Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Pogoji uporabe Repozitorija Univerze v Novi Gorici

Repozitorij Univerze v Novi Gorici je institucionalni repozitorij znanstvenoraziskovalnih, umetniških, strokovnih in drugih visokošolskih del Univerze v Novi Gorici. Za vsebino gradiv v Repozitoriju Univerze v Novi Gorici so odgovorni njihovi avtorji oz. imetniki avtorskih pravic, ki so jih tudi shranili v Repozitorij.

Če storitve in gradiva Repozitorija Univerze v Novi Gorici uporabljate preko svetovnega spleta ali mobilnih aplikacij, se predpostavlja, da se strinjate s temi pogoji uporabe. Če teh pogojev ne sprejmete v celoti in se z njimi ne strinjate, morate prenehati uporabljati Repozitorij Univerze v Novi Gorici.

Gradiva, objavljena v Repozitoriju Univerze v Novi Gorici, se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, pri čemer je potrebno upoštevati avtorskopravno zakonodajo. Če so za označitev avtorskopravnega vidika uporabljene t. i. proste licence (na primer Creative Commons), je dovoljena uporaba določena z vsebino posamezne proste licence.

Izbrana vsebina je dosegljiva preko spletne povezave. Tuj vir lahko ima drugačna pravila glede kopiranja in tiskanja, zato upoštevajte navodila, ki za ta vir veljajo.

Če informacije iz gradiv, shranjenih v Repozitoriju Univerze v Novi Gorici, uporabite v svojih publikacijah ali na katerikoli drug način, morate pri uporabi gradiva iz Repozitorija Univerze v Novi Gorici pri citiranju upoštevati veljavno zakonodajo in vaše strokovno področje.

Metapodatki gradiv iz Repozitorija Univerze v Novi Gorici se lahko za nekomercialne namene ponovno uporabijo v kateremkoli mediju brez predhodnega pisnega dovoljenja Univerze v Novi Gorici, pri čemer mora biti pri taki uporabi navedena povezava na originalen zapis v Repozitoriju Univerze v Novi Gorici.

Dostop do celotne vsebine nekaterih gradiv v Repozitoriju Univerze v Novi Gorici je lahko časovno zamaknjen zaradi zahtev založnika, financerja raziskav ali notranjih določil Univerze v Novi Gorici.

Univerza v Novi Gorici ni odgovorna za napake ali pomanjkljivosti v gradivih, shranjenih v Repozitoriju Univerze v Novi Gorici, kot tudi ne more prevzeti odgovornosti za škodo, ki bi jo povzročila uporaba informacij iz teh gradiv. Univerza v Novi Gorici ni odgovorna za vsebine, slabo delovanje ali nedelovanje zunanjih spletnih strani, do katerih je možno dostopati preko povezav, shranjenih v Repozitoriju Univerze v Novi Gorici.