Repository of University of Nova Gorica

Statistics of RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

Person: Dorota Korte

MSc theses (3)

 1. Gaja Tomsič: Določevanje železa v naravnih vodah s tehniko FIA-TLS
 2. Andrej Jerkič: Določevanje aktivnosti AChE encima v človeškem serumu z uporabo FIA-TLS metode
 3. Tjaša Birsa: DOLOČANJE ACETILHOLINESTERAZE V HUMANIH KRVNIH VZORCIH

Bsc theses (4)

 1. Aleš Grahovac: Določevanje srebrovih zvrsti v tekočih vzorcih
 2. Jasna Gelati: Stabilnost in detekcija železovih ionov v vodi iz oblakov
 3. Andrej Jerkič: Določevanje koncentracij in testiranje baktericidnega delovanja koloidnega srebra v vodi
 4. Mateja Pečnik: Inventarizacija vodne favne v izbranih jamah na Kočevskem

Other documents (28)

 1. Lorena Butinar, Jelena Topič Božič, Natka Ćurko, Karin Kovačević Ganić, Branka Mozetič Vodopivec, Dorota Korte, Mladen Franko: Implementation of high performance liquid chromatography coupled to thermal lens spectrometry (HPLC‑TLS) for quantification of pyranoanthocyanins during fermentation of Pinot Noir grapes
 2. Branka Mozetič Vodopivec, Dorota Korte, Irena Vovk, Alen Albreht, Lorena Butinar, Jelena Topić: The impact of Saccharomyces and non-Saccharomyces yeasts on wine colour: a laboratory study of vinylphenolic pyranoanthocyanin formation and anthocyanin cell wall adsorption
 3. Mladen Franko, Arne Bratkič, Dorota Korte, Hanna Budasheva, Leja Goljat, Gaja Tomšič: Determination of Iron in Environmental Water Samples by FIA-TLS
 4. Humberto Cabrera, Leja Goljat, Dorota Korte, Ernesto Marin, Mladen Franko: A multi-thermal-lens approach to evaluation of multi-pass probe beam configuration in thermal lens spectrometry
 5. Arne Bratkič, Dorota Korte, Hanna Budasheva, Mladen Franko: Determination of Fe(III) and Fe(II) in natural waters using passive DGT samplers and non-destructive BDS analysis
 6. Yue Gao, Dorota Korte, Chang Zhou, Arne Bratkič, Hanna Budasheva, Mladen Franko, Bruno Delille: Developing DGT technique for determination of iron redox species by photothermal beam deflection spectrometry
 7. Mladen Franko, Arne Bratkič, Dorota Korte, Hanna Budasheva: Determination of bioavailable Fe redox fractions of sediment pore waters by DGT passive sampling and BDS detection
 8. Dorota Korte, Humberto Cabrera, Evelio E. Ramırez-Miquet, Joseph J. Niemela, Jose Juan Suárez-Vargas, John Fredy Barrera Ramırez: Pump-probe photothermal self-mixing system for highly sensitive trace detection
 9. Branka Mozetič Vodopivec, Martina Bergant Marušič, Jelena Topić, Dorota Korte, Lorena Butinar: Characterization of lactic bacteria for biogenic amine formation
 10. Nives Vodišek, Andraž Šuligoj, Dorota Korte, Urška Lavrenčič Štangar: Transparent Photocatalytic Thin Films on Flexible Polymer Substrates
 11. Jelena Topić, Lorena Butinar, Dorota Korte, Branka Mozetič Vodopivec: Monitoring of vinylphenolic pyranoanthocyanins formation in synthetic Pinot Noir grape must in sequential fermentations with non-Saccharomyces yeast and their influence on the colour employing HPLC-DAD and UV-VIS spectrometry
 12. Hanna Budasheva, Dorota Korte, Arne Bratkič, Mladen Franko: Determination of iron species in Arctic water by optimized photothermal beam deflection spectroscopy
 13. Gaja Tomsič, Dorota Korte, Arne Bratkič, Mladen Franko: TLS-FIA System For Screening of Dissolved Iron in Ocean Water
 14. Andrej Jerkič, Tjaša Birsa, Mojca Žorž, Dorota Korte, Martina Bergant Marušič, Mladen Franko: Rapid and Sensitive Determination of ChE Activity in Blood Plasma
 15. Humberto Cabrera, Jehan Akbar, Dorota Korte, Imrana Ashraf, Evelio E. Ramírez- Miquet, Ernesto Marin, Joseph Niemela: Absorption Spectra of Ethanol and Water Using a Photothermal Lens Spectrophotometer
 16. Dorota Korte, Ales Grahovac, Andrej Jerkic, Olga Vajdle, Jasmina Anojčić, Valeria Guzsvány, Bojan Budič, Mladen Franko: Speciation and Determination of Ionic and Trace-Level Colloidal Silver in Selected Personal Care Products by Thermal Lens Spectrometry
 17. Mladen Franko, Dorota Korte, Humberto Cabrera: Trace Detection and Photothermal Spectral Characterization by a Tuneable Thermal Lens Spectrometer with White-Light Excitation
 18. Mojca Žorž, Andrej Jerkič, Dorota Korte, Martina Bergant-Marušič, Damjana Drobne, Mladen Franko: RAPID AND HIGHLY SENSITIVE DETERMINATION OF ACETYLCHOLINESTERASE ACTIVITY IN BLOOD PLASMA BY FLOW INJECTION-THERMAL LENS SPECTROMETRY
 19. Humberto Cabrera, Dorota Korte, Leja Goljat, Mladen Franko: DETERMINATION OF Fe2+ IN LIQUID SAMPLES BY THE USE OF AMPLIEFIED THERMAL LENS SPECTROMETRY
 20. Mikhail A. Proskurnin, Dorota Korte, O.B. Rogova, D.S. Volkov, Mladen Franko: PHOTOTHERMAL-DEFLECTION SPECTROSCOPY FOR THE DETERMINATION OF THERMAL DIFFUSIVITY OF SOILS AND SOIL AGGREGATES
 21. Branka Mozetič Vodopivec, Dorota Korte, Jelena Topić: The comparison of anthocyanin and pyranoanthocyanin extraction efficiency in Pinot Noir wine using SPE
 22. Dorota Korte, Muhammad Sulaiman Yousafzai: Experimental sessions: Thermal lens microscopy
 23. Dorota Korte, Angel Cifuentes: Experimental sessions: digital lock-in photothermal shadowgraph method
 24. Dorota Korte, Dejan Kaukler, Mattia Fanetti, Humberto Cabrera, Efrain Daubronte, Mladen Franko: Determination of petrophysical properties of sedimentary rocks by optical methods
 25. Dragan D. Markushev, J. Ordonez-Miranda, Mihajlo Rabasović, M. Chirtoc, D. M. Todorovic, S. E. Bialkowski, Dorota Korte, Mladen Franko: Thermal and elastic characterization of glassy carbon thin films by photoacoustic measurements
 26. Dorota Korte: Basics and applications of photothermal beam deflection spectroscopy;
 27. Humberto Cabrera, Mladen Franko, Dorota Korte: Optimized frequency dependent photothermal beam deflection spectroscopy
 28. Giorgio Carraro, Chiara Maccato, Alberto Gasparotto, Michael E.A Warwick, Cinzia Sada, Stuart Turner, Antonio Bazzo, Teresa Andreu, Olena Pliekhova, Dorota Korte, Urška Lavrenčič Štangar, Gustaaf Van Tendeloo, Joan Ramón Morante, Davide Barreca: Hematite-based nanocomposites for light-activated applications: Synergistic role of TiO2 and Au introduction