Repository of University of Nova Gorica

Show document
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Title:ACCESSIBILITY AS A NON-PREJUDICIAL APPROACH: IS CULTURE BACK TO NORMALITY? : Exploring the emotional narrative of interactive andimmersive exhibitions.
Authors:ID Greffe, Xavier (Mentor) More about this mentor... New window
ID Bollati, Ilaria (Author)
ID Collina, Luisa Maria Virginia (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf Ilaria_Bollati.pdf (45,89 MB)
MD5: 36215DA20BBD7D3E9023C2C2FCAC929A
 
Language:English
Work type:Dissertation
Typology:2.08 - Doctoral Dissertation
Organization:FPŠ - Graduate School
Abstract:This research explores the general and actual accessibility to cultural spaces and organizations, focusing on the network of relationships between contents, innovation, and participation. It investigates how Culture can be perceived as a normal experience, actually able to set a rich dialogue with each of us, normal ordinary people/consumers. Normality means inclusion and sharing. The proposed investigation is based on a triad of interactions among culture, economics, and design. Assuming that Culture generates its value from a cognitive approach, or from a dynamic and context-dependent value chain that is subject to a cognitive evolution, this research acknowledges that the cultural experience is subject to a double issue of access: - The horizontal question is related to complications associated with the structure. Believing that ‘culture is special’ implies the risk of progressively widening the gap between cultural supply and society. Culture is ‘locked’ in specific sites and a big slice of the world’s adult population has yet to be involved in any cultural experience. - Once physically inside the cultural structure, the vertical issue is generated by the difficulty in entering in contact with the offered contents. This research focuses only on museums and multimedia exhibitions in which the learning process has changed: the research presents itself as a conversation where both ‘those who know’ and ‘those who learn’ play equally active parts in a relative process of understanding. Starting from the existing processes, forms, previous studies and case studies, the survey yearns for their systematization in innovative models. The process, from theory to practice and vice versa, goes beyond a traditional mechanism of deduction: it moves from specific contexts to the abstraction of replicable approaches. The question of how the narration emerges guides you toward a new method of analysis, study, and cataloguing; a schematization capable of investigating not only knowledge, but also the visitor's ‘cognitive metabolism’ (how knowledge is acquired) during the multimedia experience; an innovative multipurpose tool, useful for both the museum institution and the designer. The research finally assesses and takes into account an actual experiment, the outcomes of which may prove to be useful in feeding theoretical implications with empirical experiences: RovelloDue - Piccolo Spazio Politecnico, a temporary multimedia space.
Keywords:audience development, cognitive accessibility, cultural addiction, culture, human, emotion, immersion, innovation, interactive exhibitions, participation, natural interfaces, normality, technologies
Place of publishing:Nova Gorica
Year of publishing:2018
PID:20.500.12556/RUNG-3985-c21179f6-4b7b-ce03-8210-dd02f4ea917f New window
COBISS.SI-ID:5292539 New window
NUK URN:URN:SI:UNG:REP:EZQ1OUMI
Publication date in RUNG:13.12.2018
Views:3847
Downloads:71
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:Bookmark and Share


Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:Slovenian
Title:DOSTOPNOST KOT NEPREJUDICIRANI PRISTOP: ALI SE KULTURA VRAČA V NORMALNO STANJE?
Abstract:Ta raziskava raziskuje splošno in dejansko dostopnost kulturnih prostorov in organizacij, s poudarkom na mreži odnosov med vsebino, inovacijami in udeležbo. Raziskuje, kako je mogoče kulturo zaznati kot normalno doživetje, ki lahko dejansko omogoča bogat dialog z vsakim od nas, običajnimi navadnimi ljudmi/potrošniki. Normalnost pomeni vključitev in delitev. Predlagana raziskava temelji na triadi interakcij med kulturo, ekonomijo in oblikovanjem. Ob predpostavki, da kultura ustvarja svojo vrednoto s kognitivnim pristopom ali iz dinamične in kontekstno odvisne verige vrednot, ki je predmet kognitivnega razvoja, ta raziskava potrjuje, da je kulturna izkušnja podvržena dvojnemu vprašanju dostopa: - Horizontalno vprašanje je povezano s komplikacijami, povezanimi s strukturo. V prepričanju, da je "kultura posebna", se razkorak med kulturno ponudbo in družbo postopoma povečava. Kultura je "zaklenjena" na določenih lokacijah, velik del svetovnega odraslega prebivalstva pa še ni vpleten v kakršne koli kulturne izkušnje. - Vertikalno vprašanje nastane, fizično znotraj kulturne strukture, zaradi težav pri vstopu v stik z ponujeno vsebino. Ta raziskava se osredotoča le na muzeje in multimedijske razstave, v katerih se je učni proces spremenil: raziskava se predstavlja kot pogovor, kjer tako "tisti, ki vedo" kot "tisti, ki se učijo" igrajo enako aktivne vloge v relativnem procesu razumevanja. - Na podlagi obstoječih procesov, oblik, predhodnjih študijah in študijskih primerov in sistematizaciji le teh, je cilj raziskave oblikovanje inovativnoih modelov. Proces, od teorije do prakse in obratno, presega tradicionalni mehanizem dedukcije: prehaja iz posebnih kontekstov v abstrakcijo ponavljajočih se pristopov. Vprašanje, kako naracija nastaja, nas vodi v novo metodo analize, študije in katalogizacije; shematizacija, ki lahko preizkuša ne le znanje, ampak tudi obiskovalčev "kognitivni metabolizem" (kako se pridobiva znanje) med multimedijskimi izkušnjami; inovativno večnamensko orodje, uporabno tako za muzejsko institucijokot za oblikovalca. Poleg tega raziskava ocenjuje in upošteva dejanski eksperiment, katerega rezultati so koristni za krepitev teoretičnih posledicpreko empiričnih izkušenj: RovelloDue - Piccolo Spazio Politecnico, začasni multimedijski prostor.
Keywords:razvoj občinstva, kognitivna dostopnost, kulturna dostopnost, kultura, človeštvo, čustva, imerzija, inovacije, interaktivne razstave, sodelovanje, naravni vmesniki, normalno stanje, tehnologije


Back