Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Statistika RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Oseba: Janja Vaupotič

Magistrska dela (4)

 1. Anja Petra Bencek: Odvisnost koncentracije nanodelcev v zunanjem zraku od stabilnosti atmosfere
 2. Sebastijan Rep: THE ROLE OF SPECT/CT SCINTIGRAPHY IN LOCALIZATION OF PARATHYROID ADENOMAS
 3. Nataša Smrekar: ASSESSMENT OF EFFECTIVE DOSES BASED ON VARIOUS RADON MEASURING TECHNIQUES
 4. Helena Knez: Technologically enhanced naturally occurring radioactive materials (TENORM) in Slovenia

Diplomska dela (8)

 1. Ana Brodar: Prednost kontinuirne meritve radona pri izračunu sevalne doze
 2. Miha Leban: Vpliv okolja in bivalnih navad na raven radona v domovih
 3. Špela Šeliga: Stopnja radioaktivnega ravnotežja med radonom in njegovimi kratkoživimi razpadnimi produkti
 4. Polona Smrkolj: Vloga faktorja ravnotežja in deleža nevezanih radonovih razpadnih produktov pri izračunu efektivne doze
 5. Kristina Obu: Spreminjanje koncentracije radona v turistični kraški jami v odvisnosti od zunanje temperature in tlaka
 6. Marko Zupančič: Vpliv geoloških in klimatskih dejavnikov na koncentracijo radona v zraku
 7. Tina Velišček: Alfa scintilacijske celice za merjenje radona v zraku
 8. Nejc Lekočevič: Prostorsko spreminjanje talnih koncentracij radona znotraj pravilnih mrež na karbonatih in klastičnih sedimentih

Druga dela (6)

 1. Asta Gregorič, Luka Drinovec, Irena Ježek, Janja Vaupotič, Griša Močnik: Determination of source specific black carbon and CO2 emission rates by means of 222Rn tracer
 2. Miloš Miler, Janja Vaupotič, Luka Drinovec, Griša Močnik, William Eichinger, Klemen Bergant, Samo Stanič, Longlong Wang, Mateja Gosar, Asta Gregorič: Retrieval of Vertical Mass Concentration Distributions—Vipava Valley Case Study
 3. Asta Gregorič, Luka Drinovec, Irena Ježek, Janja Vaupotič, Longlong Wang, Maruška Mole, Samo Stanič, Griša Močnik: Distinguishing source specific black carbon production from meteorologically driven temporal variability by means of 222Rn tracer
 4. Longlong Wang, Klemen Bergant, Marija Bervida, Luka Drinovec, William Eichinger, Asta Gregorič, Dafina Kikaj, Griša Močnik, Maruška Mole, Janja Vaupotič, Samo Stanič: Long-term investigation of aerosol variability in the boundary layer over Vipava valley based on lidar observations and black carbon measurements
 5. Janja Vaupotič, Maja Remškar, Griša Močnik, Luka Drinovec, Asta Gregorič, Samo Stanič: Diurnal cycling of urban aerosols under different weather regimes
 6. Marko Vučković, Janja Vaupotič, Griša Močnik, Samo Stanič, Luka Drinovec, Klemen Bergant, Asta Gregorič, Longlong Wang, Maruška Mole: Študij atmosferskih procesov v Vipavski dolini na podlagi razširjanja aerosolov