Repository of University of Nova Gorica

Show document
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Title:Pesniška samorefleksija v sodobni slovenski poeziji po drugi svetovni vojni : disertacija
Authors:ID Eniko, Mateja (Author)
ID Avsenik Nabergoj, Irena (Mentor) More about this mentor... New window
Files:URL http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=6365
 
.pdf RAZ_Eniko_Mateja_i2021.pdf (4,24 MB)
MD5: F14353C82BC2072C500B1DC0E202AE97
 
Language:English
Work type:Doctoral dissertation
Typology:2.08 - Doctoral Dissertation
Organization:FPŠ - Graduate School
Abstract:Pesniška samorefleksija v poeziji predstavlja reflektiranje vprašanj, povezanih s pesniško umetnostjo, znotraj pesniškega diskurza samega. Poezija se tako odziva na poetološka vprašanja vzporedno s teoretskim diskurzom. Koncept pesniške samorefleksije je sinonimen terminu metapoezija in glede na elemente literarne komunikacije vsebinsko obsega štiri temeljna tematska polja, ki v literarnih uresničitvah doživljajo razširitve in specifikacije. To so pesnik, pesniško delo oziroma pesniška umetnost, recepcija poezije in kontekst. V pesmih je pesniška samorefleksija pomembno prisotna vse od antike dalje, še posebej pomembna prvina pa postane v sodobni poeziji 20. stoletja. V teoretskem diskurzu v 20. stoletju so bila posebne pozornosti deležna vprašanja avtorja, njegove subjektivitete in avtonomije. Prelomni razmisleki so se v veliki meri dogajali glede na romantični koncept avtonomnega božansko navdahnjenega genija. Skladno s tem dejstvom se doktorska disertacija med osrednjimi tematskimi polji pesniške samorefleksije oziroma metapoezije osredotoči na vprašanje avtorja oziroma pesnika. V disertaciji je najprej definiran koncept pesniške samorefleksije. Ob upoštevanju dosedanjih teoretskih študij prinaša premišljene zamejitve koncepta, oblik, strategij in funkcij pesniške samorefleksije. Sledi pregled oblikovanja koncepta avtorja s poudarkom na oblikovanju romantičnega pojma genija in prelomih, ki jih je bil ta deležen v 20. stoletju. Na teoretske opredelitve se nasloni interpretativna analiza sodobne slovenske poezije po drugi svetovni vojni. Opravljene so študije primerov uresničitve pesniške samorefleksije v poeziji osmih pesnic in pesnikov različnih pesniških generacij in literarnoestetskih usmeritev: Kajetana Koviča, Daneta Zajca, Tomaža Šalamuna, Nika Grafenauerja, Milana Jesiha, Taje Kramberger, Barbare Korun in Primoža Čučnika. Pesniška samorefleksija predstavlja pomemben element v sodobnem pesniškem diskurzu. Doktorska disertacija prikaže, na kakšne načine se pesniška samorefleksija uresničuje v poeziji sodobnih slovenskih pesnikov ter kakšne učinke sproža vzpostavljanje metapoetskega zavedanja. Analiza pesniške samorefleksije prispeva k teoretskim razmislekom o poeziji, hkrati pa kaže na specifično moč poezije za ubesedovanje in prikazovanje pesniških konceptov. Produktivna se izkaže za razmislek avtorske vloge: na eni strani pesnikove družbene vloge, na drugi strani pa preigravanje različnih ravni pesnika v odnosu do teksta.
Keywords:pesniška samorefleksija, metapoezija, avtotematska poezija, avtotematizacija, avtoreferenca, metazavedanje, pesnik, avtor, romantični koncept genija, avtonomija, deziluzija, sodobna slovenska poezija, Kajetan Kovič, Dane Zajc, Tomaž Šalamun, Niko Grafenauer, Milan Jesih, Taja Kramberger, Barbara Korun, Primož Čučnik
Place of publishing:Nova Gorica
Place of performance:Nova Gorica
Publisher:M. Eniko
Year of publishing:2021
Year of performance:2021
Number of pages:350, 338 str.
PID:20.500.12556/RUNG-6365 New window
COBISS.SI-ID:57871619 New window
UDC:821.163.6.09
NUK URN:URN:SI:UNG:REP:LNACZ1PJ
Publication date in RUNG:31.03.2021
Views:3516
Downloads:176
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:Bookmark and Share


Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:Slovenian
Title:Poetic self-reflection in the contemporary Slovenian poetry after the Second World War
Abstract:Poetic self-reflection in poetry presents reflections on questions related to poetic art, occurring within the poetic discourse. Poetry responds to poetological questions parallel with theoretical discourse. The concept of poetic self-reflection is synonymous with the term metapoetry and, with respect to the elements of literary communication, consists of four basic thematic fields, which experience extensions and specifications in their literary realizations. These are the poet, the work of poetry or poetic art, the reception of poetry, and the context. Poetic self-reflection has been significantly present in poems from antiquity on, and has become a particularly important element in modern 20th-century poetry. In the 20th century, theoretical discourse, the question of the author, the author’s subjectivity and autonomy have received special attention. Breakthrough considerations largely happened in relation to the Romantic concept of autonomous divinely inspired genius. Accordingly, this doctoral thesis focuses on the question of the author or poet, as one among the central thematic fields of poetic self-reflection or metapoetry. The thesis first defines the concept of poetic self-reflection. Taking into account theoretical studies carried out to date, it considers the limitations of the concept, the form, the strategy and the functions of poetic self-reflection. An overview of the formation of the concept of the author follows, with an emphasis on the formation of the Romantic notion of genius, and breakthroughs that happened to it in the 20th century. Theoretical definitions serve as the basis for the interpretative analysis of contemporary Slovenian poetry after the Second World War. Case studies are presented regarding poetic self-reflection as it was realized in the poetry of eight female and male poets: Kajetan Kovič, Dane Zajc, Tomaž Šalamun, Niko Grafenauer, Milan Jesih, Taja Kramberger, Barbara Korun, and Primož Čučnik. Poetic self-reflection represents an important element in modern poetic discourse. This doctoral thesis presents the ways in which poetic self-reflection is realized in the poetry of contemporary Slovenian poets, as well as the effects of metapoetic consciousness as it is established. The analysis of poetic self-reflection contributes to theoretical considerations on poetry, at the same time indicating its specific power in wording and illustrating poetic concepts. It proves to be productive in considering the authorial role: on the one hand of the poet’s social role, on the other hand in replaying various levels of the poet in reference to the text.
Keywords:pesniška samorefleksija, metapoezija, avtotematska poezija, avtotematizacija, avtoreferenca, metazavedanje, pesniki, avtorji, romantični koncept genija, avtonomija, deziluzija, sodobna slovenska poezija, disertacije


Back