Repository of University of Nova Gorica

Statistics of RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Henrik Gjerkeš

Together there are 138 keywords, that are appearing 166 times.
12 of them (8.7 % of all) appear more than once, together appearing 40 times (24.1 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
7x17.5%magistrske naloge
6x15%diplomske naloge
5x12.5%obnovljivi viri energije
4x10%čistilne naprave
3x7.5%energija, ogrevanje
2x5%odpadne vode, toplotne izgube, emisije, daljinsko ogrevanje, kogeneracija, lesna biomasa
1xMBR tehnologija, kamnolomi, malo gospodarstvo, kmetijstvo, razvojni potencial, ekonomska analiza, aktivno blato, aktivna biomasa, komunalne vode, turizem, toplotna energija, plinske turbine, vojašnica Postojna, raba energije, racionalna raba energije, odpadki, vhodni substrat, kurilno olje, lesni odpadki, energijske bilance, gospodarski razvoj, rezervna moč, sistemske storitve, toplogredni plini, občina Brda, stroški energije, hidroelektrarne, sončne elektrarne, električna energija, kogeneracijski sistemi, bioplinarne, organski odpadki, deponijski plin, odpadna toplota, toplotna obdelava, company structure, communication, renewable energy sources, regional potential, Circular economy, sustainable development, komunalni odpadki, toplotne črpalke, občina Križevci, pitna voda, tehnološke vode, kanalizacijsko omrežje, strukturni skladi, anaerobna razgradnja, kohezijski skladi, hladilni sistemi, prenosniki toplote, sinhrotronski kompenzatorji, toplotni tok, racionalizacija, učinkovitost, kompresorji, onesnaževanje, zmanjševanje stroškov, lokalna skupnost, AdBlue, črpalka, srajčka, Trumpf, zaščitni plin, varilni parametri, laserski izvor, helij, krožno gospodarstvo, umerjanje sistema, optimizacija, termo-hidravlično modeliranje, Kočevje, trajnostni razvoj, gozdno-lesna predelovalna veriga, nerjavno jeklo, rotorski magnet, razvoj, sončna elektrarna, trajnostni potencial, trajnostni turizem, pametne vasi, digitalizacija, zeleni prehod, analiza življenjskega cikla, Analiza življenjskega cikla, lasersko varjenje, metalografska analiza, industrijska ekologija, vpliv na okolje, življenjski cikel izdelka, ventilatorji, ravnanje z odpadki, termična predelava, tehnologija zajema in shranjevanja ogljika, tehnologije pretvorbe CO2 v gorivo, uplinjanje, zmanjševanje emisij CO2, emisije CO2, SWOT analysis, life cycle assessment (LCA), Energijska prenova, skoraj nič-energijske stavbe, potencial, trajnost, Goriška brda, krožna ekonomija, toplotna bilanca, energetski zakon, material flow analysis (MFA), development potential, toplota, lokalna raven, sintezni plin, izraba, plazemsko uplinjanje, pretvorba, Lesna biomasa, potencial lesne biomase, sustainability, forest-wood processing chain, soproizvodnja toplote in električne energije, utekočinjanje lesne biomase, biogoriva, uplinjanje biomase, bioplin