Repository of University of Nova Gorica

Statistics of RUNG
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Mojca Stubelj Ars: Decision support in the implementation of sustainable development in protected areas regarding environmental education and ecotourism

MSc theses (11)

 1. Janez Bucik: Programski modul za sprotno analitično obdelavo podatkov v informacijskem sistemu Navision
 2. Sandi Marinič: Večparametrski model za vrednotenje strešnih kritin
 3. Enej Saksida: Analiza dejavnikov za izboljšanje stanovanjskega standarda v Mestni občini Nova Gorica
 4. Daniela Milanović: Večkriterijski model za izbiro dobavitelja strateških materialov v livarni
 5. Johannes Vuga Gregorič: SISTEM ZA POMOČ PRI IZBIRI OBLIKE SPLETNEGA OGLASNEGA SPOROČILA ZA INFORMIRANJE IZBRANIH TIPOV UPORABNIKOV
 6. David Rejc: Primerjava metod večparametrskega odločanja pri izbiri tehnologije spajkanja
 7. Primož Pahor: Vrednotenje in izbira tehnoloških rešitev za proizvodnjo statorjev
 8. Jernej Ušaj: Izbira hidravličnega cepilnika drv z večparametrskim vrednotenjem in finančno analizo
 9. Boštjan Milič: Model vrednotenja primernosti kandidatov za delovna mesta v zdravstvenem domu
 10. Matevž Ivančič: Vrednotenje in izbira merilnih sistemov v avtomobilski industriji
 11. Kristina Lancner Zorzut: Večparametrski model za izbiro najugodnejše banke ali hranilnice na Goriškem

BSc theses (10)

 1. Jana Gregorič: Informacijski sistem za podporo trgovskim potnikom v trgovini na debelo
 2. Jani Koncut: Modeliranje, vrednotenje in izbira variant razsvetljave zunanjega okolja
 3. Marko Perkon: Sistem za podporo odločanja na avtoservisu
 4. Ažbe Žnidaršič: Izdelava analitičnih in grafičnih poročil za podporo pri spremljanju projektnega vodenja
 5. Simon Konavec: Načrt sistema za podporo pri odločanju o obiskovalcih igralnega salona
 6. Boštjan Milič: Odločitvena analiza variant proizvodnje ohišja za igralno napravo
 7. Marko Počkar: Prenova nabavno-skladiščnega poslovanja v proizvodnji igralnih aparatov
 8. Urban Brezic: Informacijski sistem za podporo pri pristaniški logistiki
 9. Adnan Omerčević: NADGRADNJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE STORITVENIH ZAHTEVKOV V PODJETJU INFORMACIJSKE DEJAVNOSTI
 10. Lev Sosič: Predstavitvena spletna stran proizvajalca plastičnih izdelkov

Other documents (1)

 1. Igor Lipušček, Marko Bohanec, Leon Oblak, Lidija Zadnik Stirn: A multi-criteria decision-making model for classifying wood products with respect to their impact on environment