Repository of University of Nova Gorica

Statistics of RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Franci Gabrovšek

Together there are 33 keywords, that are appearing 36 times.
2 of them (6.06 % of all) appear more than once, together appearing 5 times (13.89 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
3x60%disertacije
2x40%kraški vodonosnik
1xkraški vodonosniki, jame, ogljikov dioksid, kras, anorganski ogljik, ravnotežje, kraški kanali, speleogeneza, hidrogram, Postojnska jama, hitrost, podzemni vodni tokovi, numerično modeliranje, tok s prosto gladino, Zagorska Mrežnica spring cave, speleogenesis, Postojna Cave, Slovenia, speleothem corrosion, dripwater geochemistry, cave ventilation, carbon dioxide, dinamika podzemne vode, poplavljanje, karst, spring, Ogulin Zagorje, Ljubljanica, modeliranje, Planinsko polje, cave climate