Repository of University of Nova Gorica

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Trajnostni potencial sončnih elektrarn v Sloveniji
Authors:Blažek, Nejc (Author)
Gjerkeš, Henrik (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf Nejc_Blazek.pdf (1,89 MB)
 
Language:Slovenian
Work type:Master's thesis/paper (mb22)
Tipology:2.09 - Master's Thesis
Organization:PTF - Faculty of Engineering and Management
Abstract:Proizvodnja električne energije s sončnimi elektrarnami v svetu in tudi v Sloveniji strmo narašča. Večina Slovencev ima do tovrstnega načina pridobivanja električne energije pozitiven odnos, k čemur je močno pripomogla Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Število novih sončnih elektrarn se bo povečevalo, s tem pa se bo v prihodnje povečevalo število izrabljenih solarnih panelov, ki jih sestavljajo silicijeve sončne celice. Z recikliranjem izrabljenih silicijevih sončnih celic lahko pridobimo do 85 % silicija oziroma 80 % sončnih celic za ponovno uporabo. Pri recikliranju tankoslojnih sončnih celic lahko vrnemo v proizvodni proces do 95 % polprevodnih materialov in do 90 % stekla. V povzetku analize življenjskega cikla (LCA) smo pokazali, v kakšnem obsegu je proizvodnja sončnih celic škodljiva za okolje ter kakšen je vpliv recikliranja le-teh ob koncu življenjske dobe za manjše onesnaževanje okolja in porabo virov. Pri ekonomskem vidiku trajnostnega potenciala smo z analizo treh različnih možnosti naložbe v samooskrbno sončno elektrarno prikazali finančni tok, ki ima v vseh treh možnostih vračilno dobo, krajšo od 10 let, in prihranke v družinskem proračunu tudi več kot 1.000 EUR na leto. Pokazali smo, da je nakup sončne elektrarne za samooskrbo z električno energijo ekonomsko upravičen, trajnosten in celo donosen. Analiza družbeno-socialnega vidika pokaže majhen vpliv na zaposlenost in dodano vrednost v Sloveniji, saj v Sloveniji obstaja le eno podjetje, ki proizvaja panele za sončne elektrarne. Pozitiven učinek na zaposlenost se kaže predvsem pri prodaji, upravljanju, servisu in montaži sončnih elektrarn. Izdelali smo analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti naložbe v sončno elektrarno ter jo primerjali z vetrno elektrarno.
Keywords:sončna elektrarna, trajnostni potencial, analiza življenjskega cikla, obnovljivi viri energije
Year of publishing:2019
Source:Nova Gorica
COBISS_ID:5517563 Link is opened in a new window
URN:URN:SI:UNG:REP:ZD3Z7K7R
Views:3638
Downloads:133
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:Document is not linked to any category.
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:Sustainability Potential of Solar Power Plants in Slovenia
Abstract:The production of electricity from solar power plants is increasing exponentially throughout the world and in Slovenia. Most Slovenians have a positive attitude towards this method of generating electricity, which can largely be attributed to the Decree on the Self-Supply of Electricity from Renewable Energy Sources. In the future, the number of new solar power plants will increase and, consequently, so will the number of worn-out solar panels consisting of silicon solar cells. By recycling the worn-out silicon solar cells, we can obtain up to 85 % of silicon or 80 % of solar cells for reuse. By recycling the thin-film solar cells, we can return up to 95 % of semiconducting materials and up to 90 % of glass back to the production process. The summary of the Life Cycle Assessment (LCA) shows how much the production of solar cells harms the environment, and the impact of recycling at the end of their useful life on reducing pollution of the environment and the consumption of resources. Within the scope of the economic aspect of the sustainability potential, three different versions of investments in a self-supplying solar power plant were analysed in order to demonstrate the cash flow; in all three versions, the cash flow has a return period of less than 10 years and generates savings in the family budget of more than €1,000 per year. It has been shown that the purchase of a solar power plant for the self-supply of electricity is economically justified, sustainable and even profitable. The analysis of the social aspect has revealed a small impact on employment and added value in Slovenia, as there is only one company in Slovenia that makes solar panels. A positive impact on employment is indicated mostly in the sale, management, servicing and installation of solar power plants. An analysis was conducted on the advantages, disadvantages, opportunities and dangers of investing in a solar power plant and the latter was compared with a wind power plant.
Keywords:solar power plant, sustainability potential, Life Cycle Assessment, renewable energy sources


Back