Repository of University of Nova Gorica

Show document
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Title:Strategy for rural heritage regeneration in China : integrating community and government in governance: a case study of traditional villages in Luoning county :
Authors:ID Wang, Wendi (Author)
ID Dobričić, Saša (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf Wendi_Wang.pdf (9,17 MB)
MD5: 5D7FFB5618786CFC19EF3C9063F3E0CA
 
Language:English
Work type:Doctoral dissertation
Typology:2.08 - Doctoral Dissertation
Organization:FPŠ - Graduate School
Abstract:The Chinese countryside has long been associated with cultural continuity, albeit in contradictory ways. It has been marginalized for several decades, while all development efforts have focused on urbanization. However, as the tensions and paradoxes of modern urban life become increasingly obvious, the countryside is once again recognized as an enduring symbol of authentic national values. Chinese traditional cultural heritage is rooted in Chinese traditional villages. In fact, being built before the coming of the Republic of China, those villages nowadays still possess a great deal of very important material and immaterial forms of cultural heritage, as a historical record of the Chinese nation development. Through the examination and study of traditional villages in Luoning, and the perspective of theories of architectural conservation theory, community co-construction, and private-public partnership, the dissertation proposes a hybrid county governance model to maximize the stakeholder's functions roles, and operational procedures in the preservation and development of the traditional villages. Thus, through the integration of three stability perspectives—cultural, economic, and social —the dissertation provides the government's optimization strategy for heritage preservation. In the first case study, the governance of Zhangzhuang's traditional village is examined. The village's residents share responsibility for one another and are frequently connected by strong family ties and regular community organization in decision-making. Unfortunately, this thriving community-led government is insufficiently prepared to deal with the expanding tourism industry, it fails when it comes to overarching development objectives, and it lacks substantial experience in the preservation of historic structures. The Second case study investigates the government-led traditional types of villages. These are characterized by low public and community participation, and underdeveloped commodity economies, but being usually of outstanding importance, they result rich in traditional material and intangible cultural resources and have great potential for developing a tourism sector. Government-led efforts to reactivate the development of these villages have the advantages of credibility and authority, preferential policy formulation, and government short-term funding. However, these villages face severe problems in terms of community involvement, complementary market economies, and insufficient long-term government funding. This condition is investigated in the second case of the government's conception and promotion of the "Hou Shangzhuang Village Traditional Village Restoration" project. Despite some initial success, the project came to a standstill due to the competing interests of businesses, the government, and the community. The third case study looks into traditional villages where the primary development component is driven by businesses, creating conditions for the growth of a market economy. The analysis demonstrates that enterprise investments benefit from complementary capital input, resource integration, and effective management. However, the issue of uneven income and benefit distribution, as well as excessive consumption of public resources, pose a serious threat to both: the authenticity and integrity of cultural heritage, as well as the fair and sustainable development of local communities. This situation is examined in the case study of Qianhe Village, where the tourism industry has grown through multiple investment operations by private enterprises. The dissertation examines diverse hybrid governance models for each of these three different cultural, social, and economic heritage contexts. In specific it points to the role of government to efficiently design, validate, and promote responsive solutions for the resilience of cultural heritage of traditional villages in China.
Keywords:Heritage, Traditional Chinese village preservation, planning and management, Government, Governance, Participation, Community Co-construction
Place of publishing:Nova Gorica
Place of performance:Nova Gorica
Publisher:W. Wang
Year of publishing:2024
Year of performance:2024
Number of pages:282 str.
PID:20.500.12556/RUNG-8925 New window
COBISS.SI-ID:188298755 New window
UDC:727
NUK URN:URN:SI:UNG:REP:R9OM9SUF
Publication date in RUNG:11.03.2024
Views:388
Downloads:11
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:Bookmark and Share


Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Licences

License:CC BY-NC-ND 4.0, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description:The most restrictive Creative Commons license. This only allows people to download and share the work for no commercial gain and for no other purposes.
Licensing start date:08.03.2024

Secondary language

Language:Slovenian
Title:Disertacija
Abstract:Kitajsko podeželje je že dolgo povezano s kulturno kontinuiteto, čeprav pogosto na kontradiktoren način. Je že desetletja marginalizirano, medtem ko so bila vsa razvojna prizadevanja usmerjena v urbanizacijo. Z vse bolj očitnimi napetostmi in paradoksi sodobnega urbanega življenja pa je podeželje ponovno prepoznano kot trajen simbol autentičnih nacionalnih vrednot. V tem smislu je kitajska tradicionalna kulturna dediščina zakoreninjena v kitajskih tradicionalnih vaseh. Pravzaprav te vasi, ki so bile zgrajene pred prihodom Republike Kitajske, še vedno zajemajo veliko pomembnih materialnih in nematerialnih oblik kulturne dediščine in predstavljajo zgodovinski zapis razvoja kitajskega naroda. Vladni dokument politik imenovan "Državni svet Komunistične partije Kitajske o mnenju državnega sveta o celostnem spodbujanju prednostnih nalog revitalizacije podeželja v letu 2022" opredeljuje vzpostavitev pilotnih demonstracijskih lokacij za izvajanje in krepitev centralizirane politike zaščite tradicionalne vasi. Skozi perspektivo teorij arhitekturnega konservatorstva, skupnostne sogradnje in zasebno-javnega partnerstva se disertacija osredotoča na analizi tradicionalnih vasi v okrožju Luoning, s ciljem vzpostavljanja hibridnega modela upravljanja okrožja, ki jača funkcijse vloge deležnikov in operativnih postopkov pri ohranjanju in razvoju tradicionalnih vasi. Skozi integracijo treh vidikov stabilnosti – kulturnega, gospodarskega in socialnega – disertacija vzpostavlja vladno optimizacijsko strategijo za ohranjanje dediščine. Predmet prvega študijskega primera je analiza upravljanja tradicionalne vasi Zhangzhuang. Močne družinske vezi, so-odgovornost in redna organiziranost skupnosti pri odločanju so prevladujoče značilnosti prebivalcev vasi. Kljub temu je ta primer uspešne so-uprave, ki ga vodi skupnost, šibek v soočanju z rastočo turistično industrijo, kakor tudi v doseganju krovnih razvojnih ciljev in kaže znatnih pomankanje strokovnih izkušenj pri ohranjanju zgodovinskih struktur. Drugi študijski primer raziskuje tradicionalne tipologije vasi, ki jih večinsko upravlja vlada. Zanje je značilna nizka participacija skupnosti in nerazvito blagovno gospodarstvo, a ker so običajno izjemnega pomena in bogate s tradicionalno materialno in nematerialno kulturno dediščino, predstavljajo velik potencial za razvoj turističnega sektorja. Prednosti prizadevanj vlade za ponovno aktiviranje razvoja teh vasi so predvsem verodostojnost in pristojnost, oblikovanje prednostnih politik in državno financiranje. Vendar pa se te vasi soočajo z resnimi težavami v smislu vključevanja skupnosti, komplementarnega tržnega gospodarstva in nezadostnega dolgoročnega državnega financiranja. Tovrsten kontekst je predmet analize drugega študijskega primera in sicer vladne zasnove projekta "Obnova tradicionalne vasi Hou Shangzhuang". Projekt je, kljub začetnem uspehu, obstal zaradi nasprotujočih si interesov podjetij, vlade in skupnosti. Tretji študijski primer obravnava tradicionalne vasi, kjer so gonilo primarne razvojne komponente podjetja, ki ustvarjajo pogoje za rast tržnega gospodarstva. Analiza dokazuje, da naložbe podjetij koristijo z vidika dopolnilnega vložka kapitala, integracije virov in učinkovitosti upravljanja. Problematiko pa predstavljajo predvsem neenakomerna distribucija dobičkov in ugodnosti ter prekomerna poraba javnih resursov, kar resno ogroža tako autentičnost kot celostnost kulturne dediščine kokor tudi pravičen in trajnostni razvoj lokalnih skupnosti. Vas Qianhe, kjer je turistična industrija zrasla skupaj s številnimi naložbenimi operacijami zasebnih podjetij, je predmet tretjega študijskega primera. Disertacija raziskuje različne modele hibridnega upravljanja za vsakega od teh treh različnih kulturnih, družbenih in ekonomskih kontekstov kulturne dediščine. Bolj podrobno pa kaže predvsem na vlogo vlade pri učinkovitem oblikovanju, oceni in spodbujanju odzivnih rešitev za rezilientnost kulturne dediščine tradicionalnih vasi na Kitajske
Keywords:disertacije, kulturna dediščina, ohranjanje, načrtovanje tradicionalne kitajske vasi, upravljanje tradicionalne kitajske vasi, vlada, sogradnja skupnosti


Back