv gledanja na življenje, sprejemanje njegove kompleksnosti, večpomenskosti in nedorečenosti. Večinoma je v obravnavanih delih izkušnja migracije pojmovana kot nova, ustvarjalna možnost, ki prevprašuje vrsto drugih življenjskih vprašanj in dilem. Stanje izkoreninjenosti v izbranih literarnih delih izgubi negativne konotacije, nedorečenost in fluidnost tega položaja omogočata uvid v pravo, kompleksno naravo življenja in bivanja.
Keywords:Izkušnja migracije, literarne ustvarjalke, Maruša Krese, Ifigenija Zagoričnik Simonović, Brina Švigelj-Mérat – Brina Svit, Gabriela Babnik, Stanislava Chrobáková Repar, Erica Johnson Debeljak, Lidija Dimkovska, literarni polisistem, nomadski subjekt, lokacijski feminizem, fluidne identitete, transnacionalizem, transkulturalizem


Back