Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Statistika RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Oseba: Tomica Dumančić
Vključi e-publikacije na svojo spletno stran!

Diplomska dela (41)

 1. Urška Humar: Pridobivanje, zaposlovanje in kompetenčni razvoj kadrov v izbrani organizaciji
 2. Andraž Žvokelj: Analiza značilnosti organizacijske klime v podjetju Vibeks d.o.o. in predlogi izboljšav
 3. Veronika Efremova: Pomen timskega dela in ustvarjalnega sodelovanja za uspešnost organizacije v izbranem podjetju
 4. Marija Đorđević: Kako ustanoviti podjetje, ki bo učinkovito obvladovalo svoje poslovanje v času nestabilnih razmer?
 5. Angela Stojanova: Komunikacijska luknja kot posledica nesporazumov in nerazumevanja v izbranem podjetju
 6. Benjamin Curk: Odnosi med zaposlenimi na delovnem mestu in zadovoljstvo strank v storitvenem podjetju
 7. Mitja Kavčič: Interno komuniciranje in njegov vpliv na zadovoljstvo zaposlenih in delovno uspešnost v izbrani organizaciji
 8. Maja Tišma: Analiza psihosocialnih tveganj na delovnem mestu v izbrani organizaciji
 9. Radivoje Prekić: Primerjava organizacijske klime med zaposlenimi v dveh izbranih igralniških salonih na Goriškem
 10. Biljana Kodžo: Fluktuacija in odsotnost z dela v izbrani organizaciji
 11. Nives Cotič: Letni razvojni pogovori kot orodje za motiviranje in vodenje zaposlenih v izbrani organizaciji
 12. Alan Komel: Športni trener v funkciji vodenja
 13. Semir Mujaković: Višanje deleža sodelujočih zaposlenih pri predlogih za stalne izboljšave v izbranem podjetju
 14. Mateja Blagonja: Pridobivanje kadrov za deficitarne poklice v izbrani organizaciji
 15. Veselinka Miletić: Poslovni portali znanja v podjetjih in njihova podpora e-učenju
 16. Peter Bednařik: Organizacijska klima v društvu Ozara Slovenija Nacionalno združenje za kakovost življenja
 17. Iztok Kodrič: Fluktuacija in absentizem v podjetju HIT
 18. Tjaša Skrt: Uspešno timsko delo pri organizaciji iger za osebe z motnjami v duševnem razvoju
 19. Tadej Boltar: Analiza organizacijske klime v podjetju Vodi Gorica d. d., Kromberk
 20. Jožica Kokelj: Strategije pridobivanja kadrov na Idrijskem in Cerkljanskem
 21. Danijel Duronjič: Sistem zbiranja in nagrajevanja predlogov izboljšav v proizvodno-storitvenem podjetju Datapan
 22. Mitja Sulič: Projekt AC motorjev za golf vozičke
 23. Lucija Leban: Izboljšava organizacijske klime v podjetju Fama
 24. Mito Smerdelj: Motivacija za izobraževanje in usposabljanje v Slovenski vojski
 25. Sebastijan Belingar: Analiza stanja nevladnega sektorja na območju Goriške statistične regije
 26. Petra Dodič: Ustvarjalno reševanje problemov v podjetjih
 27. Zlatko Zajec: Primerjalna analiza motivacije zaposlenih v gasilskih enotah Ajdovščina, Sežana in Nova Gorica
 28. Damjana Šajne: Organizacijska klima na OŠ Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje
 29. Petra Madon: Organizacijska klima na Glasbeni šoli Nova Gorica
 30. Andrej Rijavec: Odnos krajanov Branika do ločevanja odpadkov
 31. Niki Štimac: Letni pogovor med vodjo in sodelavci varnostnih služb v podjetju Hit d. d. Nova Gorica
 32. Adrijan Spačal: Nov pristop za izboljšanje inovativne dejavnosti v podjetju Iskra Avtoelektrika, poslovna enota Avtoelektrika
 33. Borut Brezigar: Organizacijska klima v družbi Trine
 34. Anita Lakatoš: Pregled stanja ločevanja odpadkov v občini Šempeter-Vrtojba
 35. Tomi Saksida: Uvajanje načel standarda Vlagatelji v ljudi v organizacijski enoti podjetja Iskra Avtoelektrika
 36. Adrijana Pavšič: Interno komuniciranje v oddelku "igralne mize" v igralnici Perla
 37. Robi Bužinel: Analiza organizacijske kulture in klime v proizvodnem podjetju
 38. Alojzi Turk: Motivacija in nagrajevanje v podjetju Jaklič d. o. o.
 39. Davorin Željko: Zdravstveni absentizem v podjetju Elektro Primorska DE Koper v obdobju od 2008 do 2010
 40. Dejan Čermelj: Značilnosti organizacijske klime v podjetju Avto Batič, Ajdovščina
 41. Miran Šumandl: Vpliv komunikacije na reševanje konfliktov v javnih zavodih Kulturni dom, Goriška knjižnica in Goriški muzej